Febrilne konvulzije

Autor: M. Cristina Victorio, MD
Urednik sekcije: prof. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: Edita Runjić, dr. med.

Febrilne konvulzije su napadaji izazvani vrućicom od najmanje 38° C.

 • Većina febrilnih konvulzija je bezopasna i uzrokovana vrućicom zbog manje infekcije.

 • Rijeđe su febrilne konvulzije prvi znak ranije neprepoznatog neurološkog poremećaja.

 • Liječnici ponekad rade laboratorijske testove i lumbalnu punkciju kako bi utvrdili postojanje ozbiljnih poremećaja koji mogu uzrokovati napadaje.

 • Djeca uglavnom trebaju lijekove za prekidanje napadaja koji traju 5 ili više minuta kako bi se smanjio rizik dugotrajnog napadaja ili epileptičkog statusa.

 • Većina djece ne mora uzimati lijekove kako bi se spriječili napadaji.

Napadaj je patološko, nekontrolirano električno izbijanje živčanih stanica u mozgu ili dijelu mozga. To patološko elektično izbijanje može uzrokovati

 • Konvulzije

 • Nehotične pokrete

 • Poremećaj svijesti

 • Poremećaj osjeta

Konvulzije su nagli, nenamjerni, trzajevi i ukrućenja mišića koja pogađaju veliki dio tijela.

Febrilne konvulzije se javljaju kod oko 2 do 5% djece u dobi od 6 mjeseci do 5 godina, ali najčešće se u dobi od 12 do 18 mjeseci. Napadaj koji se javlja kod djeteta koje ima temperaturu i 6 ili više godina se ne smatra febrilnim konvulzijama. (Vidi također Napadaji kod djece.)

Febrilne konvulzije se mogu javljati u obitelji.

Većina febrilnih konvulzija traje mnogo manje od 15 minuta, a oko dvije trećine djece koja imaju febrilne konvulzije nikada nema drugi napadaj.

Febrilne konvulzije mogu biti jednostavne ili složene:

Nakon napadaja febrilnih konvulzija, djeca se često doimaju zbunjena ili kao da nisu svoja kroz nekoliko minuta. Period zbunjenosti (postiktalni period) ponekad traje i do nekoliko sati.

Febrilne konvulzije su obično posljedica same vrućice. Najčešće je vrućica uzrokovana inače manjom infekcijom kao što je virusna respiratorna infekcija ili infekcija uha. U takvim slučajevima infekcija i napadaj su bezopasni. Važan dio definicije febrilnih konvulzija je da vrućicu i konvulzije ne uzrokuju infekcije mozga poput meningitisa ili encefalitisa.

Febrilni epileptički status

Epileptički status se odnosi na jedan dugotrajni napadaj ili nekoliko kraćih napadaja između kojih je dijete bez svijesti. Febrilni napadaji koji traju dulje od 30 minuta se smatraju epileptičkim statusom. Djeca s epileptičkim statusom imaju rizik od oštećenja mozga i drugih organa, kao i zatajenja disanja, ako se odmah ne liječe.

Dijagnoza

 • Liječnička procjena

 • Ponekad lumbalna pounkcija, laboratorijske pretrage ili slikovne pretrage mozga

Budući da roditelji ne znaju ima li dijete infekciju mozga, djecu koja imaju povišenu temperaturu i konvulzije po prvi put ili su vrlo bolesna, treba odmah odvesti u hitnu službu radi procjene.

Liječnici pregledaju djecu i, ovisno o tome što pronađu, ponekad učine testove kako bi provjerili postoje li ozbiljni poremećaji koji mogu uzrokovati konvulzije. Ovi testovi mogu uključivati

Prognoza

Otprilike jedna trećina djece ima ponovljene febrilne konvulzije, ali obično samo nekoliko napadaja. Vjerojatnost da će se febrilne konvulzije ponoviti je veća kod djece koja su bila mlađa od 1 godine u vrijeme prvog napadaj ili ako imaju bliske rođake koji su imali febrilne konvulzije.

Djeca koja su imala jednostavne febrilne konvulzije imaju malo povećan rizik (oko 2%) za razvoj epilepsije koja ne uključuje vrućicu (nefebrilni napadaji). Ako su djeca imala složene febrilne konvulzije ili imaju dodatne faktore rizika (kao što su je kašnjenje u razvoju ili obiteljska anamneza napadaja), rizik je veći (do 10%).

Kod neke djece, vrlo duge febrilne konvulzije mogu rezultirati promjenama u mozgu (identificiranim pomoću MR) koje kasnije dovode do nefebrilnih napadaja. U nekim slučajevima, liječnici nisu sigurni da li dugotrajni febrilni napadaj sam po sebi uzrokuje veću vjerojatnost pojave nefebrilnih napadaja ili su neki čimbenici učinili djecu sklonijom i duljim febrilnim konvulzijama i nefebrilnim napadajima kasnije.

Smatra se da jednostavne febrilne konvulzije ne uzrokuju epilepsiju ili druge neurološke poremećaje. Međutim, febrilne konvulzije su ponekad prvi znak ranije neprepoznatog neurološkog poremećaja. Ponekad se liječnici mogu osvrnuti i vidjeti znakove tog poremećaja u prošlosti djeteta. Ponekad se drugi znakovi poremećaja pojave tek kasnije. U oba slučaja, smatra se da febrilne konvulzija ne uzrokuju poremećaje.

Liječenje

 • Lijekovi za smanjenje temperature

 • Lijekovi za prekidanje napadaja ako traju 5 minuta ili više

Obično febrilne konvulzije traju kraće od 5 minuta i ne daje se nikakva terapija osim lijekova za smanjenje temperature.

Liječnici obično daju lijekove za prekidanje febrilnih konvulzija koje traju 5 minuta ili više kako bi se spriječio epileptički status. Lijekovi uključuju sedative poput lorazepama i antikonvulzivne lijekove kao fenobarbital, fosfenitoin ili levetiracetam. Ovi lijekovi se obično daju putem vene (intravenski). Ako se lijek ne može dati intravenski, diazepam gel se može staviti u rektum ili se tekućina midazolama može staviti u nos (intranazalno). Diazepam i midazolam su sedativi, slični lorazepamu, koji također zaustavljaju napadaje. Djeca koja su primila ove lijekove ili imaju produljen napadaj ili epileptički status se pažljivo prate zbog mogućih problema s disanjem i krvnim tlakom.

Prevencija

Ako su djeca imala febrilne konvulzije, roditelji bi trebali paziti i liječiti visoke temperature, koje mogu izazvati konvulzije. Međutim, febrilne konvulzije se često javlja s porastom temperature djeteta, ili prije nego što roditelji znaju da je dijete bolesno i prepoznaju vrućicu.

Lijekovi za sprječavanje dodatnih napadaja (antikonvulzivni lijekovi vidi: Korištenje lijekova za liječenje napadaja kod djece) se obično ne daju djeci koja su imala samo nekoliko jednostavnih febrilnih konvulzija. Međutim, djeca koja su imala mnogo febrilnih konvulzija ili konvulzije koje dugo traju, mogu dobiti takve lijekove neko vrijeme. Ako djeca koja su imala dugi febrilni konvulzivni napadaj imaju naknadni napadaj koji traje više od 5 minuta, liječnici mogu dati recept za diazepam gel koji se stavlja u rektum. Djeca se mogu liječiti ovim lijekom kod kuće.