Stečene ciste bubrega

Autor: Enrica Fung, MD, MPH
Urednik sekcije: Alen Babacanli, dr. med.
Prijevod: Antonija Jazvac, dr. med.

Jedna ili više šupljina ispunjenih tekućinom (ciste) ponekad se razviju u bubrezima bez izazivanja ozbiljnih bubrežnih poremećaja.

Stečene ciste obično ne uzrokuju simptome niti utječu na funkciju bubrega. Ljudi mogu razviti jednu ili više cista u jednom ili oba bubrega.

Uzrok pojedinačnih cista, a najčešće i višestrukih cista nije poznat. Međutim, višestruke ciste češće su u ljudi s kroničnom bolesti bubrega, osobito kod osoba koje su dulji niz godina na dijalizi. Više od 50% ljudi koji idu na dijalizu više od 10 godina razvije ciste.

Stečene ciste obično ne uzrokuju nikakve simptome, ali povremeno ljudi imaju krvi u urinu (hematuriju), bol u slabini, ili infekciju (obično uzrokuje vrućicu i bol u slabini). Osobe sa stečenim cistama, osobito one s transplantiranim bubrezima ili one koje se nekoliko godina liječe dijalizom, imaju povećani rizik za rak bubrega. Iz tog razloga neki liječnici koriste ultrazvuk ili kompjuteriziranu tomografiju (CT) radi periodičkog nadzora nad stečenim cistama.

Stečene ciste najčešće se otkrivaju kada se CT ili ultrazvuk rade iz nekog drugog razloga.

Ciste koje uzrokuju trajno krvarenje ili infekciju mogu zahtijevati drenažu ili, rijetko, operaciju uklanjanja dijela bubrega ili čak cijelog bubrega (djelomična ili potpuna nefrektomija). Ciste koje se razviju u rak bubrega također mogu zahtijevati nefrektomiju, ali to se događa rijetko.

Više informacija

  • American Kidney Fund

  • National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK)

  • National Kidney Foundation