Briga o starijima u kući

Autor: Debra Bakerjian, PhD, APRN
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Doris Ogresta, dr. med.

Starijim osobama može biti potrebna skrb u svom domu kada su slabe ili slabe, osobito nakon što su otpuštene iz bolnice ili rehabilitacijskog centra. Običnu skrb obično pružaju članovi obitelji, prijatelji ili oboje. Kompleksnija skrb može zahtijevati od zdravstvenih djelatnika (kao što su registrirane medicinske sestre i terapeuti) i drugih (kao što su kućni zdravstveni pomoćnici i socijalni radnici) da dođu kući. Takvu skrb obično koordinira domaća zdravstvena agencija i nadzire liječnik. Njega može biti potrebna samo kratko ili dugo. Medicare pruža usluge ako se ljudi smatraju vezanim za dom, što obično znači da napuštaju svoj dom samo za liječničke preglede ili hitne slučajeve.

Možda će biti potrebna medicinska sestra za previjanje ili davanje parenteralnih lijekova.

Fizioterapeut može biti potreban kako bi pomogao ljudima da povrate snagu i ravnotežu ili se oporave od moždanog udara.

Pomoć u domu starije osobe možda će biti potrebna za pomoć kod kupnje, pripreme obroka, izlazak iz doma u kolicima, šetnje ili kupanja.

Socijalni radnik može utvrditi primaju li ljudi usluge koje su im potrebne i po potrebi preporučiti dodatne usluge. Socijalni radnik može također pomoći u organiziranju prijevoza do i od mjesta pružanja zdrastne usluge.

Kod kućne zdravstvene zaštite važna je komunikacija između svih uključenih osoba. Svaku promjenu stanja osobe treba odmah prijaviti medicinskoj sestri ili liječniku.

Ponekad liječnik primarne zdravstvene zaštite koordinira tim zdravstvenih djelatnika koji rade zajedno kako bi pružili bolju skrb osobama koje žive kod kuće i imaju kronični poremećaj ili invaliditet. Taj se dogovor naziva domom usmjerenim na pacijenta.

Njega u domu može smanjiti smještaj u staračkom domu za 23% i jeftinije je kada se kućne posjete zdravstvenih pomoćnika i medicinskih sestara pravilno planiraju.

Financijska pitanja

(Vidi također Pregled pokrivenosti zdravstvene skrbi za starije osobe.)

Medicara obuhvaća usluge kućne zdravstvene skrbi koje su klasificirane kao specifična skrb, uključujući njegu rana i praćenje poremećaja kao što su zatajenje srca ili dijabetes. Međutim, financijski i vremenski okvir za takvu pokrivenost su ograničeni. Kada ljudi više ne trebaju specifičnu skrb, obično su odgovorni za troškove daljnje njege. Osiguranje za dugotrajnu skrb ili Medicaid (za osobe koje ispunjavaju uvjete) mogu pokrivati usluge kućne njege. Veterani se također mogu kvalificirati za usluge kućne njege ovisno o njihovim potrebama i invaliditetu.

Da bi zdravstvena zaštita kod kuće bila pokrivena osiguranjem, liječnik mora potvrditi da je potrebna domaća zdravstvena zaštita i, za Medicare, da ljudi ispunjavaju uvjete Medicare za kućnu njegu.

PSSSO

Program sveobuhvatne skrbi za starije osobe (PSSSO) je naknada koja se pruža u okviru programa Medicare i Medicaid. Ovaj program dostupan je samo u određenim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država osobama koje imaju najmanje 55 godina i koje zadovoljavaju standarde svoje države za skrb u domu za njegu. Usluge koje pruža program PSSSO omogućava gotovo svim sudionicima da žive kod kuće, iako je skrb u domu za njegu osigurana ako je potrebno.

PSSSO uključuje multidisciplinarni tim koji uključuje liječnike, medicinske sestre, fizičke i radne terapeute, socijalne radnike, dijetetičare i vozače. Usluge se obično pružaju u zdravstvenom centru za odrasle i svakodnevno su dostupne. Program omogućuje prijevoz do centra. Neke se usluge mogu pružati u kući.

Više informacija

  • The Department of Health and Human Services: PACE