Blok grane snopa

Autor: L. Brent Mitchell, MD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Diana Delić-Brkljačić, dr. med. i prof. dr. sc.Marko Boban dr. med.
Prijevod: Sara Hoteit dr. med.

Blok grana snopa je vrsta bloka provođenja sa djelomičnim ili potpunim prekidom provođenja impulsa u jednoj od grana His-ova snopa.

(Vidi također Pregled aritmija i Pregled srčanog bloka.)

His-ov snop je grupa vlakana koja provodi električne impulse iz atrioventrikularnog čvora. Dijeli se u dvije grane snopa. Lijeva grana snopa provodi impulse u lijevu klijetku, a desna grana snopa provodi impulse u desnu klijetku. Provođenje može biti blokirano u lijevoj ili u desnoj grani snopa.

Lijeva grana dalje se dijeli na dva ogranka (snopića), prednji i stražnji. Kod bloka provođenja kroz jedan od snopića, blok se naziva hemiblok ili fascikularni blok.

Blok grane obično ne uzrokuje nikakve simptome. Blok desne grane nije sam po sebi ozbiljan i može biti prisutan u zdravih ljudi. Međutim, može ukazivati i na značajno oštećenje srca zbog, na primjer, preboljelog srčanog udara.

Blok lijeve grane je često ozbiljniji. Kod starijih osoba često ukazuje na koronarnu bolest zbog ateroskleroze.

Blok grane snopa dijagnosticira se pomoću elektrokardiografije (EKG). Svaka vrsta bloka ima svoj karakteristični uzorak na EKG-u.

Najčešće nije potrebno liječenje.