Karbapenemi

Autor: Brian J. Werth, PharmD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Mia Jeličić, dr. med.

Karbapenemi su podrazred antibiotika koji se nazivaju beta-laktamski antibiotici (antibiotici koji imaju kemijsku strukturu nazvanu beta-laktamski prsten). Beta-laktamski antibiotici također uključuju cefalosporine, monobaktame, i peniciline.

Karbapenemi su antibiotici širokog spektra. To znači da su učinkoviti protiv mnogih vrsta bakterija, uključujući bakterije koje su otporne na mnoge druge antibiotike.

Karbapenemi uključuju sljedeće:

Karbapenemi se moraju dati injekcijom. S njima se često koriste aminoglikozidi za liječenje određenih infekcija, jer njihovo zajedničko korištenje povećava učinkovitost oba antibiotika.

Imipenem se uvijek daje s cilastatinom. Cilastatin nije antibiotik. Pomaže produljiti učinak imipenema štiteći ga od razgradnje u bubregu.

Neke bakterije imaju vanjski pokrov (stanični zid) koji ih štiti. Kao i drugi beta-laktamski antibiotici, karbapenemi sprječavaju bakterije u izgradnji staničnog zida, što rezultira smrću bakterija.

Rijetko se, s obzirom na to da su karbapenemi strukturno slični penicilinima, kod ljudi koji imaju alergijsku reakciju na peniciline, javlja alergijska reakcija na karbapeneme.

Karbapenemi

Lijek

Uobičajene upotrebe

Neke nuspojave

doripenem

ertapenem

imipenem-cilastatin

meropenem

Gangrena

Sepsa

Upala pluća

Trbušne i infekcije mokraćnog sustava

Infekcije osjetljivim bakterijama otpornima na druge antibiotike

osim ertapenema, Pseudomonas infekcije

Rijetko napadaji (rizik je nešto veći kod imipenema)

Zbunjenost

Rijetko, alergijska reakcija kod ljudi koji su alergični na penicilin

(Vidi također Pregled antibiotika.)

Korištenje karbapenema tijekom trudnoće i dojenja

Kada su karbapenemi davani trudnim životinjama, nisu opaženi štetni učinci na fetus. Međutim, karbapenemi nisu testirani u trudnica. (Vidi također Upotreba lijekova tijekom trudnoće.)

Karbapenemi se izlučuju u majčino mlijeko i mogu utjecati na ravnotežu normalnih bakterija u probavnom sustavu djeteta. (Vidi također Upotreba lijekova tijekom dojenja.)