Pregled malignih bolesti u djece

Autor: Renee Gresh
Urednik sekcije: prof. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: Iva Hižar, dr. med.

Maligne bolesti su rijetke u djece. U Sjedinjenim Američkim Državama godišnje oboli manje od 13.500 djece, a umire oko 1.500 djece u dobi 0-14 godina. Za usporedbu, među odraslom populacijom se godišnje bilježi 1,4 milijuna novih slučajeva i 575.000 smrtnih slučajeva od malignih bolesti. Međutim, maligne bolesti su drugi vodeći uzrok smrti među djecom, odmah poslije nesreća. Oko 33% svih malignih bolesti u djece čine leukemije. Ostale maligne bolesti uključuju tumore mozga, limfome, i određene koštane tumore (osteosarkom i Ewingov sarkom). Oko 25% malignih bolesti u djetinjstvu čine tumori mozga, dok limfomi čine oko 8%, a koštani tumori oko 4%.

Maligne bolesti koje se javljaju samo u djece su

Za razliku od mnogih tumora u odraslih, maligne bolesti u djece se puno bolje liječe. Preko 75% djece s malignim tumorom preživljava najmanje 5 godina. Trenutno se procjenjuje da u Sjedinjenim Državama ima 350.000 preživjelih od maligne bolesti u djetinjstvu.

Komplikacije liječenja maligne bolesti

Kao i kod odraslih, u liječenju se koristi kombinacija kirurškog zahvata, kemoterapije i zračenja. Imunoterapija (novija vrsta liječenja koja koristi imunološki sustav za borbu protiv tumora) i ciljana terapija (lijekovi koji ciljaju određene dijelove stanica tumora i uništavaju ih) se proučavaju i češće koriste za liječenje tumora u djece. Međutim, budući da djeca još rastu, ovi oblici liječenja mogu imati nuspojave koje se u odraslih ne javljaju. Na primjer, kod djece, ruka ili noga koja je tretirana zračenjem možda neće narasti do pune veličine. Ukoliko se mozak tretira zračenjem, mogu nastati odstupanja u intelektualnom razvoju. (Vidi također Načela liječenja malignih tumora.)

Djeci koja prežive malignu bolest također preostaje više godina, nego odraslima, da razviju dugoročne posljedice kemoterapije i radioterapije, što uključuje

  • Neplodnost

  • Slabiji rast

  • Oštećenje srca

  • Razvoj druge maligne bolesti ( javlja se kod 3 do 12% djece koja su preživjela malignu bolest)

  • Psihološki i socijalni problemi

Budući da su moguće teške posljedice i da je liječenje vrlo složeno, djeca s malignim bolestima se liječe u specijaliziranim pedijatrijskim onkološkim centrima.

Učestalost pojave sekundarnih tumora ovisi karakteristikama primarnog tumora i vrsti kemoterapije koja se koristila u liječenju.

Multidisciplinarni tim za liječenje maligne bolesti

Suočavanje s dijagnozom maligne bolesti i intenzitetom liječenja je vrlo potresno za dijete i njegovu obitelj. Održavanje osjećaja normalnosti za dijete je teško, osobito zato što dijete često mora biti hospitalizirano i odlaziti liječniku radi liječenja maligne bolesti i nastalih komplikacija. Ogroman stres je karakteristična pojava, budući da se roditelji trude nastaviti raditi, pružati pažnju braći i sestrama, dok istovremeno brinu o mnogim potrebama djeteta s malignom bolesti (vidi Kronični zdravstveni problemi u djece). Situacija postaje još teža ukoliko se dijete liječi u specijaliziranom centru daleko od kuće.

Radi lakšeg snalaženja u teškim situacijama, djeci i roditeljima potreban je pedijatrijski tim za liječenje. Pedijatri su liječnici specijalizirani za liječenje dojenčadi, djece i adolescenata. Tim za liječenje treba uključivati sljedeće:

Mnogi timovi za liječenje također uključuju i udruge roditelja djece oboljele (i liječene) od malignih bolesti. Ove su udruge vrlo uspješne u uzajamnoj podršci i praktičnom savjetovanju.