181. Konvulzije i epilepsija

Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.
Prijevod: Marina Milošević, dr. med.

Napadaj (konvulzija) je paroksizmalni događaj koji nastaje zbog abnormalne prekomjerne ili sinkronizirane neuronske aktivnosti u mozgu. Epilepsija se dijagnosticira kada se napadaji ponavljaju zbog postojanja kroničnog procesa.

PRISTUP PACIJENTU:

Napadaj

Klasifikacija napadaja je ključna za dijagnostiku, terapiju i prognozu (Tbl. 181-1). Napadaji su žarišni (fokalni) ili generalizirani: žarišni napadaji  potječu iz neuronske mreže ograničene na jednu moždanu hemisferu, a generalizirani napadaji brzo uključe neuronske mreže raspoređene preko obje hemisfere. Žarišni napadaji  se dalje dijele ovisno o poremećaju svijesti (izražen ili nije izražen).

Generalizirani napadaji se mogu pojaviti kao primarni poremećaj ili kao posljedica sekundarne generalizacije žarišnog napadaja. Toničko-klonički napadaji (grand mal) uzrokuju nagli gubitak svijesti, gubitak kontrole tjelesnog položaja i toničku kontrakciju mišića koja tada dovodi do stiskanja zubiju i rigiditeta u ekstenziji (tonička faza), nakon koje dolazi do ritmičkih trzajeva mišića (klonička faza). Tijekom napadaja može doći do ugriza jezika i inkontinencije. Svijest se u pravilu oporavlja postupno tijekom nekoliko minuta do više sati. Glavobolja i smetenost su uobičajeni postiktalni fenomeni. U apsans napadajima (petit mal) dolazi do iznenadnog, kratkog poremećaja stanja svijesti bez gubitka kontrole nad tjelesnim položajem. Napadaji rijetko traju dulje od 510 s, ali se mogu ponoviti više puta u danu. Manji motorički simptomi su česti, dok kompleksni automatizmi i klonička aktivnost to nisu. Ostali tipovi generaliziranih napadaja uključuju toničke, atoničke i mioklone napadaje.

Etiologija: tip napadaja i dob pacijenta važni su pokazatelji etiologije (Tbl. 181-2).

KLINIČKA OBRADA

Detaljna anamneza je ključna s obzirom da se dijagnoza napadaja i epilepsije često zasniva samo na kliničkoj slici. Diferencijalna dijagnoza (Tbl. 181-3) uključuje sinkopu ili psihogene napadaje („pseudokonvulzije“). Opći pregled uključuje traženje infekcije, traume, toksina, sistemske bolesti, neurokutanih abnormalnosti i vaskularne bolesti. Brojni lijekovi snižavaju konvulzijski prag (Tbl. 181-4). Asimetričnosti ustanovljene neurološkim pregledom mogu upućivati na tumor mozga, moždani udar, traumu ili druge žarišne lezije. Slika 181-1 prikazuje algoritamski pristup.

LABORATORIJSKE PRETRAGE

Rutinske krvne pretrage su indicirane za identifikaciju učestalih metaboličkih uzroka napadaja poput poremećaja elektrolita, glukoze, kalcija, magnezija te jetrenih ili bubrežnih poremećaja. Toksikološko prosijavanje iz krvi i urina je potrebno posebno u slučajevima kada nije identificiran jasan precipitirajući faktor. Lubalna punkcija je indicirana u slučaju bilo kakve sumnje na infekciju SŽS-a, npr. meningitis ili encefalitis; ona je neophodna u osoba inficiranih HIV-om iako nemaju simptome ili znake koji upućuju na infekciju . Testiranje na autoantitijela iz seruma i likvora treba razmotriti kod pacijenata s agresivnim oblikom epilepsije sa poremećajem kognitivnih funkcija.

