ALTE i BRUE

Autor: Christopher P. Raab, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: Ivana Čulo Čagalj, dr. med.

ALTE (očevidan životno ugrožavajući događaj) i BRUE (kratak, riješen, neobjašnjen događaj) nisu specifični poremećaji, ali su pojmovi za grupu alarmantnih simptoma, koji se mogu javiti u dojenčadi. Oni uključuju iznenadnu pojavu respiratornih simptoma (npr. apneja), promjena u boji ili tonusa mišića i/ili izmijenjena reakcija na podražaj. Skrbnici se mogu bojati da je dijete umrlo ili da je njegov ili njezin život u opasnosti. Događaji se obično javljaju u djece < 1 godine, s vrhom učestalosti u dobi od 10 do 12 tjedana. Neki od tih događaja su neobjašnjivi (i ubrajaju se u BRUE), a drugi su rezultat brojnih različitih uzroka, uključujući probavne, neurološke, respiratorne, zarazne, srčane, metaboličke ili traumatske (npr. posljedica zlostavljanja) poremećaje. Liječenje se usmjerava na specifične uzroke, kad su oni poznati.

Neka dojenčad imaju prolazne epizode koje uključuju neke kombinacije promjene disanja, svijesti, mišićnog tonusa i/ili boje kože, koje su skrbnicima uznemiravajuće, a neki od njih čak započnu kardiopulmonalnu reanimaciju (CPR). Zbog ozbiljnosti kliničke slike ovi događaji su definirani kao "očevidan životno ugrožavajući događaj" (ALTE). Međutim, iako je kod malog broja ove djece otkriven ozbiljan poremećaj, kod većine djece ovakve epizode se ne ponavljaju niti dolazi do komplikacija i dalje se normalno razvijaju. Američka pedijatrijska akademija nedavno je preporučila da se ukloni pojam "životno ugrožavajuće", tako da se roditelji nepotrebno ne uznemiravaju, a da se liječnici ne osjećaju obveznima učiniti detaljnu dijagnostičku obradu, koja je u većini slučajeca nepotrebna. Novi naziv je BRUE ("kratak, riješen, neobjašnjen događaj").

BRUE se odnosi na događaje koji traju <1 min u dojenčeta <1 godine, koje su povezane s ≥ 1 od sljedećeg:

 • Slabo ili nepravilno disanje

 • Cijanoza ili bljedilo

 • Promijenjena razina reagiranja na podražaj

 • Uočene promjene tonusa mišića (hipertonija ili hipotonija)

Osim toga, djeca moraju biti dobrog općeg stanja i brzo se vratiti na uobičajeno zdravstveno stanje. Dakle, dojenčad koja su febrilna, kašlju ili pokazuju druge simptome neke akutne bolesti ne mogu imati BRUE.

Mora se napomenuti da se pojam BRUE odnosi samo na događaje za koje nema objašnjenog uzroka (otuda naziv"neobjašnjeni"), a to se može utvrditi tek nakon temeljito uzete anamneze i kliničkog pregleda, a ponekad i dijagnostičke obrade. Također, BRUE se ne odnosi na dojenčad sa sličnom kliničkom slikom, u kojoj je uzrok bio definiran. Za tu bi se dojenčad još uvijek mogla koristiti dijagnoza ALTE.

Etiologija

Iako se po definiciji BRUE dijagnosticira tek kad ne postoji objašnjenje za događaj, brojni se poremećaji mogu manifestirati sličnim poremećajima disanja, stanja svijesti, mišićnog tonusa i/ili boje kože. Dakle, važno je tražiti uzrok.

Najčešći uzroci uključuju

Manje česti uzroci uključuju

Uzroci mogu biti genetski ili stečeni. Ako je dijete pod brigom jedne osobe, a ponovilo mu se više epizoda bez jasne etiologije, u obzir treba uzeti i zlostavljanje djece.

Procjena

Procjena dojenčadi s bilo kojim drugim simptomima (npr. kašalj, vrućica, mučnina i povraćanje, konvulzije), osim onih koji su navedeni kao BRUE, opisana je na drugom mjestu.

