Piskanje (zviždanje) u plućima

Autor: Rebecca Dezube, MD, MHS
Urednik sekcije: Željko Ivančević, dr. med.
Prijevod: Željko Ivančević, dr. med.

Piskanje je visokofrekventni zvuk zviždanja koji se čuje u plućima prilikom disanja kada su dišni putovi djelomično začepljeni. (Vidi također Piskanje kod dojenčadi i male djece.)

Uzroci

Piskanje (zviždanje) u plućima je posljedica suženja ili djelomičnog začepljenja (opstrukcije) negdje u dišnim putevima. Suženje može zahvatiti veće područje pluća (što se događa kod astme, kronične opstruktivne plućne bolesti [KOPB] i nekih teških alergijskih reakcija) ili nastaje samo na jednom području (što može biti posljedica tumora ili stranog tijela zaglavljenog u dišnom putu).

Česti uzroci

Općenito, najčešći uzroci su:

Rjeđi uzroci

Piskanje se može pojaviti kod drugih bolesti koje zahvaćaju male dišne putove, uključujući zatajenje srca, tešku alergijsku reakciju (anafilaksija) i udisanje otrovne tvari. Piskanje (zviždanje) u plućima uzrokovano zatajenjem srca naziva se srčana astma.

Ponekad, inače zdravim ljudima hropti u plućima za vrijeme napada akutnog bronhitisa. Kod djece, piskanje može uzrokovati bronhiolitis (infekcija donjih dišnih putova) ili udisanje (aspiracija) stranog tijela (vidi tablicu Neki uzroci i značajke piskanja).

Dijagnostička obrada

Osoba s teškim problemima s disanjem (respiratorni distres) istodobno se dijagnostički obrađuje i liječi.

Sljedeće informacije mogu pomoći ljudima da odluče kada je potreban liječnički pregled i obrada i da saznaju što mogu očekivati tijekom evaluacije.

Znakovi upozorenja

Kod osoba kojima se u plućima čuje piskanje (zviždanje) posebno su zabrinjavaju sljedeći simptomi:

 • otežano (teško) disanje, sve slabija snaga koja se koristi za disanje ili smanjena razina svijesti

 • otok lica i jezika

Kada posjetiti liječnika

Osobe sa znakovima upozorenja ili zaduhom odmah trebaju otići u ustanovu za pružanje hitne medicinske pomoći, ako je potrebno kolima hitne pomoći. Ljudi sa zvižducima u plućima koji dolaze i prolaze, a nemaju zaduhu, obično mogu pričekati dan ili dva.

Što liječnik radi

Liječnici prvo postavljaju pitanja o simptomima i uzimaju anamnezu, a zatim obavljaju fizikalni pregled. Ono što liječnici otkriju iz anamneze i fizikalnog pregleda često upućuje na uzrok i određuje pretrage (testove) koje treba obaviti (vidi tablicu Neki uzroci i značajke piskanja).

Liječnici utvrđuju je li se piskanje pojavilo prvi put ili se to događalo i prije. Ako je osoba već imala piskanje u plućima, tada određuju razlikuju li se trenutni simptomi po prirodi ili težini.

Važni podaci za dijagnozu su:

 • Je li piskanje počelo iznenada ili postupno?

 • Da li piskanje u plućima dolazi i prolazi?

 • Da li piskanje u plućima pokreću ili pogoršavaju neka stanja (npr. infekcija gornjih dišnih puteva, izloženost alergenu, određeno doba godine, hladan zrak, napor ili hranjenje kod dojenčadi)?

Ostali simptomi koji mogu uputiti na dijagnozu su zaduha, vrućica, kašalj i stvaranje sputuma. Liječnici uzimaju anamnestičke podatke o pušenju, kao i o pasivnom pušenju (izloženosti duhanskom dimu).

Prilikom fizikalnog pregleda, liječnici mjere pacijentu tjelesnu temperaturu te frekvenciju srca i disanja. Liječnici traže znakove respiratornog poremećaja i pregledavaju pluća, posebice kako zrak ulazi i izlazi te čuje li se piskanje nad čitavim plućima ili samo na određenom dijelu. Liječnik obično može otkriti piskanje stetoskopom dok osoba diše. Glasno piskanje može se lako čuti, ponekad čak i bez stetoskopa. Kako bi čuli blago piskanje liječnici će morati koristiti stetoskop i od pacijenta tražiti da snažno i brzo izdahne. Stalno piskanje koji se čuje na jednom mjestu kod pušača može biti posljedica raka pluća. Liječnici također pregledavaju srce, nos i grlo, udove, šake, stopala i kožu.

