Uganuća palca

Autor: Danielle Campagne, MD
Urednik sekcije: Ivan Bekavac, dr. med.
Prijevod: Mia Šalamon Janečić, dr. med.

Uganuća palca su oštećenja ligamenata koji povezuju palac sa šakom.

  • Kada je palac uganut, osoba ima poteškoća uhvatiti predmete između palca i kažiprsta, a palac je bolan i otečen.

  • Liječnici dijagnosticiraju uganuće palca pregledajući palac, ponekad nakon što osobi daju anestetik kako bi pregled bio manje bolan.

  • Većina uganuća palca imobilizira se udlagom za palac, ali ponekad je potreban i operativni zahvat.

(Vidi također Pregled uganuća i drugih ozljeda mekih tkiva.)

Većina uganuća palca uključuje glavni ligament na dnu palca na unutarnjoj strani šake. Taj ligament je često uganut kada osoba padne na šaku dok drži skijaški štap. Stoga se ova ozljeda često naziva i skijaškim palcem. Ovaj ligament može biti povrijeđen izvrtanjem palca unatrag o tvrdu podlogu prilikom pada ili o loptu prilikom hvatanja bejzbol lopte. Ponavljano prekomjerno istezanje zgloba također može razderati ligament, kao što događalo engleskim čuvarima lovišta divljači, koji su rukama lomili vratove zečeva. Stoga se ova ozljeda ponekad naziva palac čuvara lovišta.

Uganuće palca: palac čuvara lovišta
 

Ponekad, kada se ligament razdere, povuče mali komad kosti s palčane kosti (naziva se avulzijski prijelom).

Simptomi

Kod uganuća palca, osoba ima poteškoće uhvatiti predmete između palca i kažiprsta. Palac je bolan, otečen, a ponekad je vidljiva i modrica. Palac može ostati slab i nestabilan nakon takve ozljede.

Dijagnoza

  • Fizikalni pregled

  • Rendgen kako bi se provjerilo da li postoji prijelom

Kako bi se utvrdilo je li ligament razderan i, ako je, koliko jako, liječnici od osobe traže da pomiče ozlijeđeni palac na različite načine. Liječnici zatim pomiču palac u različitim smjerovima, dok ostatak šake drže mirno (naziva se testiranje protiv otpora). Ako je zglob palca labav, uganuće je vjerojatno. Ponekad prije nego što liječnici pregledaju palac, u blizini ozlijeđenog palca se ubrizga lokalni anestetik kako bi pregled bio manje bolan. Liječnici također mogu pregledati nepovrijeđeni palac i usporediti ga s ozlijeđenim palcem.

Rendgen se snima iz više kutova kako bi se provjerilo postoji li prijelom. Rendgen se može snimiti dok liječnik stavlja pritisak na ozlijeđeni palac (naziva se rendgen pod opterećenjem).

Liječenje

  • Obično udlaga za palac

  • Vježbe istezanja

  • Ponekad operativni zahvat

Za većinu uganuća palac je imobiliziran s udlagom za palac. Udlaga se nosi nekoliko tjedana dok ligament ne zacijeli. Nakon nekoliko tjedana, osoba može skinuti udlagu kako bi radila vježbe za jačanje, a zatim ponovno postaviti udlagu. Osoba bi trebala nastaviti ovaj režim 2 do 3 tjedna.

Udlaga za palac
 

Ako je ligament jako razderan ili ako se komad slomljene kosti mora vratiti na mjesto, potreban je operativni zahvat. Operativni zahvat je također potreban ako ligament ne zacijeli nakon što je nekoliko tjedana imobiliziran. Nakon operativnog zahvata, osoba mora nositi kratki gips ili udlagu za palac kroz 6 do 8 tjedana.