Magnetna rezonancija (MRI) srca

Autori: Michael J. Shea, MD
Thomas Cascino, MD, MSc
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Diana Delić-Brkljačić, dr. med. i prof. dr. sc.Marko Boban dr. med.
Prijevod: Petra Radić dr. med.

S magnetska rezonancija (MRI), snažno magnetsko polje i radiovalovi koriste se za izradu detaljnih slika srca i prsnog koša. Ovaj skup i sofisticiran postupak koristi se uglavnom za dijagnosticiranje složenih srčanih poremećaja koji su prisutni pri rođenju (kongenitalni) i za razlikovanje normalnog i abnormalnog tkiva.

MRI ima neke nedostatke. Potrebno je više vremena za izradu MRI slika nego računalna tomografija (CT) slike. Zbog pokreta srca, slike dobivene s MRI su manje jasne nego one dobivene CT-om. Međutim, noviji MRI skenovi koji su vremenski usklađeni s određenim dijelovima EKG-a (tzv. Gated MRI) mnogo su jasniji od konvencionalnog MRI skeniranja. MRI se ne može koristiti kada ljudi imaju određene vrste implantiranih metalnih predmeta, kao što su pejsmejkeri, kohlearni implantati, implantirane pumpe za lijekove ili neuronske stimulatore, kopče u mozgu koje se koriste za liječenje aneurizmi ili šrapnela.

Angiografija magnetskom rezonancom (MRA) vrsta je MRI koja je fokusirana na krve žile, a ne organe. MRA proizvodi slike krvnih žila i protoka krvi slične kakvoće onima koje proizvodi konvencionalna angiografija ali nije invazivna procedura. MRA se može koristiti za otkrivanje ispupčenja (aneurizme) u aorti, suženja arterija koje opskrbljuju bubrege (bubrežna stenoza) i suženja ili začepljenja u arterijama koje dovode krv u srce (koronarna bolest) ili ruku i nogu (bolest perifernih arterija). Neke MRA tehnike zahtijevaju ubrizgavanjekontrastnog sredstva (tvari koje olakšava vidljivost organa i struktura na MRI) u venu na ruci. Međutim, osobe s problemima s bubrezima ne smiju primati kontrast MRA zbog opasnosti od ozbiljnih nuspojava koje pogađaju kožu, zglobove, oči i unutarnje organe (nefrogena sistemska fibroza). Novija kontrastna sredstva, koja ne nose taj rizik, mogu omogućiti pretragu i osobama s bubrežnim bolestima.