Urinarna urgencija

Autor: Anuja P. Shah, MD
Urednik sekcije: Alen Babacanli, dr. med.
Prijevod: Ana Siluković, dr. med.

Nesavladiva potreba za mokrenjem (urgencija), koja se ponekad opisuje kao gotovo konstantno bolno naprezanje (tenezmi), može biti uzrokovana iritacijom mjehura. Ukoliko se osoba odmah ne pomokri, može doći do nekontroliranog otjecanja urina (inkontinencija). Urgencija može biti uzrokovana infekcijom mjehura. Upotreba kofeina i alkohola može pridonijeti pojavi urgencije, ali tada to većinom nije zabrinjavajuća pojava. Rijetko je uzrok upala mjehura (intersticijski cistitis).

Liječnici obično mogu utvrditi uzrok urgencije na temelju simptoma, rezultata fizikalnog pregleda, i analize urina. Ako se posumnja da se radi o infekciji, može biti potrebno učiniti urinokulturu. Ponekad, osobito ako se sumnja na intersticijskii cistitis, liječnici mogu umetnuti fleksibilnu cijev za gledanje u mjehur (cistoskopija) ili napraviti biopsiju mjehura.

Liječnici liječe uzrok urgencije.

(Vidi također Pregled simptoma mokraćnog sustava.)