Pregled Arbovirusnih, Arenavirusnih i Filovirusnih infekcija

Autor: Thomas M. Yuill, PhD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Marija Kusulja, dr. med.

Naziv arbovirus (virus prenosiv člankonošcima) se odnosi na bilo koji virus se prenosi na ljude i/ili druge kralježnjake određenom vrstom člankonošca koji se hrane krvlju, uglavnom insekata (muha ili komaraca) i paučnjaka (krpelja). Arbovirusi nisu dio trenutnog virusnog klasifikacijskog sustava koji se temelji na prirodi i strukturi virusnog genoma.

Obitelji virusa u trenutnom sustavu klasifikacije koje uključu neke članove arbovirusa su

 • Bunyaviridae (obuhvaćaju bunyaviruse, fleboviruse, nairoviruse i hantaviruse).

 • Togaviridae

 • Flaviviridae (obuhvaćaju samo flaviviruse)

 • Reoviridae (obuhvaćaju koltiviruse i orbiviruse)

 • Togaviridae (obuhvaćaju alfaviruse)

Većina virusa povezanih s hemoragijskim vrućicama klasificirani su u obitelji Arenaviridae i Filoviridae. Međutim, i neki flavivirusi (virus žute groznice, denga) i neki virusi iz roda Bunyaviridae (virus vrućice Riftske doline, virus Krimsko-Kongoanske hemoragijske vrućice i hantavirusi) mogu biti uzročnici hemoragijskih simptoma.

Arbovirusa ima više od 250 i prošireni su diljem svijeta; barem 80 vrsta uzrokuje bolesti u ljudi. Rezervoar arbovirusa su često ptice, od kojih se virusi komarcima prenose na konje, druge domaće životinje i ljude. Ostali rezervoari za arboviruse uključuju člankonošce i kralježnjake (često glodavce, majmune i ljude). Virusi se na ljude šire neposredno iz rezervoara, no može doći i do prijenosa s čovjeka na čovjeka. Većina arbovirusnih bolesti nije prenosiva od strane ljudi, možda zato što tipična viremija nije adekvatna za zarazu člankonožaca vektora; Iznimke su denga vrućica, žuta groznica, infekcija virusom Zika, i Chikungunya bolest, koje se mogu prenijeti s osobe na osobu putem komaraca. Također, Zika virus se može prenijeti spolnim putem od zaraženih simptomatskih ili asimptomatskih muškaraca na njihove partnere (muškarce ili žene) ili od zaraženih žena na njihove seksualne partnere.

Neke infekcije (npr. infekcija virusom zapadnog Nila, Colorado krpeljna vrućica, denga vrućica, Zika virus) mogu se prenijeti transfuzijom krvi i transplantacijom organa.

Arenaviridae rod uključuje virus limfocitnog koriomeningitisa, virus Lassa vrućice, Mopeia virus, Tacaribe virus, Junín virus, Lujo virus, Machupo virus i Guaroa virus; sve njih prenose glodavci te stoga nisu arbovirusi. Virus Lassa vrućice može se prenijeti s čovjeka na čovjeka.

Obitelj Filoviridae sastoji se od 2 roda: Ebolavirus (koji uključuje 5 vrsta) i Marburgvirus (koji uključuje 2 vrste). Specifični vektori tih virusa nisu potvrđeni, ali voćni šišmiši su glavni kandidati; pa tako ni virusi iz obitelji Filoviridae nisu arbovirusi. Prijenos s čovjeka na čovjeka čest je kod Ebola i Marburg virusa.

Mnoge od ovih infekcija su bez simptoma. Kad su simptomi izraženi, obično započinju blagom, nespecifičnom bolešću nalik gripi, koja se može razviti u jedan od nekoliko sindroma (vidi tablicu Arbovirusne, Arenavirusne i Filovirusne bolesti). Ovi sindromi obuhvaćaju limfadenopatiju, osipe, aseptični meningitis, encefalitis, artralgiju, artritis i nekardiogeni edem pluća. Mnogi izazivaju vrućicu i sklonost krvarenju (hemoragijske vrućice); Krvarenju doprinose smanjena sinteza faktora koagulacije ovisnih o vitaminu K, diseminirana intravaskularna koagulacija i promijenjena funkcija trombocita.