Neki uzroci i značajke piskanja (zviždanja) u plućima

Uzrok

Česte značajke*

Pretrage†

* Značajke uključuju simptome i rezultate liječničkog pregleda. Navedene značajke su tipične, ali nisu uvijek prisutne.

† Liječnici obično mjere razinu kisika u krvi pomoću senzora postavljenog na prst (pulsna oksimetrija). Obično se uradi rendgenski snimak pluća, osim ako simptomi ne predstavljaju očito pogoršanje već dijagnosticirane kronične bolesti.

ACE = konvertaza angiotenzina ili angiotenzin-konvertirajući enzim; KOPB = kronična opstruktivna plućna bolest; CT = kompjutorska tomografija; GERB = gastroezofagealna refluksna bolest; NSAIL = nesteroidni anti-inflamatorni lijekovi.

Akutni bronhitis

Kašalj

Ponekad simptomi infekcije gornjih dišnih puteva (npr. začepljen nos)

Obično u anamnezi nema podataka o plućnim bolestima

Pregled liječnika

Alergijske reakcije

Piskanje u plućima koje počinje iznenada, obično u roku od 30 minuta od izlaganja poznatom ili potencijalnom alergenu kao što je pelud

Često začepljen nos, koprivnjača (urtikarija), svrbež očiju i kihanje

Pregled liječnika

Astma

Obično u anamnezi podaci o astmi

Piskanje u plućima koje počinje spontano ili nakon izlaganja specifičnim podražajima (kao što je pelud ili drugi alergeni, infekcija gornjih dišnih puteva, obična prehlada ili napor)

Pregled liječnika

Ponekad jedan ili više od sljedećih testova:

 • pretrage za procjenu plućne funkcije (testovi za ispitivanje plućne funkcije)

 • mjerenje vršnog protoka zraka (koliko brzo se može izdahnuti zrak)

 • mjerenje plućne funkcije prije i nakon napora (opterećenja) ili primjene metakolina (lijeka koji sužava dišne putove)

 • ponekad se koriste bronhodilatatori (lijekovi koji proširuju dišne putove) da se vidi hoće li simptomi nestati

Bronhiolitis (infekcija donjih dišnih putova)

Kod djece mlađe od 18 mjeseci

Obično se javlja od studenog do travnja u sjevernoj hemisferi

Obično simptomi infekcije gornjih dišnih putova (kao što su začepljen nos i vrućica) i ubrzano disanje

Pregled liječnika

Razbuktavanje (pogoršanje) KOPB-a

Kod sredovječnih ili starijih osoba

Kod osoba koje već imaju KOPB

Obično u anamnezi podaci o dugotrajnom i pretjeranom pušenju

Otežano disanje

Rendgenski snimak pluća

Lijekovi (npr. ACE inhibitori, beta-blokatori, acetilsalicilna kiselina i drugi NSAIL)

Kod osoba koje su nedavno počele uzimati novi lijek, najčešće u onih s anamnestičkim podacima o opstrukciji dišnih putova (što se događa kod astme)

Pregled liječnika

Strano tijelo koje je udahnuto

Visokofrekventno piskanje (zviždanje) u plućima ili kašalj koji počinje iznenada kod ljudi (obično dojenčadi ili male djece) bez ikakvih simptoma infekcije gornjih dišnih putova, vrućice ili drugih simptoma bolesti

Rentgenska snimka ili CT prsnog koša

Bronhoskopija

GERB s ponavljanim refluksom želučanog sadržaja u pluća (kronična aspiracija)

Kronično ili ponavljajuće piskanje u plućima

Žareća bol u prsima (žgaravica) ili trbuhu (žličici) koja se pogoršava nakon uzimanja određene hrane, u naporu ili u ležećem položaju

Kiseli okus u ustima, osobito nakon buđenja

Promuklost

Kašalj koji se javlja usred noći ili rano ujutro

Nema simptoma infekcije gornjih dišnih putova ili alergije

Ponekad samo liječnički pregled

Ponekad se koriste lijekovi koji potiskuju lučenje kiseline, kao što je blokator histamina-2 (H2) ili inhibitor protonske pumpe, kako bi se vidjelo hoće li simptomi nestati

Ponekad uvođenje fleksibilne cijevi s video-kamerom u jednjak i želudac (endoskopija)

Ponekad postavljanje senzora u jednjak radi praćenja kiselosti (pH) tijekom 24 sata

