kongenitalna dislokacija koljena

Autor: Simeon A. Boyadjiev Boyd, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: doc. prim. dr. sc. Bernarda Lozić, dr. med.

Koljeno može biti dislocirano pri rođenju.

(Vidi također Uvod u prirođene kraniofacijalne i muskuloskeletne poremećaje.)

Dislokacija koljena prema naprijed sa hiperekstenzijom je rijetka u vrijeme rođenja, no potrebno ju je hitno liječiti. Do nje može doći kod Larsenovog sindroma, koji se sastoji od višestrukih prirođenih dislokacija (npr. laktova, kukova, koljena), čukljavog stopala i karakterističnog izgleda lica (npr. izbočenog čela, upalog korijena nosa, široko razmaknutih očiju) ili kod artrogripoze. Dislokacija može biti povezana s neravnotežom mišića (ako postoje mijelodisplazija ili artrogripoza) ili položajem unutar maternice. Često postoji dislokacija kuka s iste strane.

Na pregledu je noga je ispružena, i ne može biti savinuta više od nekoliko stupnjeva.

Ako je dijete inače normalno, hitno liječenje svakodnevnim pokretima pasivne fleksije i primjenom udlage pri fleksiji obično dovodi do funkcionalnog koljena.