Laboratorijska dijagnostika obuhvaća uzgoj virusa u kulturi, PCR, elektronsku mikroskopiju te detekciju antigena i protutijela.

Bolesti uzrokovane Arbovirusnim, Arenavirusnim i Filovirusnim infekcijama

Tipični simptomi

Uzročnik/ bolest

Obitelj

VEKTOR

GLAVNA RASPODJELA

* Promjene u klimatskim uvjetima mogu utjecati na geografsku proširenost arbovirusa širenjem ili promjenom staništa njihovih vektora.

Vrućica Riftske doline također uzrokuje krvarenje, meningoencefalitis i poremećaje vida.

Virus zapadnog Nila uzrokuje i encefalitis.

§Hantavirusi Seoul, Puumala, Dobrava i Hantaan uzrokuju hemoragijske vrućice s bubrežnim sindromom.

Vrućica, malaksalost, glavobolje, mijalgija

Dodatne značajke: nema

Koloradska krpeljna vrućica

Reoviridae (Coltivirus)

Krpelji

Dermacentor sp

Zapadni dijelovi SAD–a, zapadna Kanada

Flebotomus vrućica

Bunyaviridae (Phlebovirus)

pješčane muhe

Phlebotomus sp

Područje Sredozemlja, Balkan, Bliski Istok, Pakistan, Indija, Kina, istočna Afrika, Panama, Brazil

Venezuelanski konjski encefalitis

Togaviridae (Alphavirus)

Komarci

Culex sp

Argentina, Brazil, sjeverni dijelovi Južne Amerike, Panama, Meksiko, Florida

Heartland virus

Bunyaviridae (Flebovirus)

krpelj

Amblyomma americanum

SAD

Vrućica Riftske doline

Bunyaviridae (Phlebovirus)

Komarci

Nekoliko vrsta

Južna Afrika, istočna Afrika, Egipat, Jemen, Saudijska Arabija

Oropouche virus

Bunyaviridae (Simbu virus)

komarčić

Culicoides paraensis

Južna i Srednja Amerika, Karibi

Osip

Denga vrućica

Flaviviridae

Komarci

Aedes spp

Jugoistočna Azija, Afrika, Oceanija, Australija,Južna i srednja Amerika, Meksiko, Karibi, SAD

Zika virus

Flaviviridae

Komarci

Aedes sp

Srednja i Južna

Amerika, Meksiko, Karibi, SAD

Vrućica zapadnog Nila

Flaviviridae

Komarci

Culex sp

Afrika, Bliski Istok, južna Francuska, Rusija, Indija, Indonezija, SAD, sjeverna Kanada

Artralgija, osip

Chikungunya bolest

Togaviridae (Alphavirus)

Komarci

Aedes spp

Afrika, Indija, Pakistan, Guam, jugoistočna Azija, Reuniun otok, Nova Gvineja, ograničena područja Europe, Južna i srednja Amerika, Meksiko, SAD

Bourbon virus

Orthomyxoviridae (Thogotovirus)

krpelj

Amblyomma americanum

SAD

Mayaro virus

Togaviridae (Alphavirus)

Komarci

Haemagogus sp

Brazil, Bolivija, Trinidad

virus rijeke Ross

Togaviridae (Alphavirus)

Komarci

Aedes sp, Culex sp

Australija, Nova Gvineja, Solomonski otoci, Samoa, Kukovi Otoci

Virus Barmahske šume

Togaviridae (Alphavirus)

Komarci

Aedes sp, Culex sp

Australija

Sindbis virusna bolest (Ockelbo bolest, Karelijska gvrućica)

Togaviridae (Alphavirus)

Komarci

Culex sp

Afrika, Australija, bivši Sovjetski savez, Europa (uključujući Finsku i Švedsku), Oceanija

hemoragijski znakovi§

Žuta groznica

Flaviviridae

Komarci

Aedes sp

Srednja i Južna Amerika, Afrika

Denga hemoragijska vrućica

Flaviviridae

Komarci

Aedes sp

Jugoistočna Azija, Južna Azija, zapadna Afrika, Oceanija, Karibi, Južna i Srednja Amerika, Meksiko, SAD

