Akutni i prolazni psihotični poremećaj

Autor: Carol Tamminga, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Filip Mustač, dr. med.

Simptome akutnog i prolaznog psihotičnog poremećaja čine sumanutosti, halucinacije ili drugi psihotični simptomi karakteristični za shizofreniju, ali traju puno kraće (od 1 dana do 1 mjeseca).

Osobe s akutnim i prolaznim psihotičnim poremećajem imaju najmanje jedan od sljedećih simptoma:

  • sumanutosti (kriva uvjerenja koja nisu dostupna razuvjeravanju čak ni uz jake dokaze)

  • halucinacije

  • dezorganiziran govor

  • vrlo dezorganizirano ili katatonično (nepokretno, zgrčeno) ponašanje

Liječnici dijagnosticiraju akutni i prolazni psihotični poremećaj ako simptomi osobe traju manje od 1 mjeseca, a simptomi se ne mogu objasniti drugim poremećajem. Drugi poremećaji koji mogu davati slične simptome uključuju nuspojave lijekova, medicinske probleme kao što su tumor mozga ili epilepsija temporalnog režnja, shizofrenija, i shizoafektivni poremećaj.

Liječenje akutog i prolaznog psihotičnog poremećaja je slično liječenju shizofrenije i zahtijeva liječnički nadzor i ponekad kratkotrajno liječenje antipsihoticima.

Relaps je čest, ali ljudi s akutnim i prolaznim psihotičnim poremećajem obično dobro funkcioniraju između epizoda i imaju malo ili nimalo simptoma.