183. Parkinsonova bolest

Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.
Prijevod: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.

KLINIČKA SLIKA

Parkinsonizam podrazumijeva bradikineziju (usporenje voljnih pokreta) s rigidnošću s/bez tremora; može pratiti mnoge poremećaje (Tbl. 183-1). Parkinsonova bolest (PB) je idiopatski parkinsonizam bez prisutnosti opsežnijih neuroloških ispada. PB pogađa >1 milijun ljudi u SAD-u. Najveća incidencija je u 60-tim godinama; ima progresivan tok kroz 10 do 25 godina. Tremor ruku u mirovanju (4–6 Hz). Često je tremor ograničen na jedan ud ili jednu stranu tijela. Drugi nalazi: rigidnost (“okretanje zupčanika”—pojačan otpor kod pasivnog pokretanja udova), bradikinezija, fiksirano bezizražajno lice (lice poput maske) s manjim brojem treptaja oka, hipofoni glas, slinjenje, usporeno izvođenje pokreta koji se naglo mijenjaju, mikrografija (pisanje sitnim slovima), kraće njihanje ruku u hodu, savinuti položaj kod hodanja, vukući hod, poteškoće pri počinjanju hodanja i kod zaustavljanja, okretanje “en bloc” (za okretanje je potrebno više malih koraka), retropulzija (sklonost padanju prema natrag). Ne-motorni aspekti PB su depresija i anksioznost, kognitivno oštećenje, poremećaji sna, osjećaj unutarnjeg nemira, gubitak osjetila mirisa (anosmia) i poremećena funkcija autonomnog živčanog sustava. Ispituje se normalna mišićna snaga, duboki tetivni refleksi i osjet. Dijagnoza se zasniva na anamnezi i fizikalnom pregledu; neuroslikovnim metodama prikaza, EEG i pretrage likvora obično su normalne za dob.

PATOFIZIOLOGIJA

 

TABLICA 183-1 DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA PARKINSONIZMA

Parkinsonova bolest

Atipičan parkinsonizam

Sekundarni parkinsonizam

Ostale neurodegenerativne bolesti

Genetska

Multisistemska atrofija (MSA)

Induciran lijekovima

Wilsonova bolest

Sporadična

Cerebelarni tip (MSA-c)

Tumor

Huntingtonova bolest

Demencija s Lewyjevim tjelešcima

Parkinsonski tip (MSA-p)

Progresivna supranuklearna paraliza

Kortikobazalna ganglionska degeneracija

Frontotemporalna demencija

Infekcije

Vaskularni

Normotenzivni hidrocefalus

TraumaZatajenje jetre

Toksini (npr. ugljični monoksid, mangan, MPTP, cijanid, heksan, metanol, ugljikov disulfid)

Neurodegeneracija s nakupljanjem željeza

SCA 3 (spinocerebelarna ataksija)

Ataksija-tremor-parkinsonizam povezani s lomljivim X

Prionske bolesti

Distonija-parkinsonizam (DYT3)

Alzheimerova bolest s parkinsonizmom

Kratice: MPTP = 1-metill-4-fenil-1,2,5,6-tetrahidropiridin.

Većina slučajeva PB nastupa sporadično i nepoznatog su uzroka. Degeneracija pigmentiranih neurona pars compacta u supstanciji nigri srednjega mozga dovodi do izostanka dopaminergičke ospkrbe strijatuma; nakupljanja eozinofilnih intraneuralnih inkluzijskih granula (Lewyeva tijelešca). Uzrok stanične smrti je nepoznat, ali može biti posljedica stvaranja slobodnih radikala i oksidacijskog stresa, upale ili mitohondrijalne disfunkcije; nijedan okolišni čimbenik nije definitivno određen da uzrokuje tipičnu PB. Postoji i rijedak genetski oblik parkinsonizma; najčešće su mutacije glukocerebrozidaze, LRRK2, α-sinukleinu ili parkin genima. Pojava u ranoj životnoj dobi upućuje na mogući genetski uzrok PB, iako LLRK2 mutacije uzrokuju PB u istom dobnom rasponu kao i sporadični oblici bolesti.

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA

Atipičan parkinsonizam predstavlja grupu neurodegenerativnih stanja/bolesti koja su obično povezana s proširenom neurodegeneracijom u odnosu na PB, uključuju multipla sistemska atrofiju (MSA), progresivnu supranuklearnu paralizu (PSP), kortikobazalnu ganglionsku degeneraciju (CBGD) i frontotemporalnu demenciju (FTD. Sekundarni parkinsonizam može biti povezan s lijekvoima (neuroleptici, GI lijekovima poput metoklopramida, svima koji blokiraju dopamine), infekcijom, izloženost toksinima poput ugljičnog monoksida ili mangana. Neke značajke koje sugeriraju parkinsonizam mogu biti uzrokovane drugim stanjima, a ne samo PB što prikazuje Tbl. 183-2.

