Shizofreniformni poremećaj

Autor: Carol Tamminga, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Filip Mustač, dr. med.

U shizofreniformnom poremećaju nailaze se simptomi shizofrenije, ali simptomi traju samo 1 do 6 mjeseci.

Kao u shizofreniji, osobe sa shizofreniformnim poremećajem imaju simptome kao što su sumanutosti, halucinacije, dezorganizirano mišljenje i govor, te bizarno i neprimjereno motoričko ponašanje (uključujući katatoniju) koji ukazuju na gubitak kontakta sa stvarnošću. (Vidi također Uvod u shizofreniju i srodne poremećaje.)

Zbog te sličnosti, liječnici pažljivo procjenjuju koliko dugo su prisutni psihotični simptomi. Ako traju duže od mjesec dana, ali se riješe unutar 6 mjeseci nakon početka, dijagnosticira se shizofreniformni poremećaj. Međutim, liječnici moraju isključiti svaku privremenu psihozu koja bi mogla biti posljedica poremećaja (zlo)uporabe psihoaktivnih tvari ili drugog zdravstvenog stanja.

Ako psihotični simptomi traju dulje od 6 mjeseci, shizofrenija je najvjerojatnija dijagnoza, ali neki ljudi umjesto toga razvijaju bipolarni poremećaj ili shizoafektivni poremećaj.

Liječi se antipsihoticima i programima psihosocijalne skrbi. Nakon što se simptomi razriješe, liječenje lijekovima se nastavlja 12 mjeseci, a zatim se postupno smanjuje dok se osoba pomno prati vraćaju li se psihotični simptomi.