Psihotični poremećaj zbog drugog zdravstvenog stanja

Autor: Carol Tamminga, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Filip Mustač, dr. med.

Psihotični poremećaj zbog drugog zdravstvenog stanja karakteriziraju halucinacije ili sumanutosti koje uzrokuje drugi medicinski poremećaj.

Psihoza se odnosi na simptome kao što su sumanutosti, halucinacije, dezorganizirano mišljenje i govor, te bizarna i neprimjerena motorička ponašanja koja ukazuju na gubitak kontakta s realitetom.

Ova se dijagnoza primjenjuje kada je psihoza posljedica medicinskog stanja. Na primjer, ljudi s epilepsijom temporalnog režnja ponekad haluciniraju na način da osjete mirise koji nisu prisutni.

Ostali medicinski poremećaji koji mogu uzrokovati psihozu uključuju tumore mozga, infekcije, moždani udar, migrenu i neke hormonske poremećaje. Međutim, ljudi koji imaju delirij zbog teške medicinske bolesti ili prekida uzimanja lijeka ne smatraju se oboljelima od psihotičnog poremećaja zbog zdravstvenog stanja.

Liječenje medicinskog stanja često smanjuje ozbiljnost psihotičnih simptoma, ali neki ljudi također trebaju posebno liječenje za psihotične simptome.