55. Afazija

Urednik sekcije: prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
Prijevod: Željko Ivančević, dr. med.

Afazije su poremećaji razumijevanja govora kao i razumijevanja pisanih riječi i njihovog izražavanja. Kliničkom bi pretragom trebalo utvrditi mogućnost imenovanja stvari i pojmova, spontanog (tečnog) govora, razumijevanja, ponavljanja, čitanja i pisanja. Klasifikacijsku shemu prikazuje Tbl. 55-1. U gotovo svih desnorukih ljudi i u mnogih ljevorukih ljudi, centar za jezik nalazi se u lijevoj hemisferi.

 

TABLICA 55-1 KLINIČKE ZNAČAJKE AFAZIJA I SRODNIH STANJA KOJE SE OBIČNO ZAPAŽAJU KOD CEREBROVASKULARNIH INCIDENATA
 

Razumijevanje

Ponavljanje govornog jezika

Imenovanje

Tečnost

Wernickeova

Oštećeno

Oštećeno

Oštećeno

Očuvana ili poboljšana

Brocaina

Očuvano (osim gramatike)

Oštećeno

Oštećeno

Smanjena

Globalna

Oštećeno

Oštećeno

Oštećeno

Smanjena

Provodna (konduktivna)

Očuvano

Oštećeno

Oštećeno

Očuvano

Nefluentna (motorička) transkortikalna

Očuvano

Očuvano

Oštećeno

Oštećeno

Fluentna (senzorička) transkortikalna

Oštećeno

Očuvano

Oštećeno

Očuvano

Izolacija

Oštećeno

Eholalija

Oštećeno

Govor nije svrhovit

Anomička

Očuvano

Očuvano

Oštećeno

Očuvano osim za pauze za pronalaženje riječi

Prava gluhoća za riječi

Oštećeno samo za govorni jezik

Oštećeno

Očuvano

Očuvano

Prava aleksija

Oštećeno samo za čitanje

Očuvano

Očuvano

Očuvano

KLINIČKE SLIKE

Wernickeova afazija

Premda govor zvuči gramatički točno, melodično i bez napora (“tečno”), praktički je nerazumljiv uslijed pogrješaka pri uporabi riječi, strukturi govora te postojanju neologizama i parafraza (“žargon”). Razumijevanje pisanog i izgovorenog teksta jako je oštećeno kao i čitanje, pisanje i ponavljanje. Bolesnik najčešće nije svjestan poremećaja pa nije frustriran. Popratni simptomi mogu uključivati senzorne ispade vezane za tjemeni režanj i homonimnu hemianopsiju. Motorički su poremećaji rijetki.

Lezija je smještena u stražnjoj regiji uz Silvijevu fisuru. Najčešći uzrok je začepljenje donje grane dominantne srednje moždane arterije (a. cerebri media) embolusom, dok su rjeđe za to odgovorni intracerebralno krvarenje, teška trauma glave, tumor, encefalitis ili apsces.

Brocaina afazija

Govor je oskudan (nije tečan), spor, uz napor, isprekidan brojnim pauzama u kojima bolesnik pokušava iznaći riječ, telegrafski i obično disartričan; rezultat može biti sveden na gunđanje ili samo jednu riječ. Imenovanje i ponavljanje također su poremećeni. Većina bolesnika ima teške poremećaje pisanja. Razumijevanje pisanog i izgovorenog jezika relativno je očuvano. Bolesnik je često svjestan poremećaja i očito frustriran njime. Kod opsežnih lezija, može doći do desnostrane hemipareze, a oči mogu pokazivati skretanje prema strani na kojoj je lezija. Češće, postoji manje izražena slabost suprotne strane lica i ruke. Gubitak osjeta nalazi se rijetko a vidna su polja očuvana.

Lezija zahvaća dominantnu donju frontalnu vijugu (Brocaino područje), premda je često zahvaćeno kortikalno i subkortikalno područje uzduž gornje Silvijeve fisure i inzule. Često je uzrokuju vaskularne lezije koje zahvaćaju gornju granu srednje moždane arterije; rjeđe je uzrok tumor, intracerebralna hemoragija ili apsces.

Globalna afazija

Svi su aspekti govora i jezika oštećeni. Bolesnik ne može čitati, pisati ili ponavljati a slušno razumijevanje mu je slabo. Govorno izražavanje je minimalno i isprekidano. Obično postoje hemiplegija, hemisenzorno oštećenje i homonimna hemianopsija. Sindrom predstavlja kombinirani poremećaj Wernickeovih i Brocainih područja, obično uzrokovan začepljenjem srednje moždane arterije koja opskrbljuje dominantnu polutku mozga (rjeđi su krvarenje, trauma ili tumor).

Provodna (konduktivna) afazija

Razumijevanje govora i pisane riječi uvelike je očuvano a govorno izražavanje je tečno, premda je parafrazija česta. Sposobnost ponavljanja je jako oštećena. Promjena pošteđuje Wernickeova i Brocina područja ali postoji funkcionalna nepovezanost. Većina slučajeva nastaje zbog embolije, koja je pogodila supramarginalnu vijugu dominantnog tjemenog, gornjeg temporalnog režnja ili fasciculus arcuatus.

LABORATORIJSKA OBRADA

CT ili MR obično otkriva sijelo i prirodu uzročne lezije. Angiografija pomaže točno definirati specifični krvožilni sindrom.

LIJEČENJE AFAZIJA

• U liječenju određenih oblika afazije može pomoći govorna terapija; učinkovitija je u slučaju Brocaine afazije nego Wernickeove.

• Kada je uzrok lezije moždani udar, oporavak jezične funkcije općenito dostiže maksimum unutar 2–6 mjeseci, nakon čega je daljnji napredak ograničen.

Opširnije vidi u Mesulam M-M: Aphasia, Memory Loss, and Other Focal Cerebral Disorders, Pogl. 36, str. 176, u HPIM-19.