Antisocijalni poremećaj osobnosti (ASPD)

Autor: Andrew Skodol, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Sarah Bjedov, dr. med.

Antisocijalni poremećaj osobnosti karakterizira pervazivni obrazac neobaziranja na posljedice i na prava drugih ljudi.

 • Ljudi s antisocijalnim poremećajem osobnosti idu za onim što žele bez razmatranja posljedica za sebe ili druge i bez osjećaja žaljenja ili krivnje.

 • Liječnici dijagnosticiraju antisocijalni poremećaj osobnosti na temelju simptoma, uključujući neobaziranje na posljedica i na prava drugih te korištenje prijevare i / ili manipulacije kako bi dobili ono što žele.

 • Antisocijalni poremećaj osobnosti je teško liječiti, ali kognitivno-bihevioralna terapija i određeni lijekovi mogu pomoći ublažiti agresiju i impulzivno ponašanje.

Poremećaji osobnosti su dugotrajni, prožimajući obrasci mišljenja, opažanja, reagiranja i povezivanja koji uzrokuju značajnu uznemirenost i / ili ometaju sposobnost osobe da funkcionira.

Osobe s antisocijalnim poremećajem ličnosti mogu bez osjećaja žaljenja činiti nezakonite, prijevarne, izrabljivačke i bezobzirne radnje radi osobne dobiti ili zadovoljstva. Oni mogu

 • Opravdavati ili racionalizirati svoje ponašanje (na primjer, mogu misliti da su "gubitnici zaslužili izgubiti")

 • Kriviti žrtvu što je glupa ili bespomoćna

 • Biti ravnodušni prema izrabljivačkim i štetnim učincima njihovih djelovanja na druge

 • Bešćutno zanemarivati prava i osjećaje drugih te zakon

Procjene učestalosti antisocijalnog poremećaja osobnosti variraju između 0,2% (1 na 500) do nešto više od 3% opće populacije u SAD-u. Javlja se 6 puta češće među muškarcima. Poremećaj je rjeđi u starijim dobnim skupinama, što upućuje na to da ljudi tijekom vremena mogu naučiti kako promijeniti svoje ponašanje.

Ostali poremećaji su također često prisutni. Ti poremećaji uključuju

Većina ljudi s antisocijalnim poremećajem osobnosti također ima poremećaj vezan uz upotrebu tvari, a oko polovice onih s poremećajem vezanim uz upotrebu tvari ima antisocijalni poremećaj osobnosti.

Uzroci

Geni i okolišni čimbenici (kao što su nepovoljne okolnosti u djetinjstvu) doprinose razvoju antisocijalnog poremećaja osobnosti.

Antisocijalni poremećaj ličnosti češći je među srodnicima prvog stupnja (roditelji, braća i sestre te djeca) osoba s tim poremećajem, nego među općom populacijom. Rizik od razvoja ovog poremećaja je povećan i kod usvojene i kod biološke djece roditelja s tim poremećajem.

Ako djeca razviju poremećaj ponašanja and poremećaj s nedostatkom pažnje i hiperaktivnošću prije svoje 10. godine, veća je vjerojatnost da će kao odrasli razviti antisocijalni poremećaj osobnosti. Poremećaj ponašanja uključuje ponavljajući obrazac ponašanja koji krši osnovna prava drugih i / ili društvene norme pirmjerene dobi. Poremećaj ponašanja se može vjerojatnije razviti u antisocijalni poremećaj osobnosti kada roditelji zlostavljaju ili zanemaruju dijete ili su nedosljedni u disciplini ili u roditeljskom stilu (na primjer, prelazak s toplog i podržavajućeg na hladan i kritičan).

Zanemarivanje boli drugih ljudi tijekom ranog djetinjstva povezano je s antisocijalnim ponašanjem tijekom kasne adolescencije.

Simptomi

Zanemarivanje drugih

Ljudi s antisocijalnim poremećajem osobnosti mogu izraziti svoje nepoštivanje prema drugima i prema zakonu uništavanjem imovine, uznemiravanjem drugih ili krađom. Mogu zavarati, iskorištavati, prevariti ili manipulirati ljudima kako bi dobili ono što žele - bilo da se radi o novcu, moći, seksu ili osobnom zadovoljstvu. Oni mogu koristiti pseudonim kako bi ostvarili svoje ciljeve.

