Ketamin i fenciklidin (PCP)

Autori: Gerald F. O’Malley, DO
Rika O’Malley, MD
Urednik sekcije: Ivan Bekavac, dr. med.
Prijevod: Nikola Žaja, dr. med.

Ketamin i fenciklidin su kemijski sličnie droge koje se koriste za anesteziju.

Ketamin je dostupan u prahu i tekućem obliku. Prah se može ušmrkati ili uzeti oralno. Tekućina se može ubrizgati intravenski, u mišić (intramuskularno) ili pod kožu (potkožno).

Phencyclidine (PCP ili anđeoska prašina) se najčešće puši nakon što se pospe na biljni materijal, kao što je peršin, lišće mente, duhan ili marihuana (neki ulični nazivi su "prskana" i "pržena" marihuana). Također, može se ušmrkati ili uzeti oralno.

(Vidi također Korištenje i zlouporaba droga.)

Simptomi

Ketamin i PCP uzrokuju vrtoglavicu i euforiju, koje često prate izboji tjeskobe. Kod visokih doza (predoziranje), korisnici imaju iskrivljenu percepciju svog tijela, okoliša i vremena. Osjećaju se raspršeno ili kao da nisu stvarno (depersonalizacija) te se osjećaju odvojeno od svoje okoline (disocijacija).

U još većim dozama mogu se pojaviti halucinacije i paranoidne deluzije, a osjećaj odvojenosti od svijeta se pojačava. Korisnici ketamina ta iskustva često nazivaju k-rupom. Ljudi mogu postati ratoborni. Mogu izgubiti koordinaciju, a mišići drhte i trzaju.

Vrlo visoke doze mogu uzrokovati

 • Po život opsanu visoku tjelesnu temperaturu (hipertermija)

 • Brze otkucaje srca

 • Hiperseksualno ponašanje

 • Vrlo visok krvni tlak

 • Napadaje

 • Komu

 • U rijetkim slučajevima smrt

Dijagnoza

 • Liječnička procjena

Liječnička dijagnoza se temelji na povijesti korištenja droge i simptomima. Ketamin se ne otkriva na rutinskom testu urina. Za potvrdu upotrebe ketamina mogu se upotrijebiti posebni testovi (plinska kromatografija i masena spektroskopija).

Liječenje

 • Tiha, neprijeteća okolina

 • Ponekad sedativi

Obično, umiravanje te mirno i neprijeteće okruženje, pomažu ljudima u oporavku. Ljudi se obično vraćaju normalnoj svijesti za 45 minuta do nekoliko sati. Benzodiazepini (sedativi) mogu se koristiti za kontrolu agitacije i napadaja.

Više informacija

 • National Institute on Drug Abuse (NIDA)

 • Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)