Pregled nuspojava

Autor: Daphne E. Smith Marsh, PharmD, BC-ADM, CDE
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanović, dr. med.
Prijevod: Zvonimir Čagalj, dr. med.

Nuspojave lijeka (štetni učinci) su bilo koji neželjeni učinci lijeka.

Početkom 20. stoljeća, njemački znanstvenik Paul Ehrlich opisao je idealan lijek kao "čarobni metak". Takav bi lijek bio usmjeren točno na bolesno mjesto i ne bi škodio zdravim tkivima. Iako su mnogi novi lijekovi usmjereniji preciznije od svojih prethodnika, nijedan od njih, do sada, ne djeluje isključivo na ciljno mjesto.

Većina lijekova stvara nekoliko učinaka, ali obično je za liječenje poremećaja poželjan samo jedan - terapijski učinak. Ostali učinci se mogu smatrati nepoželjnima, bez obzira na to jesu li oni sami po sebi štetni ili ne. Naprimjer, određeni antihistaminici uzrokuju pospanost kao i kontrolu simptoma alergija. Kada se uzme bezreceptni pripravak za spavanje koji sadrži antihistaminik, pospanost se smatra terapijskim učinkom. Ali kada se antihistaminik uzima za kontrolu simptoma alergije tijekom dana, pospanost se smatra neugodnim, neželjenim učinkom.

Većina ljudi, uključujući zdravstvene djelatnike, spominje neželjene učinke kao nuspojave; drugi izraz koji se koristi je štetni učinak lijeka. Međutim, pojam nuspojava tehnički je prikladniji za učinke lijekova koji su neželjeni, neugodni, škodljivi ili potencijalno štetni.

Učestalost nuspojava

Nije iznenađujuće da su nuspojave lijekova česte. Većina nuspojava je relativno blaga, a mnoge nestaju kada se lijek obustavi ili se promijeni doza. Neke se postupno povlače kako se tijelo prilagođava na lijek. Druge nuspojave su ozbiljnije i traju dulje. Oko 3 do 7% svih bolničkih prijema u SAD-u nastaje zbog liječenja nuspojava lijekova. Nuspojave lijekova se javljaju tijekom 10 do 20% hospitalizacija, a oko 10 do 20% tih reakcija su teške. Ta statistika ne uključuje broj nuspojava koje se javljaju u osoba koje žive u mirovnim domovima i drugim ustanovama za njegu.

Iako točan broj nuspojava nije siguran, one jasno predstavljaju značajan javnozdravstveni problem koji se često može spriječiti.

Česte nuspojave

Probavni poremećaji - gubitak apetita, mučnina, osjećaj nadutosti, zatvor i proljev - osobito su česte nuspojave, jer se većina lijekova uzima preko usta i prolazi kroz probavni sustav. Međutim, gotovo svaki organski sustav može biti zahvaćen. Kod starijih osoba ( vidi: Starenje i lijekovi), mozak je obično zahvaćen, što često rezultira pospanošću i zbunjenošću.

Prepoznavanje i izvještavanje o nuspojavama

Mnoge nuspojave lijekova se utvrđuju kada se lijek ispituje, prije nego što se Agenciji za hranu i lijekove (FDA) ili Europskoj agenciji za lijekove (EMA) podnese zahtjev za odobrenje. Druge nuspojave lijekova, tipično one koje su rijetke, ne otkrivaju se sve dok lijek nije na tržištu dovoljno dugo da bi ga mogao koristiti veliki broj ljudi. Stoga, liječnici su dužni prijaviti FDA-u sumnju na nuspojave lijekova.

Neke ozbiljne nuspojave

Nuspojava

Vrsta lijeka

Primjeri

ACE = angiotenzin-konvertirajući enzim; G6PD = glukoza-6-fosfat dehidrogenaza; NSAR = nesteroidni antireumatici.

Anemija (nastaje zbog smanjene proizvodnje ili povećanog uništavanja crvenih krvnih stanica)

Određeni antibiotici

Kloramfenikol

Lijekovi koji se koriste za liječenje malarije ili tuberkuloze kod osoba s nedostatkom enzima G6PD

Klorokin

Izonijazid

Primakin

Angioedem (oticanje usnica, jezika i grla što uzrokuje otežano disanje)

ACE inhibitori

Kaptopril

Enalapril

Lizinopril

Prijelomi kostiju

Inhibitori protonske crpke

Esomeprazol

Lanzoprazol

Omeprazol

Krvni ugrušci

Lijekovi za kontracepciju (svi oblici, uključujući flastere i pilule)

Drospirenon / etinilestradiol

Norelgestromin / etinilestradiol

Zbunjenost i pospanost

Sedativi, uključujući mnoge antihistaminike

Difenhidramin

Antidepresivi (osobito u starijih osoba)

Amitriptilin

Imipramin

Smanjena proizvodnja bijelih krvnih stanica, s povećanim rizikom od infekcije

Određeni antipsihotici

Klozapin

Kemoterapijski lijekovi

Ciklofosfamid

Merkaptopurin

Metotreksat

Vinblastin

Neki lijekovi za liječenje poremećaja štitnjače

Propiltiouracil

Oštećenje bubrega

NSAR (ponavljanom upotrebom prekomjernih doza)

Ibuprofen

Naproksen

Aminoglikozidni antibiotici

Gentamicin

Tobramicin

Neki kemoterapijski lijekovi

Cisplatin

Metotreksat

Protugljivični lijekovi (antimikotici)

Amfotericin B

Neki antibiotici

Gentamicin

Tetraciklin (zastario)

Oštećenje jetre

Neki analgetici

Paracetamol (primjena prekomjernih doza)

Neki lijekovi za liječenje tuberkuloze

Izonijazid

Dodatci željeza (u prekomjernim količinama)

Antidepresivi

Duloksetin

Antibiotici

Tetraciklin

Uništavanje mišićnog tkiva (rabdomioliza)

Statini

Atorvastatin

Simvastatin

Želučani ili crijevni čirevi (sa ili bez krvarenja)

NSAR

Aspirin

Ibuprofen

Naproksen

Antikoagulansi

Heparin

Varfarin

Bisfosfonati

Alendronat

Risedronat

Toksična epidermalna nekroliza

Neki antibiotici

Penicilini

Kinoloni

Antiepileptici

Fenitoin

Valproična kiselina

Ventrikularna tahikardija

Antiaritmici

Amiodaron

Prokainamid

Sotalol

Antipsihotici

Klorpromazin

Haloperidol

Litij

Više informacija

  • American Association of Poison Control Centers: Hitna pomoć. Informacije. Prevencija. 1-800-222-1222

  • FDA Adverse Event Reporting System