107. Infekcije koje uzrokuje Pneumocystis

Urednica sekcije: prof. prim. dr. sc. Marija Tonkić, dr. med.
Prijevod: doc. dr. sc. Anita Novak, dr. med.

Pneumocystis, oportunističi gljivični patogen pluća, važan je uzročnik pneumonije u imunokompromitiranih domaćina.

MIKROBIOLOGIJA

·  P. jirovecii inficira čovjeka, a P. carinii—prva opisana vrsta—inficira glodavce.

·  Razvojni stadiji su: mali trofozoit, cista i prijelazni precististični oblik.

EPIDEMIOLOGIJA

·  Pneumocystis se nalazi svugdje u svijetu, a većina ljudi dolazi u kontakt s njim vrlo rano u životu.

·  Čovjek se zarazi izvorom iz okoliša ili prijenosom od osobe do osobe. Nije dokazan prijenos zrakom.

·  Rizična stanja za nastanak Pneumocystis pneumonije (PCP) su poremećaji staničnog i humoralnog imuniteta (npr. zbog infekcije HIV-om, maligniteta, transplantacije, imunosupresivnih lijekova). Incidencija među HIV-om inficiranim pacijentima je obrnuto proporcionalna broju CD4+ T-stanica: ≥80% slučajeva nastaje kad je broj < 200 stanica/μL, a većina kad je < 100/μL.

PATOGENEZA

·  Organizmi ulaze inhalacijom u alveolarni prostor, u kojem proliferiraju i izazivaju nakupljanje mononuklearnih stanica. Prepune alveole dodatno oštećuje nakupljeni proteinski materijal, čime se značajno remeti alveolarno-kapilarna funkcija i proizvodnja surfaktanta.

·  Na histološkim preparatima, alveole su pune pjenušavog, vakuoliziranog eksudata.

KLINIČKA SLIKA

·  Pacijenti su dispnoični, imaju vrućicu i neproduktivni kašalj.

HIV-om inficirani pacijenti obično imaju polagan tijek bolesti koja se manifestira blagim smetnjama tijekom vježbanja ili stezanjem u prsima bez vrućice i kašlja. Idućih dana i mjeseci, ovi pacijenti razvijaju simptome tipične za PCP.

Neki pacijenti inficirani HIV-om kao i većina pacijenata s drugim tipovima imunosupresije imaju akutni oblik bolesti koji progredira do respiratornog zatajenja kroz nekoliko dana.

·  Fizikalni nalaz nije specifičan, a hipoksemija je samo ponekad prisutna. Pacijenti mogu u početku imati normalan nalaz na plućima, ali bez liječenja, postupno se čuje difuzno krkljanje i znakovi konsolidacije.

·  Razina LDH u serumu može biti povišena zbog plućnog oštećenja, ali ovaj nalaz nije ni osjetljiv ni specifičan.

·  Radiološki nalaz pluća pokazuje bilaterane difuzne intersticijske infiltrate koji su perihilarni i simetrični. Ovaj nalaz nije specifičan za PCP. Često se nađu ciste i pneumotoraks. Na CT-u pluća se vide difuzna zasjenjenja poput mliječnog stakla gotovo u svih pacijenata s PCP. Uredan nalaz CT toraksa, najznačajniji je za isključivanje ove dijagnoze.

·  Opisani su rijetki slučajevi diseminirane bolesti, koja obično zahvaća limfne čvorove, slezenu i jetru.

DIJAGNOZA

·  Patohistološka bojanja daju definitivnu dijagnozu.

   Koriste se bojanja staničnog zida (npr. metenamin srebro) za Pneumocystis ciste i bojanje po Wright-Giemsi za jezgre svih razvojnih stadija.

   Imunofluorescentna bojanja s monoklonskim protutijelima povećavaju dijagnostičku osjetljivost.

·  Pretraga bronhoalveolarnog lavata je gotovo 100% osjetljiva i specifična za PCP u imunokompromitiranih pacijenata.

·  Iskašljaj i bris grla imaju vrlo nisku osjetljivost, dok inducirani sputum—ovisno o iskustvu centra koje provodi testiranje—može imati visoku osjetljivost (do 90%) i specifičnost.

·  DNK amplifikacija PCR-om je najosjetljivija metoda, ali ne može razlikovati kolonizaciju od infekcije.

LIJEČENJE       INFEKCIJE KOJE UZROKUJE Pneumocystis

·  Trimetoprim-sulfametoksazol (TMP-SMX) kroz 14–21 dana je protokol za sve bolesnike. Za doze i nuspojave TMP-SMX, kao i alternativne lijekove, vidi Tbl. 107-1.

·  Stopu preživljavanja bolesnika inficiranih HIV-om (kao i ostalih) s umjerenom i teškom kliničkom slikom (zrak u sobi Pao2 ≤9,3 kPa ili Pao2 – Pao2 gradijent ≥4,7 kPa) povećava dodatna primjena glukokortikoida.

