Prikupljanje krvi

Autor: Ravindra Sarode, MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med.
Prijevod: Mario Korak, dr. med.

U SAD-u se godišnje učini transfuzija više od 21 milijuna jedinica krvnih komponenti od otprilike 7 milijuna dobrovoljnih darivatelja krvi. (1). Premda je transfuzija danas sigurnija nego ikada ranije, njeni rizici (percepcija te opasnosti u javnosti) nalažu dobivanje informiranog pristanka kada god je to izvedivo.

U SAD-u prikupljanje, skladištenje i transport krvi i njezinih komponenti standardizirani su i regulirani od strane FDA, AABB (ranije poznatog kao Američka udruga krvnih banaka), a ponekad i državnih ili lokalnih zdravstvenih vlasti. Probir donora krvi uključuje iscrpan opći i zdravstveni upitnik, razgovor s liječnikom; mjerenje tjelesne temperature, pulsa, krvnog tlaka i određivanje Hb. Neki se potencijalni donori krvi odbijaju, privremeno ili trajno (vidi tablicu Razlozi za odgađanje ili odbijanje darivatelja krvi). Tako se darivatelji krvi štite od mogućih komplikacija, a primatelji od prenosivih bolesti.

Darivanje cjelovite krvi ograničeno je na svakih 56 dana, dok je donacija crvenih krvnih stanica RBC) nakon afereze (darivanje dvostruko više od uobičajene količine crvenih krvnih stanica u jednom sjedenju, s tim da se odvojena plazma vraća donoru) ograničena na jednom u 112 dana. Donacije trombocita nakon afereze ograničene su na svakih 72 sata s maksimalno 24 donacije godišnje. Uz rijetke iznimke, darivatelji krvi nisu plaćeni. (Vidi takođerAmerican Red Cross information regarding donor eligibility.)

Razlozi za odgađanje ili odbijanje darivatelja krvi

Razlog

Ishod doniranja

Komentar

* Ova cjepiva uključuju antraks, koleru, difteriju, hepatitis A, hepatitis B, virus gripe, Lajmsku bolest, paratifus, hripavac, kugu, pneumokokni polisaharid, poliomijelitis (Salk), Rocky Mountain pjegavi tifus, tetanus i tifuoidnu injekciju.

Primatelji drugih živih atenuiranih virusnih i bakterijskih cjepiva mogu se odgoditi za 2 ili 4 tjedna, ovisno o cjepivu.

Reflects FDA Dec 2015 document: Revidirane preporuke za smanjenje rizika od prijenosa virusa humane imunodeficijencije krvlju i krvnim pripravcima. http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/Blood/UCM446580.pdfhttp://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/Blood/UCM446580.pdf

UK = Ujedinjeno Kraljevstvo.

AIDS ili sudjelovanje u nekim visokorizičnim aktivnostima

Odbijanje

Uključuje pozitivan test za HIV (bilo kada)

Aktivnosti viskog rizika uključuju

 • IV korištenje droga (bilo kada)

 • Bavljenje prostitucijom (bilo kada)

Aktivnosti koje povećavaju rizik infekcije HIV-om

Odgoda

FDA je promijenio preporuke za pojedine aktivnosti visokog rizika od odbijanja do odgode za 12 mj od zadnje takve aktivnosti. Aktivnosti uključuju

 • Muškarci koji imaju seksualne odnose s muškarcima (MSM) i žene koje imaju seks s tim muškarcima (MSM)

 • Seksualni kontakt s osobama koje su bile ili jesu pozitivne na HIV, povezanim s prostitucijom i IV ovisnicima

Anemija

Odgoda

Donacija je dopuštena nakon razrješenja anemije

Korištenje goveđeg inzulina (zbog opasnosti od varijante Creutzfeldt-Jacobove bolesti)

Odbijanje

Ljudi koji su koristili goveđi inzulin od 1980. godine

Rak

Odbijanje

Neki ljudi s blagim oblicima karcinoma koje je moguće liječiti (npr. mali kožni karcinomi) mogu biti mogući donori.

Kongenitalni poremećaji krvarenja

Odbijanje

Određeni lijekovi

Odgoda

Vrijeme odgode ovisi o lijeku koji se primjenjuje:

 • Finasterid: Odgoditi za 1 mj nakon zadnje doze

 • Isotretinoin: Odgoditi za 1 mj nakon zadnje doze

 • Dutasterid: Odgodi za 6 mjeseci nakon zadnje doze

 • Acitretin: Odgodi 3 god nakon zadnje doze

 • Etretinatom: Odgodite na neodređeno vrijeme

Izloženost hepatitisu

Odgoda

Pričekajte 12 mjeseci nakon moguće izloženosti

Hepatitis

Odbijanje

Ne mogu biti donori ako su ikada imali dijagnozu virusnog hepatitisa

Hipertenzija

Odgoda

Odgoditi do postizanja zadovoljavajućih vrijednosti krvnog tlaka

Malarija ili izloženost malariji

Odgoda

Pričekajte 3 god nakon liječenja malarije ili ako ste živjeli u području gdje je malarija endemska; pričekajte 12 mjeseci nakon posjete području gdje je malarija endemska

