Uvod u dijagnostiku poremećaja probavnog sustava

Autor: Jonathan Gotfried, MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
Prijevod: Filip Brusić, dr. med.

Poremećaji koji zahvaćaju probavni (gastrointestinalni)sustav nazivaju se probavnim poremećajima. Neki poremećaji istovremeno zahvaćaju različite dijelove ili organe probavnog sustava, dok drugi zahvaćaju samo na jedan dio ili organ. (Vidi također Pregled probavnog sustava.)

Liječnik odabire prikladne pretrage uzimajući u obzir anamnezu, fizikalni pregled, i, ako je primjenjivo, psihološku procjenu. Pretrage koje se koriste za dijagnosticiranje poremećaja probavnog sustava uključuju sljedeće:

Ovi testovi mogu pomoći liječniku u pronalaženju, dijagnosticiranju, a ponekad i u liječenju problema. Neki testovi zahtijevaju čišćenje probavnog sustava od stolice, neki post 8 do 12 sati prije pretrage, dok drugi ne zahtijevaju posebnu pripremu.

Iako dijagnostički testovi mogu biti vrlo korisni u dijagnosticiranju ili isključivanju određenih medicinskih poremećaja, oni također mogu biti prilično skupi, a u rijetkim slučajevima, mogu uzrokovati i krvarenje ili ozljedu. Važno je razgovarati s liječnikom o rizicima i koristi pojedinih pretraga.