Pregled slikovnih pretraga

Autor: Mehmet Kocak, MD
Urednik sekcije: Ivan Bekavac, dr. med.
Prijevod: Mia Šalamon Janečić, dr. med.

Slikovne pretrage prikazuju unutrašnjost tijela - cijelog tijela ili dijela tijela. Slikovne pretrage pomažu liječnicima dijagnosticirati poremećaj, odrediti koliko je poremećaj ozbiljan, te pratiti osobu nakon što je dijagnosticiran poremećaj. Većina slikovnih pretraga je bezbolna, relativno sigurna i neinvazivna (to jest, ne zahtijevaju rez na koži ili umetanje instrumenta u tijelo).

Slikovne pretrage mogu koristiti sljedeće:

Postoje određeni rizici upotrebe zračenja u medicinskim slikovnim pretragama.

Za informacije o slikovnim pretragama uobičajenim za određene dijagnoze i probire pogledajte sljedeće: