Gestacijska dob

Autor: Robert L. Stavis, PhD, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: Darjan Kardum, dr. med.

Gestacijska dob i parametri rasta pomažu u prepoznavanju rizika razvoja patoloških stanja u novorođenčeta. Gestacijska dob je primarna odrednica zrelosti organa.

Gestacijska dob je vrijeme proteklo od početka zadnje menstruacije; uobičajeno se računa u tjednima i danima. Gestacijska dob nije stvarna embriološka dob fetusa.

Embriološka dob je vrijeme proteklo od dana začeća. Prema dogovoru (uz pretpostavku 28-dnevnog menstrualnog ciklusa), embriološka dob je 2 tjedna manja od gestacijske dobi. Žene mogu preciznije procijeniti datum začeća na temelju vremena ovulacije utvrđenog pomoću kućnog testiranja hormona i/ili mjerenjem bazalne temperature. No, datum začeća je sa sigurnošću poznat samo kada se koriste tehnike in vitro oplodnje ili druge tehnike potpomognute oplodnje.

Procjena gestacijske dobi može se temeljiti na

 • Vremenu zadnje menstruacije

 • Datumu začeća

 • Ultrazvučnim tehnikama

 • Fizikalni parametrima nakon rođenja (npr. koristeći procjenu po Ballard-u)

Predviđeni dan porođaja (engl. estimated date of confinement; skr. ECD) je dan kada se očekuje porođaj. EDC se može izračunati na slijedeće načine

 • Dan začeća + 266 dana

 • Dan posljednje menstruacije + 280 dana (40 tjedana) za žene s redovitim 28-dnevnim menstrualnim ciklusima

 • Dan posljednje menstruacije + 280 dana + (duljina ciklusa - 28 dana) za žene s redovitim menstrualnim ciklusima koji traju manje ili više od 28 dana

Kada su menstruacije redovite i redovito se prati njihovo trajanje, predviđanje dana porođaja je obično pouzdano.

Ultrazvučna mjerenja fetusa tijekom prvog tromjesečja daju najtočniju procjenu embriološke dobi. Kada su menstrualni ciklusi nepravilni ili su podaci o njihovom trajanju nepouzdani ili nedostupni, ultrazvučne metode jedine mogu predvidjeti predviđeni dan porođaja. Ako se procjena predviđenog dana porođaja pomoću dana zadnje menstruacije ili pomoću dana začeća razlikuju od predviđenog dana porođaja utvrđenog ultrazvukom American College of Obstetricians nad Gynecologist (ACOG) preporučuje procjenu putem ultrazvuka u slučaju da se razlikuje od dana izračunatog pomoću dana zadnje menstruacije ili datuma začeća i to za vrijeme od: (vidi Methods for Estimating Due Date)

 • > 5 dana: do 8 6/7 tjedana trudnoće

 • > 7 dana: Za 9 do 13 6/7 tjedana trudnoće

Budući da je ultrazvučna procjena manje pouzdana kasnije tijekom trudnoće, rezultati ultrazvučne procjene tijekom drugog i trećeg tromjesečja rijetko bi se trebali koristiti za ponovnu procjenu dana porođaja utvrđenog ultrazvučnim mjerenjima tijekom prvog tromjesečja.

Nalazi fizikalnog pregleda novorođenčeta također omogućuju kliničarima procjenu gestacijske dobi pomoću nove procjene po Ballardu. Procjena po Ballard-u se temelji na fizičkoj i neuromuskularnoj zrelosti novorođenčeta te se može koristiti i do 4 dana nakon poroda. (u praksi procjena po Ballardu se uobičajeno koristi u prvih 24 sata života). Neuromuskularne karakteristike su više stalne tijekom vremena dok se fizičke karakteristike brzo mijenjaju nakon poroda. Međutim, neuromuskularne karakteristike mogu biti pod utjecajem bolesti ili lijekova koje je majka primila (npr. primjena magnezijevog-sulfata tijekom poroda). Kako točnost Ballardove procjene može varirati za više ili manje 2 tjedna, treba ju koristiti u procjeni gestacijske dobi samo onda kada nema pouzdanih procjena o očekivanom danu porođaja od strane ginekologa ili postoji nesrazmjer između ginekološke procjene gestacijske dobi i nalaza fizikalnog pregleda.

Na temelju gestacijske dobi novorođenčad se klasificira na slijedeći način

 • Nedonošče: <34 tjedana gestacije

 • Kasno nedonošče: 34 do <37 tjedana gestacije

 • Rano terminsko novorođenče: 37 0/7 tjedana do 38 6/7 tjedana gestacije

 • Terminsko novorođenče: 39 0/7 tjedana do 40 6/7 tjedana gestacije

 • Kasno terminsko novorođenče: 41 0/7 tjedana do 41 6/7 tjedana gestacije

 • Prenešeno novorođenče: > 42 0/7 tjedana gestacije

 • Postmature: > 42 wk

Više informacija

 • Methods for estimating due dateod strane American College of Obstetricians and Gynecologist (ACOG)