Zatajenje srca

Obično oticanje (edemi) nogu

Zaduha koja se pogoršava dok pacijent leži na ravnome (bez visokog uzglavlja) ili koja se pojavljuje 1–2 sata nakon što zaspi

Zvukovi koji upućuju na tekućinu u plućima, čuju se stetoskopom

Rendgenski snimak pluća

Ponekad krvni test za mjerenje tvari koja se stvara kada se srce prekomjerno napreže (naziva se moždani natriuretički peptid ili BNP)

Ponekad ehokardiografija (UZ srca)

Nadražujuće tvari koje se mogu udahnuti

Piskanje u plućima koje počinje iznenada nakon izlaganja nadražujućim tvarima na radnom mjestu (profesionalna izloženost) ili nakon upotrebe sredstava za čišćenje protivno uputama

Pregled liječnika

Tumori pluća

Piskanje u plućima pri udahu i izdahu, posebno kod osoba s rizičnim čimbenicima ili znakovima raka (kao što su pušenje u anamnezi, noćno znojenje, mršavljenje i iskašljavanje krvi)

Rentgenski snimak ili CT prsnog koša

Bronhoskopija

Testiranje (dijagnostička obrada)

Testovi (pretrage) se rade kako bi se procijenila težina, odredila dijagnoza i utvrdile komplikacije. Obično uključuju sljedeće:

 • mjerenje razine kisika u krvi pomoću senzora postavljenog na prst (pulsna oksimetrija)

 • rendgenski snimak prsnog koša (ako je dijagnoza nejasna)

 • ponekad mjerenje plinova (kisika i ugljičnog dioksida) i kiselosti (pH) u arterijskoj krvi (analiza plinova u arterijskoj krvi)

 • ponekad pretrage za procjenu plućne funkcije (testovi za ispitivanje plućne funkcije)

Ako se piskanje pojavilo prvi put, rendgenska snimka pluća može pomoći u postavljanju dijagnoze. Kod osoba s trajnim, ponavljanim ili nedijagnosticiranim napadima piskanja, možda će biti potrebno uraditi testove za ispitivanje plućne funkcije kako bi se odredio stupanj suženja dišnih putova i procijenio učinak liječenja. Ako se sumnja na astmu, ali testovi za ispitivanje plućne funkcije to ne potvrđuju, pacijenta se može fizički opteretiti ili mu se daje lijek koji kod astmatičara izaziva piskanje (zviždanje) u plućima. Ako dođe do opstrukcije (suženja) dišnih putova, može se postaviti dijagnoza astme.

Ako liječnici sumnjaju na tumor ili strano tijelo u dišnom putu, mogu uvesti fleksibilnu cijev s video-kamerom (bronhoskop) u dišni put kako bi identificirali problem i, ako je riječ o stranom tijelu, uklonili ga.

Liječenje

Glavni cilj je liječiti osnovni poremećaj/bolest.

Bronhodilatatori (koji proširuju dišne putove), kao što je inhalacijski salbutamol, mogu ublažiti piskanje. Kortikosteroidi, koji se uzimaju na usta tjedan ili dva, često mogu olakšati akutni napad piskanja (zviždanja) u plućima ako je uzrok astma ili kronična opstruktivna plućna bolest.

Dugotrajna kontrola stalnog piskanja u plućima koje je posljedica astme može zahtijevati inhalacijske kortikosteroide, stabilizatore mastocita, leukotrijenske modifikatore ili imunomodulatore (lijekove koji djeluju na imunološki sustav—vidi tablicu Lijekovi koji se obično koriste za liječenje astme).

Antihistaminici (npr. difenhidramin) koji se daju intravenski, kortikosteroidi (npr. metilprednizolon) i salbutamol koji se uzimaju u obliku aerosola pomoću raspršivača, te adrenalin koji se ubrizgava u kožu (potkožno) daju se osobama s teškom alergijskom reakcijom.

Zapamtite

 • Astma je najčešći uzrok piskanja (zviždanja) u plućima, ali nije sve što "svira" astma.

 • Piskanje (zviždanje) u plućima koje nastaje naglo kod osoba bez plućnih bolesti može biti posljedica udahnutog stranog tijela ili otrovne tvari, alergijske reakcije ili zatajenja srca.

 • Testovi za ispitivanje plućne funkcije mogu otkriti i izmjeriti stupanj suženja dišnih putova.

 • Inhalacijski bronhodilatatori mogu ublažiti piskanje (zviždanje) u plućima, ali mora se liječiti i osnovni poremećaj koji uzrokuje piskanje.