Pregled duševnih bolesti djece

Autor: Josephine Elia, MD
Urednik sekcije: prof. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: Matea Ćurković, dr. med.

Neke duševne bolesti poput depresije, anksioznih poremećaja i poremećaja prehrane obično započinju za vrijeme djetinjstva i adolescencije. Shizofrenija i srodni poremećaji duševnog zdravlja (koji se ponekad nazivaju i psihotičnim poremećajima) mnogo su rjeđi. Shizofrenija obično počinje sredinom adolescencije kroz mladu odraslu dob (do sredine 30-ih godina). Neki poremećaji poput autizma počinju izričito u djetinjstvu.

Uz nekoliko iznimaka, simptomi duševnih bolesti obično su slični osjećajima koje svako dijete doživljava, kao što su tuga, ljutnja, sumnja, uzbuđenje, povlačenje i usamljenost. Razlika između poremećaja i normalnog osjećaja je u tome što u poremećaju osjećaj preplavi dijete i ometa aktivnosti normalnog života ili uzrokuje djetetu patnju. Stoga liječnici moraju pažljivo procijeniti kada određene misli i emocije prestaju biti normalna komponenta iskustva iz djetinjstva i predstavljaju poremećaj.

Poremećaji u ponašanju utječu uglavnom na ponašanje. Ponašanje nije namjerno ometajuće, ali može ometati druge uključujući učitelje, vršnjake i članove obitelji. Ti poremećaji uključuju:

Neurorazvojni poremećaji utječu i na mentalno zdravlje i cjelokupni razvoj djece. Ti poremećaji uključuju:

Poremećaji iz autističnog spektra su kombinacija poremećenih društvenih odnosa, ograničenog raspona interesa, nenormalnog jezičnog razvoja i korištenja, a u nekim slučajevima i intelektualnog oštećenja. Rettov sindrom, inače genetski poremećaj, uzrokuje neke slične simptome, uključujući poteškoće sa socijalnim vještinama i komunikacijom.

Dijagnoza

  • Pregled

  • Ponekad posebni alati za intervju i procjenu

Nijedan test ne može potvrditi dijagnozu poremećaja duševnog zdravlja. Liječnici se oslanjaju na intervju s djetetom ili adolescentom te na zapažanja roditelja i učitelja kako bi se utvrdilo je li prisutan duševni poremećaj. Ponekad liječnici upute dijete dječjem i adolescentom psihijatru. Oni koriste posebno dizajnirane alate za intervju i procjenu djeteta.

Liječnici mogu obaviti laboratorijske pretrage kako bi provjerili neurorazvojne poremećaje kao što su sindrom fragilnog X kromosoma, Rettov sindrom i DiGeorgeov sindrom.