Inducirana psihoza

Autor: Carol Tamminga, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Filip Mustač, dr. med.

Inducirana psihoza se događa kada ljudi steknu sumanutost od nekoga s kim imaju bliske osobne odnose.

Psihoza se odnosi na simptome kao što su sumanutosti, halucinacije, dezorganizirano mišljenje i govor, te bizarno i neprimjereno motoričko ponašanje (uključujući katatoniju) koje ukazuju na gubitak kontakta sa stvarnošću. (Vidi također Uvod u shizofreniju i povezane poremećaje.)

Inducirana psihoza (ranije nazvana folie à deux) sada se smatra podskupinom sumanutih poremećaja. To je rijedak poremećaj koji se obično javlja kod osobe ili skupine ljudi (obično obitelji) koji su povezani s osobom sa značajnim sumanutim poremećajem. Društveno dominantan član u odnosu ima primarni poremećaj i nameće sumanutost te uvjerava manje dominantnu osobu (ili ljude) u odnose neobičnih uvjerenja.

Liječnici pokušavaju identificirati osobu u vezi koja ima primarnu psihozu, jer osoba sa sekundarnim poremećajem obično ne zadržava sumanuta uvjerenja kada je odvojena od osobe s primarnim poremećajem. Savjetovanje i terapija obično mogu pomoći ljudima koji imaju induciranu psihozu. Psihotični simptomi liječe se antipsihoticima ako su potrebni.