Hipnoterapija

Autor: Denise Millstine, MD
Urednik sekcije: Ivan Bekavac, dr. med.
Prijevod: Mario Mašić, dr. med.

Hipnoterapija je vrsta tehnike koju ubrajamo u tehnike uma i tijela. U postupku hipnoterapije, osobe su vođene u stanje opuštenosti i pojačane pozornosti. Osobe tijekom hipnoterapije su apsorbirani u slike koje predlaže terapeut te na taj način obustavljanju nevjericu u postupak. Budući da je time njihova pozornost više usmjerena i otvorenija za sugestije, hipnoterapija se koristi kako bi se osobi pomoglo promijeniti ponašanje te kako bi na taj način poboljšali svoje zdravlje. (Vidi Pregled integrativne, komplementarne i alternativne medicine.)

Određene osobe mogu naučiti metode samostalne hipnoterapije.

Mehanizam hipnoterapije slabo je shvaćen sa znanstvenog stajališta.

Medicinska uporaba

Hipnoterapija može biti korisna u liječenju mnogih stanja i simptoma u kojima psihološki čimbenici mogu utjecati na fizičke simptome:

  • Valovi vrućine

  • Fobije

  • Određeni bolni sindromi

  • Ovisnost

  • Depresija

  • Određeni kožni poremećaji (kao što su bradavice)

  • Anksioznost

Hipnoterapija je korištena s uspjehom u osoba koji su odlučili prestati pušiti i izgubiti na tjelesnoj masi. Također, pokazano je da može smanjiti bol i tjeskobu tijekom medicinskih postupaka u odraslih i djece.