Elektroencefalografija

Svim pacijentima treba što prije snimiti EEG, koji određuje električnu aktivnost mozga bilježeći je uz pomoć elektroda postavljenih na oglavinu. Prisutnost elektrografskog napadaja tijekom klinički jasnog napadaja (npr. abnormalna, ponavljajuća, ritmička aktivnost koja naglo počinje i završava) jasno potvrđuje dijagnozu. Međutim, izostanak elektroencefalografske epileptičke aktivnosti ne isključuje konvulzijski poremećaj. EEG nalaz je uvijek abnormalan za vrijeme generaliziranih toničko-kloničkih napadaja. Kako bi se zabilježile abnormalne promjene u EEG-u, može biti nužno kontinuirano praćenje duže vremensko razdoblje. EEG može pokazati abnormalno izbijanje tijekom perioda između napadaja, što ide u prilog dijagnozi epilepsije i korisno je u klasifikaciji konvulzijskih poremećaja, odabiru antiepileptičke terapije i procjeni prognoze.


SLIKA 181-1 Dijagnostička obrada odraslih osoba s napadajima.

Radiološke pretrage mozga

Svim bi pacijentima nakon prvog napadaja neobjašnjenog uzroka trebalo učiniti radiološke pretrage mozga (MR ili CT) u svrhu isključenja strukturalnih (anatomskih) abnormalnosti; jedina iznimka mogu biti djeca koja imaju nedvosmislenu povijest bolesti i klinički nalaz koji upućuje na benigne, generalizirane napadaje, npr. apsans epilepsiju. Novije MR metode imaju povećanu osjetljivost za otkrivanje abnormalnosti kortikalne građe, uključujući atrofiju hipokampusa povezanu s središnjom temporalnom sklerozom kao i abnormalnostima kortikalne migracije neurona.

LIJEČENJE        KONVULZIJE I EPILEPSIJA

·          Akutno zbrinjavanje napadaja

Bolesnika treba postaviti na bok sa zabačenom glavom kako bi se izbjegla aspiracija.

Lopatice (gumene štitnike) za jezik i druge predmete ne bi trebalo silom umetati između čvrsto stisnutih zubi.

Kisik treba dati preko maske.

– Reverzibilne metaboličke poremećaje (npr. hipoglikemiju, hiponatrijemiju, hipokalcijemiju, ustezanje od lijekova ili alkohola) treba brzo korigirati.

Liječenje epileptičkog statusa objašnjeno je u Pogl. 22.

·          Dugotrajna terapija uključuje liječenje uzročnih stanja, izbjegavanje precipitirajućih faktora, profilaktičku primjenu antiepileptika ili kirurški zahvat te poduzimanje različitih psiholoških i socijalnih mjera.

·          Izbor antiepileptika ovisi o različitim čimbenicima uključujući tip napadaja, raspored i način doziranja te moguće nuspojave (Tbl. 181-5 i 181-6).

·          Terapijski cilj je potpuni prestanak napadaja bez nuspojava uz primjenu jednog lijeka (monoterapija) te bolesniku prihvatljiv raspored doziranja.

Ako nije učinkovit, dozu lijeka treba povisiti do maksimalno podnošljve doze vodeći računa prvenstveno o kliničkom odgovoru, a ne serumskoj koncentraciji lijeka.

Ako ni tada nema uspjeha, treba dodati drugi lijek, a kada se postigne kontrola napadaja, dozu prvog lijeka treba postupno smanjivati. Nekim je bolesnicima potrebna politerapija, tj. dva ili više lijekova, no teži se monoterapiji.

Bolesnici s određenim epileptičnim sindromima (npr. epilepsija temporalnog režnja) često su refraktorni na farmakoterapiju, no imaju koristi od kirurške ekscizije žarišta napadaja.

Opširnije vidi u Lowenstein DH: Seizures and Epilepsy, pogl. 445, str. 2542, u HPIM-19.