·  Pacijente inficirane HIV-om, koji su imali PCP prije započinjanja antiretrovirusne terapije (ART), treba početi liječiti s ART unutar prva 2 tjedna liječenja PCP.

·  Tipično je da pacijenti ne pokazuju klinički odgovor prvih 4–8 dana. Ako se kliničko stanje bolesnika konstantno pogoršava kroz 3–4 dana ili se ne popravlja nakon 7–10 dana, treba razmisliti o drugim infektivnim i neinfektivnim uzrocima plućne disfunkcije (npr. kardijalna dekompenzacija, plućna embolija).

PROGNOZA

·  Čimbenici koji utječu na smrtnost su: starija životna dob, visoki stupanj imunosupresije, prethodna bolest pluća, niska razina serumskog albumina, potreba za mehaničkom ventilacijom i razvoj pneumotoraksa.

PREVENCIJA

·  Najučinkovitija metoda za prevenciju PCP je uklanjanje uzroka imunosupresije (npr. prekid imunosupresivne terapije, liječenje HIV infekcije).

·  Profilaksa je indicirana za pacijente zaražene HIV-om s brojem CD4 + T stanica < 200/μL ili s orofaringealnom kandidijazom te za sve pacijente koji su imali PCP. Smjernice za ostale rizične domaćine su manje jasne, ali treba razmisliti o profilaksi za sve bolesnike koji primaju dnevno >20 mg prednizona (ili njegov ekvivalent) duže od 30 dana.

·  Smjernice za profilaksu vidi u Tbl. 107-2. TMP-SMX je lijek izbora. 

 

Opširnije vidi u Masur H, Morris A: Pneumocystis Infections, Pogl. 244, str. 1358, u HPIM-19. 

 TABLICA 107-1 LIJEČENJE PNEUMOCISTOZE (14–21 DAN)

Lijek(ovi)

Doza, put primjene

Nuspojave

Lijek prvog izbora

TMP-SMX

TMP (5 mg/kg) plus SMX (25 mg/kg) svakih 6–8h PO ili IV (dvije tablete dvostruke jačine 3×/d ili 4×/d)

Vrućica, osip, citopenije, hepatitis, hiperkalijemija

Alternativni lijekovi

TMP

plus

dapson

5 mg/kg svakih 6–8h PO

 

100 mg dnevno PO

Hemoliza (manjak G6PD), methemoglobinemija, osip, vrućica, gastrointestinalni poremećaji

Atovakon

750 mg 2×/d PO

Osip, vrućica, hepatitis

Klindamicin

plus

primakin

300–450 mg svakih 6h PO ili 600 mg svakih 6–8h IV

15–30 mg dnevno PO

Hemoliza (manjak G6PD), methemoglobinemija, neutropenija, osip

Pentamidin

3–4 mg/kg dnevno IV

Hipotenzija, azotemija, srčana aritmija (torsades des pointes), pankreatitis, disglikemije, hipokalcijemija, neutropenija, hepatitis

Dodatni (pomoćni) agens

Prednizon ili metilprednizolon

40 mg 2×/d × 5 d, 40 mg dnevno × 5 d, 20 mg dnevno × 11 d; PO ili IV

Ulkusna bolest želuca, hiperglikemija, promjene raspoloženja, hipertenzija

Kratice: TMP-SMX = trimetoprim-sulfametoksazol.

 

TABLICA 107-2 PROFILAKSA PNEUMOCISTOZE

Lijek(ovi)

Doza, put primjene

Komentari

Lijek prvog izbora

TMP-SMX

Jedna tableta (jednostruke ili dvostruke jačine) dnevno PO

Incidencija preosjetljivosti je visoka.

Razmisliti o eskalacijskom protokolu.

Alternativni lijekovi

Dapson

50 mg 2×/d ili 100 mg dnevno PO

Hemoliza povezana s manjkom G6PD.

Dapson

plus

pirimetamin

plus

leukovorin

50 mg dnevno PO

 

50 mg tjedno PO

 

25 mg tjedno PO

Leukovorin ublažava citopenije nastale zbog pirimetamina.

Dapson

plus

pirimetamin

plus

leukovorin

200 mg tjedno PO

 

75 mg tjedno PO

 

25 mg tjedno PO

Leukovorin ublažava citopenije nastale zbog pirimetamina.

Pentamidin

300 mg mjesečno preko Respirgard II raspršivača

Aerosol može izazvati bronhospazam. Pentamidin je vjerojatno slabije učinkovit od TMP-SMX ili dapsona.

Atovakon

1500 mg dnevno PO

Za najbolju apsorpciju, uzeti uz masni obrok.

Kratice: TMP-SMX = trimetoprim-sulfametoksazol.