Uvod u simptome koji se javljaju tijekom trudnoće

Autori: Geeta K. Swamy, MD
R. Phillip Heine, MD
Urednik sekcije: prim. Boris Ujević, dr. med.
Prijevod: Petar Špoljar, dr. med.

Simptomi koji se javljaju tijekom trudnoće mogu biti posve uobičajeni, no mogu i ukazivati na podležeći poremećaj. Poremećaj može, ali i ne mora biti povezan s trudnoćom, stoga je za procjenu ponekad indiciran liječnički pregled.

Sljedeće simptome treba odmah javiti liječniku: Uključuju