Vojne osobe koji se nalaze u američkIm bazama u Europi koje su pod rizikom za varijantu Creutzfeldt-Jacobove bolesti

Odbijanje

UK, Njemačka, Belgija, Nizozemska: 6 mj od 1980. do 1990. godine

Drugdje u Europi: 6 mj između 1980. i 1996. godine

Trudnoća

Odgoda

Čekaj 6 tjedana nakon poroda

Teška astma

Odbijanje

Teška bolest srca

Odbijanje

Ostanak u UK ili Europi za ljude pod rizikom od varijante Creutzfeldt-Jacobove bolesti

Odbijanje

Velika Britanija: Kumulativni boravak > 3 mj između 1980. i 1996. godine

Europa (osim Francuske): Kumulativni boravak 5 god od 1980.

Francuska: Kumulativni boravak > 5 god od 1980. godine

Tetoviranje

Odgoda

Pričekajte 12 mjeseci

Transfuzija koja može povećati rizik od varijante Creutzfeldt-Jacobove bolesti

Odgoda

Pričekajte 12 mjeseci

Primatelj bilo kojeg krvnog proizvoda od 1980. godine u UK

Odbijanje

Cijepljenje (odabrano)

Odgoda

Razdoblje odgode ovisi o vrsti cjepiva:

 • Toksoidna, sintetska ili mrtva virusna, bakterijska ili rikecijska cjepiva u donora koji su afebrilni i bez simptoma: bez odgode.

 • Ospice, zaušnjaci, polio (Sabin), ili tifus (oralna) cjepiva: Odgoditi za 2 tjedna

 • Cjepiva za rubeolu ili vodene kozice: Odgoditi za 4 tjedna

Infekcija Zika virusom

Odgoda

Za recentnu Zika virus infkeciju, FDA preporučuje odgodu od 120 dana od povlačenja simptoma ili od zadnjeg pozitivnog testa, ovisno o tome što je duže

FDA više ne preporučuje probir donora na rizične faktore; umjesto toga, sva donirana krv se testira na Zika virus

Pri standardnom darivanju prikuplja se 450 ml pune krvi u plastičnu vrećicu s antikoagulansom. Puna krv ili koncentrat E sa citrat– fosfat–dekstroza–adeninom može se čuvati do 35 dana. Ako se koncentratu E doda fiziološka otopina s adeninom i glukozom, rok skladištenja se produžava na 42 dana.

Autologno doniranje, tj. upotreba vlastite krvi je manje poželjna metoda transfuzije. Tada se 2–3 tjedna prije elektivne operacije uzmu 3–4 jedinice pune krvi ili koncentrata E. Pacijentu se zatim daju dodaci željeza. Takav elektivni način donacije krvi može se razmotriti kada je teško pronaći podudarnu krv iz razloga što je pacijent proizveo protutijela na E antigene ili ima rijetku krvnu grupu. Postoje i posebni postupci prikupljanja i autotransfuzije krvi prolivene nakon ozljede ili prigodom kirurškog zahvata.

Literatura

 • 1. Ellingson KD, Sapiano MRP, Haass KA, et al: Kontinuirano smanjenje prikupljanja i transfuzije krvi u SAD-u 2015. \ t Transfusion 57: (suppl 2): 1588–1598, 2017.

Pretrage prije transfuzije

Testiranje krvi darivatelja uključuje:

Pri ispitivanju kompatibilnosti provjeravaju se E primatelja na antigene A, B i Rh0(D) te njegova plazma na protutijela protiv drugih E antigena, uz križnu probu snošljivosti primateljeve plazme prema antigenima na donorovim E. Ispitivanje kompatibilnosti vrši se prije transfuzije; međutim, u hitnim slučajevima provjera se provodi nakon izdavanja krvi, a također može pomoći u dijagnosticiranju transfuzijskih reakcija.

Dodavanje križne reakcije određivanju AB0/Rh krvnih grupa i probiru protutijela povećava međutim otkrivanje inkompatibilnosti za svega 0,01%. Stoga, mnoge bolnice rade elektroničke križne reakcije umjesto fizikalnih u bolesnika koji imaju negativan probir na protutijela. Ako primatelj ima klinički značajna anti- E protutijela, izbor krvi se sužava na doze koje su negativne za taj antigen; daljnja provjera kompatibilnosti se vrši miješanjem primateljeve plazme, E davatelja i antihumanog globulina. U primatelja bez klinički značajnih anti–E protutijela, AB0 snošljivost se potvrđuje izravno križnom reakcijom, bez antiglobulinske faze.

Hitna transfuzija se daje kada nema dovoljno vremena (uglavnom <60 min) za temeljito ispitivanje kompatibilnosti, jer se bolesnik nalazi u hemoragičnom šoku. Kad to vrijeme dozvoljava (potrebno je oko 10 min), može se pripremiti AB0/Rh odgovarajuća krv. U još hitnijim slučajevima daju se E krvne grupe 0 ako krvna grupa nije poznata te Rh-negativna krv ženama u reproduktivnoj fazi života ako se ne uspije odrediti Rh tip; u protivnom se može koristiti ili Rh- negativna ili Rh- pozitivna krv krvne grupe 0.

"Tipizacija i probir" se obično traži u okolnostima gdje transfuzija možda neće biti neophodna, kao npr. pred elektivni kirurški zahvat. Bolesnikova krv se tipizira prema AB0/Rh antigenima i pretražuje se na protutijela. Ako se protutijela ne nađu, a bolesnik zatreba krv, mogu se izdati AB0/Rh specifični ili kompatibilni E bez antiglobulinske faze križne reakcije. Ako se nađe neočekivano protutijelo, potrebna je puna provjera.

ABO i Rh0 tipizacija

ABO tipiziranjem krvi darivatelja i primatelja sprječava se transfuzija nepodudarnih E (vidi Kompatibilne krvne grupe). U pravilu, krv za transfuziju treba biti istog ABO tipa kao i primateljeva. U hitnim situacijama ili kada je točan AB0 tip dvojben ili nepoznat, bolesniku bilo koje AB0 grupe može se dati koncentrat Rh negativnih E grupe 0 (ne puna krv—vidi Akutna hemolitička transfuzijska reakcija).

Rh tipiziranjem provjerava se postoji li na površini E Rh0(D) faktor (Rh-pozitivni) ili ga nema (Rh-negativni). Rh–negativni bolesnici trebaju uvijek primati Rh–negativnu krv, osim u krajnje hitnim stanjima kad se takva krv ne može pribaviti. Rh–pozitivne osobe mogu primiti i Rh–pozitivnu i Rh–negativnu krv. Povremeno E nekih Rh- pozitivnih osoba pokazuju slabu pozitivnu reakciju pri standardnom Rh tipiziranju (slabo D ili Du pozitivni), no takve treba smatrati Rh- pozitivnima.

Probir protutijela

Probir na neočekivana anti–E protutijela vrši se rutinski u krvi budućih primatelja te prenatalno u krvi majke. Riječ je o specifičnim protutijelima na E antigene izvan Ab 0 kruga [npr, Rh0(D), Kell (K), Duffy (Fy)]. Rano otkrivanje je važno jer takva protutijela mogu uzrokovati teške hemolitičke transfuzijske reakcije ili hemolitičku bolest novorođenčadi i jako zakomplicirati provjeru kompatibilnosti, odnosno pribavljanje prikladne krvi.

Indirektni antiglobulinski test (indirektni Coombsov test) otkriva neočekivana anti-E protutijela (vidi Indirektni antiglobulinski (indirektni Coombsov) test. Pozitivan je u prisutnosti neočekivanog krvnogrupnog protutijela ili pri slobodnim (nevezanim o E) protutijelima u autoimunim hemolitičkim anemijama. Pokusni E se miješaju s bolesnikovim serumom ili plazmom, inkubiraju, ispiru, izlože antiglobulinskom serumu i prate na aglutiniranje. Nakon što se dokaže protutijelo, određuje mu se specifičnost, čime se bolje procjenjuje klinička značajnost otklona, lakše odabire odgovarajuća krv i svrsishodnije liječi hemolitička bolest novorođenčeta.

Direktni antiglobulinski test (direktni Coombsov test) otkriva protutijela koja su in vivo oblijepila E (vidi Direktni antiglobulinski (direktni Coombsov) test). Koristi se kada se sumnja na imunološki posredovanu hemolizu. Bolesnikovi se E izravno izlažu antiglobulinskom serumu i prate na aglutiniranje. Pozitivan rezultat u sklopu kliničke slike govori za autoimunu hemolitičnu anemiju, hemolizu izazvanu lijekovima, transfuzijsku reakciju ili za hemolitičnu bolest novorođenčeta.

Titracija protutijela provodi se kada se u plazmi trudnice ili u bolesnika s bolesti hladnih aglutinina identificira klinički značajno, neočekivano anti-E protutijelo. Majčinski titar protutijela dobro korelira s težinom hemolize u inkompatibilnom fetusu te zajedno s ultrazvukom i amniocentezom usmjerava terapiju.

Testiranje na zarazne bolesti

Donirani krvni pripravci testiraju se na prisutnost velikog broja infektivnih uzročnika.

Više informacija

 • FDA Dec 2015 Guidance document:Revised Recommendations for Reducing the Risk of Human Immunodeficiency Virus Transmission by Blood and Blood Products.