 

 TABLica 181-1 KLASIFIKACIJA NAPADAJA

1. Žarišni napadaji

 (Mogu imati motorne, senzorne, autonomne, kognitivne i druge karakteristike)

2. Generalizirani napadaji

a.  Apsans

     Tipični

     Atipični

b.  Toničko klonički

c.  Klonički

d.  Tonički

e.  Atonički

f.   Miokloni

3. Mogu biti fokalni, generalizirani ili nejasnog početka

     Epileptički spazmi

 

TABLICA 181-2 UZROCI EPILEPTIČKIH NAPADAJA

Novorođenčad (< 1 mjeseca)

Perinatalna hipoksija i ishemija

Intracerebralno krvarenje i trauma

Infekcija SŽS-a

Metabolički poremećaji (hipoglikemija, hipokalcijemija, hipomagnezijemija, manjak piridoksina)

Ustezanje od lijekova

Razvojni poremećaji

Genetski poremećaji

Dojenčad i djeca
(>1mjesec i < 12 godina)

Febrilne konvulzije

Genetski poremećaji (metabolički, degenerativni, sindromi primarne epilepsije)

Infekcija SŽS-a

Razvojni poremećaji

Trauma

Adolescenti (12–18 godina)

Trauma

Genetski poremećaji

Infekcija SŽS-a

Zloupotreba lijekova (droga)

Tumor mozga

Mlađi odrasli (18–35 god.)

Trauma

 

Apstinencija od alkohola

 

Zloupotreba lijekova (droga)

 

Tumor mozga

 

Autoantitijela

Stariji odrasli (>35 god.)

Cerebrovaskularna bolest

 

Tumor mozga

 

Apstinencija od alkohola

 

Metabolički poremećaji (uremija, zatajenje jetre, elektrolitski otkloni, hipoglikemija, hiperglikemija)

 

Alzheimerova bolest i ostale degenerativne bolesti SŽS-a

 

Autoantitijela

 

 

 TABLICA 181-3 DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA NAPADAJA

Sinkopa

Tranzitorna ishemijska ataka (TIA)

Vazovagalna sinkopa

Srčana aritmija

Bolest srčanih zalistaka

Zatajenje srca

Ortostatska hipotenzija

Psihološki poremećaji

Psihogeni napadaji

Hiperventilacija

Panični napadaj

Metabolički poremećaj

Alkoholna kratkotrajna nesvjestica

Delirium tremens

Hipoglikemija

Hipoksija

Psihoaktivni lijekovi (npr. halucinogeni)

Migrena

Konfuzijska migrena

Bazilarna migrena

TIA bazilarne arterije

Poremećaji spavanja

Narkolepsija/katapleksija

Benigni mioklonus u spavanju

Poremećaji pokreta

Tikovi

Neepileptički mioklonus

Paroksizmalna koreoatetoza

Specijalna stanja u djece

Kratkotrajno zadržavanje daha

Abdominalna migrena i sindrom cikličnog povraćanja

Benigni paroksizmalni pozicijski vertigo

Apneja

Noćni strahovi

Mjesečarenje

 

TABLICA 181-4 LIJEKOVI I OSTALE TVARI KOJE KOGU IZAZVATI KONVULZIJE

Alkilirajuće tvari (npr. busulfan, klorambucil)

Antimalarici (klorokinin, meflokin)

Antimikrobni lijekovi/antivirotici

β-laktami i srodni spojevi

Kinoloni

Aciklovir

Izonijazid

Ganciklovir

Anestetici i analgetici

Meperidin

Fentanil

Tramadol

Lokalni anestetici

Dodaci prehrani

Efedra (ma huang)

Gingko

Imunomodulatori

Ciklosporin

OKT3 (monoklonska antitijela na T stanice)

Takrolimus

Interferon

Psihotropni lijekovi

Antidepresivi (npr. bupropion)

Antipsihotici (npr. klozapin)

Litij

Radiokontrastna sredstva

Ustezanje od lijekova

Alkohol

Baklofen

Barbiturati (kratkodjelujući)

Benzodiazepini (kratkodjelujući)

Zolpidem

Zloupotreba lijekova/droga

Amfetamini

Kokain

Fenciklidin

Metilfenidat

Flumazenila

aKod pacijenata ovisnih o benzodiazepinima.

