Novorođenačka hiponatremija

Autor: Kevin C. Dysart, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: prim. Jasminka Stipanović-Kastelić, dr. med.

Hiponatremija je koncentracija Na u serumu <135 mEq/L (<135 mmol/L). Teška hiponatremija može izazvati konvulzije ili komu. Liječenje se sastoji od oprezne nadoknade natrija IV 0,9% fiziološkom otopinom; rijetko je potrebno davati 3%-tnu otopina NaCl, osobito ako su se pojavile konvulzije.

(Hiponatremija u odraslih raspravlja se na drugom mjestu).

Etiologija

Najčešći uzrok hiponatremije je hipovolemična dehidracija uslijed povraćanja, proljeva ili oboje. Također nastaje kada se gubitak volumena nadoknađuje tekućinama koje sadrže malo ili ništa natrija (npr. neki sokovi).

Rjeđi uzrok hiponatremije je euvolemična hiponatremija uslijed neodgovarajućeg izlučivanje ADH i posljedičnom zadržavanju vode. Mogući uzroci neodgovarajućeg izlučivanja ADH uključuju intrakranijalno krvarenje, infekciju SŽS i rijetko tumore SŽS–a. Pretjerano razrjeđivanje mliječnog pripravka kod novorođenčadi može dovesti do trovanja vodom.

Napokon, hipervolemijska hiponatrijemija nastaje u okolnostima zadržavanja vode i viška Na, npr. prilikom zatajenja srca ili bubrega.

Simptomi

Simptomi neonatalne hiponatremije uključuju mučninu i povraćanje, apatiju, glavobolju, konvulzije, hipotermiju, slabost i komu. Djeca s hiponatremijskom dehidracijom mogu izgledati jako bolesna jer hiponatremija uzrokuje nesrazmjerno smanjenje ekstracelularne tekućine. Simptomi su povezani s trajanjem i stupnjem hiponatremije.

Dijagnoza

  • Serumska koncentracija natrija

Na dijagnozu se posumnja na osnovi simptoma a potvrđuje se određivanjem koncentracije Na u serumu. Kod dehidracije može doci do porasta ureje.

Liječenje

  • IV 5% glukoza u hipotoničnoj otopini NaCl 0,45% do 0,9%

  • Rijetko IV hipertonična 3% otopina NaCl

Liječenje hiponatrijemije provodi se 5% glukozom u 0,45% do 0,9% fiziološkoj otopini IV, u količini jednakoj izračunatom deficitu, tijekom toliko dana koliko je potrebno da se korigira koncentracija Na, ali ne brže od 10 do 12 mEq/L/dan (10 do 12 mmol/L/dan) zbog izbjegavanja naglih pomaka tekućine u mozgu. Novorođenčadi s hipovolemijskom hiponatremijom potrebno je nadoknaditi volumen pomoću otopine koja sadrži Na kako bi se nadoknadio i deficit Na (10 do 12 mEq/kg tjelesne težine ili čak 15 mEq/kg u prvim danima života kod teške hiponatremije) uz održavanje dnevnih potreba Na (3 mEq/kg/dan [3 mmol/L] u 5% otopini glukoze). Novorođenčadi sa simptomatskom hiponatremijom (npr. letargijom, smetenošću) potrebno je hitno liječenje s 3% otopinom NaCl kako bi spriječili nastanak konvulzija i kome.