Bolest Kyasanurske šume

Flaviviridae

Krpelji

Haemaphysalis sp

Indija

Omska hemoragijska vrućica

Flaviviridae

Krpelji

Dermacentor sp

Rusija

Krimsko-Kongoanska hemoragijska vrućica

Bunyaviridae (Nairovirus)

Krpelji

Hyalomma sp

Afrika, južna i istočna Europa, Indija, Kina, Turska, Bliski istok, bivši Sovjetski Savez

Hantaan virus

Bunyaviridae (Hantavirus)

Glodavac

Koreja, Japan, Kina, istočna Rusija, Balkan

Seoulski virus

Bunyaviridae (Hantavirus)

Glodavac

Gotovo cijeli svijet, uključujući Koreju, Japan i Europu

Puumala virus (epidemijska nefropatija)

Bunyaviridae (Hantavirus)

Glodavac

Skandinavija, Rusija, Balkan

Virus Dobrava-Beograd

Bunyaviridae (Hantavirus)

Glodavci

Balkan, Slovačka, Češka, Turska

Machupo virus

Arenaviridae

Glodavci

Bolivija

Junin virus

Arenaviridae

Glodavac

Argentina

Guanarito virus

Arenaviridae

Glodavac

Venezuela

Lassa virusna vrućica

Arenaviridae

Glodavac

Mastomys sp

Zapadna Afrika

Lujo virus

Arenaviridae

Nepoznati

Zambija

Marburški virus

Filoviridae

S čovjeka na čovjeka

Majmuni

Šišmiši

Zimbabve, Kenija, Uganda, Demokratska Republika Kongo, Južna Afrika

Ebola virus

Filoviridae

S čovjeka na čovjeka

Majmuni

Šišmiši

Zair, Južna Gvineja, Liberija, Sierra Leone, Demokratska Republika Kongo, Republika Kongo, Gabon, Obala Bjelokosti, Uganda

Virus sindroma teške vrućice s trombocitopenijom (SFTS, eng. severe fever with thrombocytopenia syndrome)

Bunyaviridae

Krpelji

Haemaphysalis longicornis

Kina, Koreja, Japan

Nekardiogeni edem pluća

Hantavirus: Sin Nombre, Black Creek Canal, Bayou, New York–1, Rio Mamore , Andes, Andes-like virusi Hu39694, Lechiguanas, Oran, Bermejo, Choclo

Bunyaviridae (Hantavirus)

Glodavci

SAD, Kanada, Brazil, Bolivija, Paragvaj, Argentina, Čile, Panama

Vrućica i zahvaćanje SŽS-a

Istočni konjski encefalitis

Togaviridae (Alphavirus)

Komarci

Culex sp

Atlantska i Golfska obala SAD– a, Karibi, gornji New York, zapadni Michigan

Zapadni konjski encefalitis

Togaviridae (Alphavirus)

Komarci

SAD, Kanada, Središnja i Južna Amerika

Virus zapadnog Nila

Flaviviridae

Komarci

Culex sp

Afrika, Bliski Istok, južna Francuska, bivši Sovjetski Savez, Indija, Indonezija, SAD, južna Kanada

St. Louis encefalitis

Flaviviridae

Komarci

Culex sp

SAD, Karibi, Južna Amerika

Venezuelanski konjski encefalitis

Togaviridae (Alphavirus)

Komarci

Culex sp

Argentina, Brazil, sjeverni dijelovi Južne Amerike, Panama, Meksiko, Florida

La Crosse encefalitis

Bunyaviridae

Komarci

Aedes sp

Sjeverne središnje države (SAD–a, op. prev.), New York, Apalačke države

Jamestown Canyon virus

Bunyaviridae

Komarci

Aedes sp

SAD od Stjenjaka do istočne obale, jugoistočna Kanada

Japanski encefalitis

Flaviviridae

Komarci

Culex sp

Japan, Koreja, Kina, Indija, Filipini, Jugoistočna Azija, Rusija

Powassan virus

Flaviviridae

Krpelji

Ixodes sp

Istočna Kanada, New York, Australija, Wisconsin

Encefalitis doline Murray

Flaviviridae

Komarci

Culex sp

Australija, Nova Gvineja

Bolest Kyasanurske šume

Flaviviridae

Krpelji

Indija

Krpeljni encefalitis

Flaviviridae

Krpelji

Ixodes spp

Haemaphysalis sp

Europa, Balkan, Rusija

virus limfocitnog koriomeningitisa;