 

 TABLICA 181-5 DOZIRANJE I NUSPOJAVE OBIČNO KORIŠTENIH ANTIEPILEPTIKA

Generičko ime

Zaštićeno ime

Glavna Indikacija

Tipično doziranje;
intervali doziranja

Poluvijek eliminacije

Terapijaski raspon

Nuspojave

Interakcije s lijekovimaa

Neurološke

Sistemske

Karbamazepin

Tegretolc

Toničko-klonički

Žarišni (fokalni)

600–1800 mg/d (15–35 mg/kg, za dijete); bid (kapsule ili tablete), tid-qid (oralna suspenzija)

10–17 h (ovisno o enzimskim induktorima: kompletno 3–5 tjedana nakon početka)

4–12 μg/mL

Ataksija

Ošamućenost

Dvoslike

Vrtoglavica

Aplastična anemija

Leukopenija

Gastrointestinalna iritacija

Hepatotoksičnost

Hiponatrijemija

Razina se smanjuje za lijekove koji su induktori enzimab

Razina se povećava za eritromicin, propoksifen, izonijazid, cimetidin, fluoksetin

Klobazam

Onfi

Lennox-Gastautov sindrom

10–40 mg/d
(5–20 mg/d za bolesnike

36–42 h (71–82 h za manje aktivni metabolit)

Nije utvrđeno

Mučnina

Sedacija

Ataksija

Agresija

Nesanica

Konstipacija

Anoreksija

Osip

Razina se povećava za inhibitore CYP2C19

Klonazepam

Klonopin

Apsans

Atipični apsans

Miokloni

1–12 mg/d; qd-tid

24–48 h

10–70 ng/mL

Ataksija

Sedacija

Letargija

Anoreksija

Razina se snižava za lijekove koji su induktori enzimab

 TABlica 181-5 DOziranje i nuspojave obično korištenih antiepileptika (nastavak)

Generičko ime

Zaštićeno ime

Glavna Indikacija

Tipično doziranje;
intervali doziranja

Poluvijek eliminacije

Terapijski raspon

Nuspojave

Interakcije s lijekovimaa

Neurološke

Sistemske

Etosukcimid

Zarontin

Apsans

750–1250 mg/d (20-40 mg/kg); qd-bid

60 h, odrasli

30 h, djeca

40–100
μg/mL

Ataksija

Letargija

Glavobolja

Gastrointestinalna iritacija

Osip

Supresija koštane srži

Razina se smanjuje za lijekove koji su induktori enzimab

Razina se povećava za valproičnu kiselinu

Ezogabin

Potiga

Žarišni (fokalni)

800–1200 mg/d; tid

7–11 h

Nije utvrđeno

Ošamućenost

Umor

Sedacija

Smetenost

Vrtoglavica

Tremor

Abnormalne promjene na mrežnici

Promjene na koži

Poremećaj srčanog provođenja (produljenje QT intervala)

Retencija urina

Razina se smanjuje za lijekove koji su induktori enzimab

Felbamat

Felbatol

Žarišni (fokalni)

Lennox-Gastautov sindrom

Toničko-klonički

2400–3600 mg/d, tid-qid

16–22 h

30–60 μg/mL

Nesanica

Ošamućenost

Sedacija

Glavobolja

Aplastična anemija

Zatajenje jetre

Debaljanje

Gastrointestinalna iritacija

Povećava konc. fenitoina, valproične kiseline, aktivnih metabolita karbamazepina

Gabapentin

Neurontin

Žarišni (fokalni)

900–2400 mg/d; tid-qid

5–9 h

2–20 μg/mL

Sedacija

Ošamućenost

Ataksija

Umor

Gastrointestinalna iritacija

Debljanje

Edemi

Nema poznatih značajnijih interakcija

Lakozamid

Vimpat

Žarišni (fokalni)

