Aminoglikozidi

Autor: Brian J. Werth, PharmD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Mia Jeličić, dr. med.

Aminoglikozidi su razred antibiotika koji se koristi za liječenje ozbiljnih bakterijskih infekcija, kao što su one uzrokovane gram-negativnim bakterijama (posebno Pseudomonas aeruginosa).

Aminoglikozidi uključuju sljedeće:

Spektinomicin je kemijski povezan s aminoglikozidima i djeluje na sličan način. Nije dostupan u SAD-u.

Aminoglikozidi djeluju tako da onemogućuju bakterijama proizvodnju proteina koji su im potrebni za rast i razmnožavanje.

Aminoglikozidi

Lijek

Uobičajene upotrebe

Neke nuspojave

amikacin

gentamicin

kanamicin

neomicin

plazomicin

streptomicin

tobramicin

Infekcije uzrokovane gram-negativnim bakterijama, kao što su Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, i Klebsiella sojevi

Gubitak sluha

Vrtoglavica

Oštećenje bubrega

Ovi se antibiotici slabo apsorbiraju kada se uzimaju na usta, pa se obično daju intravenski. Ti se antibiotici obično koriste s drugim antibioticima koji su učinkoviti protiv mnogih vrsta bakterija (koji se nazivaju antibiotici širokog spektra).

Svi aminoglikozidi mogu oštetiti sluh i bubrege. Stoga, ako je moguće, liječnici često biraju drugu vrstu antibiotika. U SAD-u kanamicin i neomicin dostupni su samo za lokalnu i oralnu upotrebu.

(Vidi također Pregled antibiotika.)

Primjena aminoglikozida tijekom trudnoće i dojenja

Ako se aminoglikozidi uzimaju tijekom trudnoće mogući su štetni učinci na fetus (kao što je gubitak sluha), ali ponekad su koristi od liječenja veće od rizika. (Vidi također Upotreba lijekova tijekom trudnoće.)

Primjena aminoglikozida tijekom dojenja općenito se smatra prihvatljivom. (Vidi također Upotreba lijekova tijekom dojenja.)