Arenaviridae

Glodavci

Amerike, Europa, Australija, Japan

Liječenje

Liječenje većine ovih infekcija je suportivno.

Kod hemoragijskih vrućica, zbog krvarenja može biti potreban fitonadion (vidi pod Manjak vitamina K). Također može biti potrebna transfuzija koncentrata eritrocita ili svježe smrznute plazme. Primjena acetilsalicilne kiseline i nesteroidnih protuupalnih lijekova je kontraindicirana zbog njihovog antitrombocitnog djelovanja. U uznapredovalim slučajevima hantavirusnog kardiopulmonarnog sindroma može biti potrebna ekstrakorporalna membranska oksigenacija (ECMO).

Za hemoragijske vrućice uzrokovane arenavirusima ili bunyavirusima uključujući Lassa vrućicu, vrućicu Riftske doline, i Krimsko-Congoansku vrućicu, preporuke su sljedeće:

 • Ribavirin 30 mg / kg IV (maksimalno 2 g) početna doza i zatim 16 mg / kg IV (maksimalno 1 g po pojedinačnoj dozi) svakih 6 sati tijekom 4 dana, zatim 8 mg / kg IV (maksimalno 500 mg po pojedinačnoj dozi) svakih 8 sati tijekom 6 dana

Doziranje kod hemoragijske vrućice s popratnim bubrežnim sindromom vidi na vidi: Liječenje.

Antivirusno liječenje kod ostalih sindroma nije dovoljno proučeno. Ribavirin nije bio učinkovit u životinjskim modelima filovirusnih i flavivirusnih infekcija.

Prevencija

 • Kontrola prijenosnika

 • Prevencija vektorskih ugriza

 • Ponekad cijepljenje

Brojnost i raznolikost arbovirusa znači da je često lakše i jeftinije kontrolirati arbovirusne infekcije provođenjem uništavanja njihovih vektora člankonožaca, sprječavanjem ugriza i uklanjanjem njihovih staništa nego razvijanjem specifičnih cjepiva ili lijekova.

Kontrola vektora i prevencija ugriza

Bolesti koje se prenose komarcima ili krpeljima često može spriječiti sljedeće:

Bolesti koje prenose glodavci svojim izlučevinama mogu se spriječiti na sljedeće načine:

 • Prije čišćenja, potrebno je prozračiti zatvorene prostore u kojima su miševi bili više od 15 minuta

 • Prije metenja ili čišćenja potrebno je površinu navlažiti otopinom izbjeljivača.

 • Treba izbjegavajti stvaranje prašine.

 • Potrebno je zatvoriti mjesta potencijalnog ulaska glodavaca u domove i obližnje zgrade

 • Sprječavanje pristupa glodavaca hrani.

 • Eliminiranje potencijalnog gniježđenja oko kuće.

Naputke za čišćenje i rad u područjima s mogućim izlučevinama glodavaca može se dobiti od Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Zbog prijenosa filovirusa Ebole i Marburga pretežno s čovjeka na čovjeka, sprječavanje širenja zahtijeva strogu karantenu i izolacijske mjere.

Cijepljenje

Trenutno postoji učinkovito cjepivo samo za virus žute groznice i Japanskog encefalitisa. Cjepiva protiv krpeljnog meningoencefalitisa su dostupna u Europi, Rusiji i Kini. Cjepivo za denga vrućicu odobreno je u nekoliko zemalja izvan SAD-a, ali njegova učinkovitost je umjerena te se razlikuje ovisno o serotipu, imunosnom statusu i dobi pacijenta; studije su u tijeku.