Ependimomi

Autor: Renee Gresh
Urednik sekcije: prof. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: Iva Hižar, dr. med.

Ependimomi su sporo rastući tumori koji se razvijaju iz stanica koje okružuju prostore unutar mozga (moždane komore) .

  • Uzrok ependimoma nije poznat.

  • Simptomi uključuju povraćanje, slabost i probleme s ravnotežom.

  • Dijagnoza se postavlja radiološkim pretragama i biopsijom.

  • Prognoza ovisi o dobi djeteta i o tome koliki dio tumora je uklonjen.

  • Liječenje uključuje operaciju, kemoterapiju i terapiju zračenjem.

Ependimomi su treći najčešći tumori mozga u djece, čine oko 10% svih tumora mozga kod djece. Većina djece je mlađe od 8 godina u trenutku postavljanja dijagnoze. Otprilike trećina slučajeva javlja se u djece mlađe od 3 godine.

Većina ependimoma se razvija u području stražnjeg dijela mozga na dnu lubanje (stražnja lubanjska jama) ili u blizini. Tamo se nalazi mali mozak (koji pomaže u kontroli koordinacije i ravnoteže) i moždano deblo (koje kontrolira vitalne životne funkcije poput disanja). Ependimomi imaju tendenciju širenja u moždano deblo. Ponekad se ependimomi razvijaju u leđnoj moždini.

Simptomi

Prvi simptomi ependimoma često nastaju kao posljedica povećanog tlaka unutar lubanje. Oni uključuju glavobolju, povraćanje i slabost. Dojenčad može imati usporeni psihomotorni razvoj. Mogu biti razdražljivi i oslabljenog apetita. Može doći do promjena raspoloženja ili osobnosti djeteta, kao i do poremećaja koncentracije ili pažnje. Djeca mogu imati problema s održavanjem ravnoteže, koordinacijom i hodanjem. Kod neke djece se razviju konvulzije.

Ependimomi u leđnoj moždini mogu uzrokovati bolove u leđima, a djeca mogu imati poteškoća u kontroli mokrenja i pražnjenja crijeva.

Dijagnoza

  • Magnetska rezonancija (MR) i biopsija

Dijagnoza se temelji na rezultatima MR. Ukoliko se pronađe tumor, uzima se uzorak tkiva i šalje u laboratorij (biopsija).

Prognoza

Prognoza ovisi o dobi djeteta i o tome koliko je tumorskog tkiva uklonjeno.

U djece koja prebole malignu bolest, postoji povećani rizik od razvoja poremećaja mozga, leđne moždine i živaca.

Liječenje

  • Kirurgija, terapija zračenjem i kemoterapija

(Vidi također Načela liječenja malignih bolesti.)

Početak liječenja je kirurško uklanjanje što je više moguće tumora.

Nakon operacije, obično se provodi terapija zračenjem, koja povećava stopu preživljenja.

Nema jasnih dokaza da kemoterapija povećava stopu preživljenja, ali u neke djece može pomoći da se tumor smanji prije operacije.