Konvulzivni poremećaji tijekom trudnoće

Autor: Lara A. Friel, MD, PhD
Urednik sekcije: prim. Boris Ujević, dr. med.
Prijevod: Ivana Omazić, dr. med.

Većina žena koje imaju konvulzivne poremećaje koji su dobro kontrolirani antiknvulzivima mogu sigurno roditi zdravo dijete. Ako te žene dovoljno spavaju i uzimaju antikonvulzive u odgovarajućim dozama, broj napadaja se obično ne povećava tijekom trudnoće, a ishodi trudnoće su obično dobri. Međutim, kod tih je žena vjerojatnije:

S druge strane, uzimanje antikonvulziva povećava rizik urođenih mana (vidi tablicu Neki lijekovi koji uzrokuju probleme u trudnoći) i mogu blago smanjiti inteligenciju bebe. Međutim, ovi rizici su povećani kako zbog antikonvulzivnih lijekova, tako i zbog konvulzivnih poremećaja.

Uzimanje određenih antikonvulziva (kao što su fenitoin, karbamazepin, or fenobarbital) tiekom trudnoće povećava rizik hemoragijske bolesti kod novorođenčadi (koja uzrokuje sklonost laganom iskrvarenju). Međutim, ako žene uzimaju prenatalne vitamine s vitaminom D i ako se vitamin K daje novorođenčetu, rijetko se javlja hemoragična bolest.

Prema tome, žene koje imaju konvulzivni poremećaj trebaju razgovarati sa stručnjakom u tom području o tome kako uravnotežiti rizike uzimanja antikonvulziva s rizicima od napadaja, po mogućnosti prije nego što zatrudne. Neke žene mogu sigurno prestati uzimati antikonvulzive tijekom trudnoće, ali većina žena treba nastaviti s uzimanjem lijekova. Rizik koji proizlazi iz nekorištenja lijekova - češći napadaji, koji mogu naškoditi fetusu i ženi - obično nadmašuje rizike koji proizlaze iz uzimanja antikonvulziva tijekom trudnoće.

Liječnici propisuju najnižu učinkovitu dozu antikonvulziva i koriste što je moguće manje antikonvulziva. Žene koje uzimaju antikonvulzive moraju svakodnevno uzimati visoke doze suplemenata s folnom kiselinom. U idealnom slučaju, započinje se prije trudnoće. Uzimanje dodataka folne kiseline pomaže u smanjenju rizika od rođenja djeteta s urođenom greškom.

Vaginalni porod je obično moguć. Carski rez se radi samo ako žene imaju ponavljajuće napade tijekom porođaja ili se razviju drugi problemi koji ga zahtijevaju.