Anamneza

Procjena događaja u početku uključuje temeljitu anamnezu, uključujući

Pažljivo treba procijeniti značajke u anamnezi koji bi mogli ukazivati na zlostavljanje djeteta. Ponavljajući događaji koji su sumnjivi na zlostavljanje uključuju one koji se događaju isključivo u prisustvu roditelja ili skrbnika.

Budući da ovi događaji dijelom ovise i o obiteljskim sposobnostima i resursima, također je važno procijeniti stambenu i obiteljsku situaciju, razinu anksioznosti skrbnika i ima li dojenče odgovarajuću medicinsku skrb.

Fizikalni pregled

Fizikalnim pregledom procjenjuju se vitalni znakovi, respiratorni znakovi, vidljive malformacijama i deformitetima, neurološki poremećaji (npr. položaj tijela, zaostajanje glave), znakovi infekcije ili ozljede (osobito uključujući krvarenje u mrežnici na pregledu fundusa) i pokazatelji mogućeg fizičkog zlostavljanja.

Klasifikacija rizika

BRUE se dijele na one niskog ili visokog rizika, na temelju anamneze i fizikalnog pregleda.

Dojenčad s niskim rizikom su ona koja ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • Dob > 60 dana

 • Gestacijska dob > 32 tjedana i postkonceptualna dob > 45 tjedana

 • Samo jedna epizoda, bez prethodnog BRUE

 • Nema potrebe da medicinsko osoblje pristupi kardiopulmonalnoj reanimaciji

 • Nema opterećujuću anamnezu (npr. sumnja na zlostavljanje djeteta, obiteljska anamneza iznenadne smrti)

 • Normalan fizikalni status (npr. normalna tjelesna temperatura, normalan krvni tlak)

Dojenčad s niskim rizikom najvjerojatno neće imati ozbiljnih poremećaja, a nove smjernice ne preporučuju široku dijagnostičku obradu, osim edukacije skrbnika.

Dojenčad visokog rizika su sva ona koja ne zadovoljavaju kriterije niskog rizika. Nove smjernice ne sadrže preporuke za njihovo rješavanje.

Dijagnostička obrada

Za dojenčad niskog rizika sadašnje smjernice preporučuju samo osnovnu dijagnostičku obradu. Razumno je kratko vrijeme promatrati dijete (uključujući pulsnu oksimetriju), učiniti EKG i testirati obrisak nazofarinksa na pertusis (kultura ili PCR). Ostala dijagnostička obrada, uključujući slikovne pretrage i laboratorijske nalaze krvi, nije potrebna. Rutinski prijem u bolnicu također nije potreban. Međutim, djeca mogu biti hospitalizirana radi kardiorespiratornog nadzora ako su skrbnici izuzetno zabrinuti ili ne mogu dovesti dojenče na kontrolu za 24 sata.

Dojenčadi visokog rizika rade laboratorijske i slikovne pretrage, radi utvrđivanja mogućih uzroka. Neke pretrage rade se rutinski, a druge bi trebalo raditi na temelju kliničke sumnje (vidi tablicu) i eventualne daljnje prisutnosti simptoma i potrebe za medicinskom intervencijom. Dojenčad se često hospitalizira radi potrebe za monitoriranjem kardiorespiratorne funkcije, posebno ako je potrebna reanimacija ili ako se uoče bilo kakve nepravilnosti.

Prognoza

BRUE je najčešće bezopasan i nije znak ozbiljnijih zdravstvenih problema ili smrti. BRUE najvjerojatnije neće biti faktor rizika za sindrom iznenadne dojenačke smrti (SIDS). Većina žrtava SIDS-a nema nikakve ranije sumnjive simptome.