Osobe s ovim poremećajem često ne osjećaju žaljenje ili krivnju radi onog što su učinile. Oni mogu racionalizirati svoje postupke okrivljujući one koje su povrijedili (na primjer, misleći da su to zaslužili) ili misleći da je život takav (na primjer, misleći da je to nepravedno). Odlučni su da im se ne naređuje i da po svaku cijenu učine ono što smatraju najboljim za sebe; ovaj stav može proizlaziti iz sveprisutnog nepovjerenja prema drugima.

Osobama s antisocijalnim poremećajem osobnosti nedostaje empatije prema drugima i mogu biti prezirni ili ravnodušni prema osjećajima, pravima i patnjama drugih.

Impulzivno ponašanje (impulzivnost)

Osobe s antisocijalnim poremećajem osobnosti su općenito impulzivne. One imaju poteškoća s planiranjem unaprijed i razmatranjem posljedica za sebe ili druge. Zbog toga mogu učiniti sljedeće:

 • Odjednom promijeniti dom, odnose ili poslove (bez plana za dobivanje drugog)

 • Brzo voziti i voziti u alkoholiziranom stanju, što ponekad dovodi do nesreća

 • Konzumirati prekomjerne količine alkohola ili uzimati ilegalne droge koje mogu imati štetne učinke

 • Počiniti kaznena djela

Osobe s asocijalnim poremećajem osobnosti često je lako isprovocirati i fizički su agresivne jer imaju problema s kontroliranjem svojih impulsa te ne razmatraju učinak svojih postupaka na druge.

Imaju kraće očekivano trajanje života od opće populacije.

Neodgovornost

Osobe s antisocijalnim poremećajem osobnosti često su društveno i financijski neodgovorne. Zbog toga mogu učiniti sljedeće:

 • Ne tražiti posao kada su mogućnosti dostupne

 • Ne plaćati svoje račune ili ne plaćati zajmove

 • Ne plaćati uzdržavanje za djecu

Ostali simptomi

Ti ljudi imaju tendenciju da imaju visoko mišljenje o sebi i mogu biti vrlo nepopustljivi, samouvjereni ili arogantni. Oni mogu biti šarmantni, uvjerljivi i uvjerljivi u svojim nastojanjima da dobiju što žele.

Dijagnoza

 • Liječnička procjena, na temelju određenih kriterija

Liječnici obično dijagnosticiraju poremećaje osobnosti na temelju kriterija u Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Peto izdanje (DSM-5), objavljenom od strane Američke Psihijatrijske Udruge.

Da bi liječnici mogli dijagnosticirati antisocijalni poremećaj osobnosti, te osobe moraju uporno zanemarivati prava drugih, pokazujući najmanje tri karakteristike od sljedećih:

 • Zanemaruju zakon, što se pokazuje ponavljanjem djela koja su osnova za uhićenje.

 • Obmanjuju, što je vidljivo iz toga što opetovano lažu, koriste pseudonime, ili varaju druge radi osobne koristi ili zadovoljstva.

 • Djeluju impulzivno i ne planiraju unaprijed.

 • Lako ih je isprovocirati ili su agresivni, neprestano se upuštaju u fizičke borbe ili napadaju druge.

 • Bezobzirno zanemaruju svoju sigurnost i / ili sigurnost drugih.

 • Dosljedno se ponašaju neodgovorno, napuštaju posao bez planova za drugi ili ne plaćaju račune.

 • Ne osjećaju kajanje, pokazuju ravnodušnost ili racionalizaciju kada povrijede ili zlostavljaju druge.

Antisocijalni poremećaj osobnosti dijagnosticira se samo kod osoba starijih od 18 godina.

Liječenje

 • Za pojedine simptome, kognitivno-bihevioralna terapija i određeni lijekovi

Antisocijalni poremećaj osobnosti vrlo je teško liječiti. Nema dokaza da bilo koji određeni tretman rezultira dugoročnim poboljšanjem. Stoga se liječnici usredotočuju na neki neposredniji cilj, kao što je izbjegavanje pravnih posljedica. Međutim, što ranije prepoznavanje i liječenje djece s poremećajem ponašanja može pomoći u smanjenju socijalnih problema uzrokovanih antisocijalnim poremećajem osobnosti.

Ako su problem agresija i impulzivnost, od koristi može biti kognitivno-bihevioralna terapija, lijekovi koji se koriste za stabilizaciju raspoloženja (kao što su litij i antikonvulziv valproat), ili određeni antidepresivi koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SIPPS).