Povreda lakta

Autor: Paul L. Liebert, MD
Urednik sekcije: Ivan Bekavac, dr. med.
Prijevod: Mia Šalamon Janečić, dr. med.

Ozljede se mogu javiti na tetivama koje se vežu za lakat. Lateralni epikondilitis (teniski lakat) se javlja kada su upaljene tetive mišića koji ispružaju ruku unatrag. Medijalni epikondilitis (golferski lakat) se javlja kada su upaljene tetive mišića koji savijaju dlan prema ručnom zglobu. Za prijelome lakta vidi Frakture lakta.

(Vidi također Pregled sportskih ozljeda.)

Kad lakat boli

Teniski lakat i golferski lakat uzrokuju bolove u različitim dijelovima lakta i podlaktice.