Prognoza kod visokorizične dojenčadi ovisi o uzroku. Na primjer, rizik od smrti je veći ako je uzrok težak neurološki poremećaj. Kad nije utvrđen nikakav uzrok, nepoznata je povezanost takvih epizoda sa SIDS-om. Oko 4 do 10% dojenčadi koja umru od SIDS-a ima anamnezu takvih epizoda, a rizik od SIDS-a je veći ako je dojenče imalo 2 ili više takvih epizoda. Također, dojenčad koja su imala takve epizode imaju mnoge slične karakteristike s dojenčadi koja umiru od SIDS-a. Međutim, incidencija ALTE, za razliku od SIDS-a, nije smanjena nakon kampanje koja ističe važnost sigurne okoline za spavanje (Safe to Sleep®).

Čini se da ALTE ne ostavlja dugoročne posljedice na razvoj, ali poremećaj koji je do toga doveo (npr. srčana ili neurološka bolest) može imati takve učinke.

Liječenje

 • Liječenje uzroka

 • Ponekad monitoriranje vitalnih funkcija u kućnim uvjetima

 • Redovito praćenje

Dojenčad s niskim rizikom

Roditelje i skrbnike treba educirati o BRUE i ponuditi edukaciju o kardiopulmonalnoj reanimaciji za dojenčad. Nije potrebno monitoriranje kardiorespiratorne funkcije u kućnim uvjetima. Dojenčad treba ponovno pregledati u roku od 24 sata.

Dojenčad visokog rizika

Treba liječiti uzrok, ako je utvrđen.

Ako su roditelji i skrbnici zainteresirani i mogu im biti propisane kućni monitori za otkrivanje apneja za određeno vremensko razdoblje. Monitori bi trebali biti opremljeni uređajem za snimanje događaja. Roditelje treba poučiti kako koristiti monitor te da su lažni alarmi uobičajena pojava, a da nije dokazano da korištenje kućnih monitora smanjuje smrtnost. Također, treba ukinuti izloženost duhanskom dimu.

Dojenčad koja nisu hospitalizirana trebanaručiti na kontrolu kod izabranog pedijatra primarne zdravstvene zaštite u roku od 24 sata.

Ključne točke

 • Neka dojenčad imaju prolazne zabrinjavajuće događaje, koji uključuju promjene u disanju, stanju svijesti, mišićnog tonusa i/ili boje kože.

 • Događaji se na temelju anamneze i kliničkog pregleda mogu podijeliti u one niskog rizika i one visokog rizika.

 • Događaji koji zadovoljavaju kriterije niskog rizika najvjerojatnije nisu povezani s ozbiljnim uzrokom te zahtijevaju minimalnu procjenu.

 • BRUE se dijagnosticira samo kad ne postoji objašnjenje za događaj nakon temeljito uzete anamneze i kliničkog pregleda.

 • Visoko rizični događaji mogu imati mnogo mogućih uzroka, ali se etiologija često ne utvrdi.

 • Poremećaje dišnog sustava, neurološke, infektivne, srčane, metaboličke te gastroenterološke poremećaje, kao i zlostavljanje, treba uzeti u obzir te na temelju kliničkog nalaza pristupiti dijagnostičkoj obradi.

 • Prognoza ovisi o uzroku: rizik od smrti povećava se kod djece s neurološkim poremećajem, koji su imali 2 ili više događaja, koji su doživjeli traumu koja nije slučajna ili koji su stariji od 6 mjeseci i imali događaj dužeg trajanje, pogotovo ako imaju srčanu bolest.

 • Potrebno je hospitalizirati djecu s odstupanjima u kliničkom statusu, laboratorijskim nalazima ili zabrinjavajućim anamnestičkim podacima.

 • Liječenje je usmjereno na uzrok. Može se provoditi monitoriranje u kućnim uvjetima, ali nije utvrđeno da smanjuje smrtnost.

Više informacija

 • Brief Resolved Unexplained Events (Formerly Apparent Life-Threatening Events) and Evaluation of Lower-Risk InfantsKratak riješen neobjašnjen događaj (ranije Očigledan životno ugrožavajući događaj) i utvrđivanje smjernica Američke pedijatrijske akademije za dojenčad niskog rizika

 • Safe to SleepSigurna okolina za spavanje (Safe to Sleep®)