200–400 mg/d; bid

13 h

Nije utvrđeno

Ošamućenost

Ataksija

Dvoslike

Vrtoglavica

Gastrointestinalna iritacija

Poremećaj srčanog provođenja (produljenje PR intervala)

Razina se smanjuje za lijekove koji su induktori enzimab

Lamotrigin

Lamictalc

Žarišni (fokalni)

Toničko-klonički Atipični apsans

Miokloni

Lennox-Gastautov sindrom

150–500 mg/d; bid (neposredno otpuštanje), dnevno (produženo otpuštanje) (niža dnevna doza kad se uzima s valproičnom kiselinom; viša dnevna doza kad se uzima s induktorima enzima)

25 h

14 h (s induktorima enzima), 59 h (s valproičnom kiselinom)

2.5–20
μg/mL

Ošamućenosti

Dvoslike

Sedacija

Ataksija

Glavobolja

Osip

Stevens-Johnsonov sindrom

Razina se smanjuje za lijekove koji su induktori enzimab i za oralne kontraceptive

Razina se povećava za valproičnu kiselinu

Levetiracetam

Kepprac

Žarišni (fokalni)

1000–3000 mg/d; bid (neposredno otpuštanje), dnevno (produženo otpuštanje)

6–8 h

5–45 μg/mL

Sedacija

Umor

Nestabilnost

Promjene raspoloženja

Anemija

Leukopenija

Nema poznatih značajnijih interakcija

TABLICA 181-5 DOZIRANJE I NUSPOJAVE OBIČNO KORIŠTENIH ANTIEPILEPTIKA (NASTAVAK)

Generičko ime

Zaštićeno ime

Glavna Indikacija

Tipično doziranje;
intervali doziranja

Poluvijek eliminacije

Terapijski raspon

Nuspojave

Interakcije s lijekovimaa

Neurološke

Sistemske

Okskarbazepinc

Trileptal

Žarišni (fokalni)

Toničko-klonički

900–2400 mg/d (30–45 mg/kg, djeca); bid

10–17 h (za aktivni metabolit)

10–35 μg/mL

Umor

Ataksija

Ošamućenosti

Dvoslike

Vrtoglavica

Glavobolja

Vidi karbamazepin

Razina se smanjuje za lijekove koji su induktori enzimab

Može povisiti konc. fenitoina

Fenobarbiton

Luminal

Toničko-klonički

Žarišni (fokalni)

60–180 mg/d; qd-tid

90 h

10–40 μg/mL

Sedacija

Ataksija

Smetenost

Ošamućenost

Smanjen libido

Depresija

Osip

Razina se povećava za valproičnu kiselinu, fenitoin

Fenitoin (difenilhidantoin)

Dilantin

Toničko-klonički

Žarišnii (fokalni)

300–400 mg/d (3–6 mg/kg, odrasli; 4–8 mg/kg, djeca); qd-tid

24 h (široki raspon, ovisan o dozi)

10–20 μg/mL

Ošamućenost

Dvoslike

Ataksija

Nestabilnost

Smetenost

Hiperplazija gingive

Limfadenopatija

Hirzutizam

Osteomalacija

Naborano lice

Osip

Razina se povećava za izonijazid, sulfonamide, fluoksetin

Razina se smanjuje za lijekove koji su induktori enzimab

Promijenjen metabolizma folata

Primidon

Mysoline

Toničko-klonički

Žarišni (fokalni)

750–1000 mg/d; bid-tid

Primidon, 8–15 h

Fenobarbiton, 90 h

Primidon, 4–12 μg/mL

Fenobarbiton,
10–40 μg/mL

Jednako kao fenobarbiton

 

Razina se povećava za valproičnu kiselinu

Razina se smanjuje za fenitoin (povećana konverzija u fenobarbiton)

Rufinamid

Banzel

Lennox-Gastautov sindrom

3200 mg/d
(45 mg/kg, djeca); bid

6–10 h

Nije utvrđeno

Sedacija

Umor

Ošamućenost

Ataksija

Glavobolja

Dvoslike

Gastrointestinalna iritacija

Leukopenija

Smetnje srčanog provođenja (skraćenje QT intervala)

