Psihotični poremećaji izazvani tvarima / lijekovima

Autor: Carol Tamminga, MD

Psihotični poremećaj izazvan tvarima ili lijekovima karakteriziraju halucinacije i / ili sumanutosti zbog izravnih učinaka tvari ili sustezanja od tvari/lijeka nakon što se isključio delirij.

Epizode psihoze izazvane tvarima/lijekovima česte su u hitnim odjelima i kriznim centrima. Mnoge psihoaktivne tvari mogu doprinijeti slici ovih epizoda, uključujući alkohol, amfetamine, konoplju, kokain, halucinogene, opioide, fcnilciklidine (PCP), i sedative. Da bi se neko stanje smatralo psihozom izazvanom tvari/lijekom, halucinacije i sumanutosti trebale biti veće od onih koje tipično prate intoksikaciju tom tvari ili sindrom sustezanja te tvari, iako ta osoba može biti intoksicirana ili u sindromu sustezanja.

Simptomi su često kratki i nestaju nakon što se lijek koji uzrokuje simptome ukloni iz tijela, ali psihoze izazvane amfetaminima, kokainom ili PCP-om mogu trajati nekoliko tjedana.

(Vidi također Uvod u shizofreniju i povezane poremećaje.)

Liječenje

  • Mirno okruženje

  • Često benzodiazepin ili antipsihotik

U većini psihoza izazvanih tvarima/lijekovima, djelotvorno je prekidanje konzumacije tvari i uzimanje anksiolitika ili antipsihotika.

Za psihozu zbog droge kao što je LSD, opservacija može biti sve što je potrebno.

Važno je da ljudi koji se liječe zbog psihotičnog poremećaja izazvanog tvarima ili lijekovima slijede upute svojih liječnika kako bi liječili bilo koji poremećaj uporabe psihoaktivnih tvari i utvrdili jesu li simptomi možda rani stadij shizofrenije ili srodnog poremećaja.