Razina se smanjuje za lijekove koji su induktori enzimab

Razina se povećava za valproičnu kiselinu

Može povisiti konc. fenitoina

Tiagabin

Gabitril

Žarišni (feniotin)

32–56 mg/d;
bid-qid (kao dodatak antiepileptiku koji je induktor enzima)

2–5 h (s induktorom enzima),
7–9 h (bez induktora enzima)

Nije utvrđeno

Smetenost

Sedacija

Depresija

Ošamućenost

Problemi s govorom

Parestezije

Psihoza

Gastrointestinalna iritacija

Razina se smanjuje za lijekove koji su induktori enzimab

TABLICA 181-5 DOZIRANJE I NUSPOJAVE OBIČNO KORIŠTENIH ANTIEPILEPTIKA (NASTAVAK)

Generičko ime

Zaštićeno ime

Glavna indikacija

Tipično doziranje;
intervali doziranja

Poluvijek eliminacije

Terapijski raspon

Nuspojave

Interakcije s lijekovimaa

Neurološke

Sistemske

Topiramat

Topamax

Žarišni početak

Toničko-klonički

Lennox-Gastautov sindrom

200–400 mg/d; bid (neposredno otpuštanje), dnevno (produženo otpuštanje)

20 h (neposredno otpuštanje),
30 h (produženo otpuštanje)

2–20 μg/mL

Psihomotorno usporenje

Sedacija

Problemi s govorom

Umor

Parestezije

Bubrežni kamenci (izbejgavati uzimanje s drugim inhibitorima karboanhidraze)

Glaukom

Gubitak težine

Hipohidroza

Razina se smanjuje za lijekove koji su induktori enzimab

Valproična kiselina (valproati, divalproati)

Depaken

Depakotc

Toničko-klonički

Apsans

Atipični apsans

Miokloni

Žarišni (fokalni)

Atonički

750–2000 mg/d (20–60 mg/kg); bid-qid (neposredno i odgođeno otpuštanje), dnevno (produženo otpuštanje)

15 h

50–125
μg/mL

Ataksija

Sedacija

Tremor

Hepatotoksičnost

Trombocitopenija

Gastrointestinalna iritacija

Debljanje

Prolazna alopecija

Hiperamonijemija

Razina se smanjuje za lijekove koji su induktori enzimab

Zonisamid

Zonegran

Žarišni (fokalni)

Toničko-klonički

200–400 mg/d; qd-bid

50–68 h

10–40 μg/mL

Sedacija

Ošamućenost

Smetenost

Glavobolja

Psihoza

Anoreksija

Bubrežni kamenci

Hipohidroza

Razina se smanjuje za lijekove koji su induktori enzimab

aPrimjeri; molimo, potražite druge izvore za opsežniji popis svih potencijalnih interakcija lijekova.

bFenitoin, karbamazepin, fenobarbiton.

cRaspoloživ pripravaks produženim otpuštanjem.

 

TABLICA 181-6 IZBOR ANTIEPILEPTIKA

Generalizirani toničko-klonički

Žarišni (fokalni)

Tipični apsans

Atipični apsans, miokloni, atonički

Prva linija

Lamotrigin

Valproična kiselina

Lamotrigin

Karbamazepin

Okskarbazepin

Fenitoin

Levetiracetam

Valproična kiselina

Etosukcimid

Lamotrigin

Valproična kiselina

Lamotrigin

Topiramat

Alternative

Zonisamida

Fenitoin

Karbamazepin

Okskarbazepin

Topiramat

Fenobarbiton

Primidon

Felbamat

Topiramat

Zonisamida

Valproična kiselina

Tiagabina

Gabapentina

Lakozamida

Eksogabina

Fenobarbiton

Primidon

Felbamat

Lamotrigin

Klonazepam

Klonazepam

Felbamat

Klobazam

Rufinamid

aKao dodatna terapija.