LIJEČENJE PARKINSONOVA BOLEST (VIDI SL. 183-1, TBL. 183-3)

 

TABLICA 183-2 ZNAČAJKE KOJE UKAZUJU NA ATIPIČNI ILI SEKUNDARNI PARKINSONIZAM

Simptomi/znakovi

Alternativne dijagnoze

Anamneza

Rane smetnje govora i hoda (bez tremora i motoričke asimetrije)

Atipičan parkinsonizam

Izloženost neurolepticima

Parkinsonizam induciran lijekovima

Pojava prije 40. godine

Genetički oblik PB

Bolest jetre

Wilsonova bolest, ne-Wilsonova hepatolentikularna degeneracija

Rane halucinacije i demencija s kasnijim razvojem simptomatologije PB

Demencija s Lewyjevim tjelešcima

Dvoslike, oštećen pogled prema dolje

PSP

Slab ili bez odgovora na adekvatne doze levodope

Atipičan ili sekundarni parkinsonizam

Klinički status (fizikalni pregled)

Demencija kao prvi ili rani simptom

Demencija s Lewyjevim tjelešcima

Izražena ortostatska hipotenzija

MSA-p

Izraženi cerebelarni znaci

MSA-c

Usporene sakade s oštećenim pogledom prema dolje

PSP

Visokofrekventni (6–10 Hz) simetrični posturalni tremor s izraženom kinetičkom komponentom

Esencijalni tremor

Kratice: MSA-c = multisistemna atrofija – cerebelarni tip; MSA-p = multisistemna atrofija - parkinsonski tip; PB = Parkinsonova bolest; PSP = progresivna supranuklearna paraliza.

Cilj je očuvati funkciju i izbjeći komplikacije farmakoterapije; započnite liječenje kada simptomi utječu na kvalitetu života. U ranom stadiju bolesti bradikinezija, tremor, rigiditet i nenormalno držanje reagiraju na terapiju; kognitivni simptomi, hipofonija, disfunkcija autonomnog živčanog sustava i smetnje ravnoteže slabo reagiraju na terapiju.

SLIKA 183-1 Mogućnosti liječenja Parkinsonove bolesti (PB). Odluka uključuje: (1.) Uvođenje neuroprotektivne terapije: Nijedan lijek nije uspostavljen ili je trenutno odobren za neuroprotekciju ili modifikaciju bolesti, ali postoji nekoliko sredstava koja imaju ovaj potencijal na temelju laboratorijskih i preliminarnih kliničkih studija (npr. Rasagilin 1 mg/d, koenzim Q10 1200 mg/d, dopaminski agonisti ropinirol i pramipeksol). (2.) Kada započeti sa simptomatskom terapijom: Postoji trend uvođenja terapije u vrijeme dijagnoze ili rano u tijeku bolesti, jer neki bolesnici mogu imati neku vrstu onesposobljenosti čak i u ranom stadiju, a postoji i mogućnost da se s ranim liječenjem mogu sačuvati kompenzacijske mehanizme; međutim, neki stručnjaci preporučuju započinjanje terapije kod pojave funkcionalne onesposobljenosti. (3.) S kakvom terapijom započeti: Mnogi stručnjaci preferiraju započinjanje s inhibitorima monoamin oksidaze tipa B (MAO-B) u blago pogođenih pacijenta zbog dobrog sigurnosnog profila lijeka i potencijalnog učinka koji modificira bolest; dopaminski agonisti se preporučaju za mlađe pacijente s funkcionalno značajnom invalidnošću kako bi se smanjio rizik od motoričkih komplikacija; levodopa za pacijente s uznapredovalom bolesti, starijih osoba ili onih s kognitivnim oštećenjem. Nedavne studije upućuju da je rana primjena niskih doza više lijekova korisna kako bi se izbjegle nuspojave povezane s visokim dozama bilo kojeg od pojedinačnog lijeka. (4.) Upravljanje motornim komplikacijama: Motorne komplikacije se zbrinjavaju kombiniranom terapijom kako bi se smanjile diskinezije i povećalo “on” vrijeme. Kada medikamentna terapija ne može pružiti zadovoljavajuću kontrolu, mogu se razmotriti kirurške opcije liječenja poput DBS-a ili kontinuiranom infuzijom crijevnim gelom levodope/karbidope. (5.) Nefarmakološki pristupi: Tijekom cijelog tijeka bolesti treba razmotriti intervencije kao što su tjelovježba, edukacija i podrška. CDS = kontinuirana dopaminergička stimulacija; COMT = katekol-O-metiltransferaza (Preneseno i prilagođeno iz C Olanow i sur.: Neurology 72:S1, 2009.)

 

 

TABLICA 183-3 LIJEKOVI ZA PARKINSONOVU BOLESTa

Lijek

Dostupne doze

Tipično doziranje

Levodopaa

   

Karbidopa/levodopa

10/100, 25/100,25/250 mg

200–1000 mg levodopa/d 2–4 x/d

Benzerazid/levodopa

25/100, 50/200 mg

 

Karbidopa/levodopa CR

25/100, 50/200 mg

 

Benzerazid/levodopa MDS

25/200, 25/250 mg

 

Parkopa

10/100, 25/100, 25/250

 

Karbidopa/levodopa/entakapon

12.5/50/200, 18.75/75/200, 25/100/200, 31.25/125/200, 37.5/150/200, 50/200/200 mg

 

Agonisti dopamina

   

Pramipeksol

0.125, 0.25, 0.5, 1.0, 1.5 mg

0.25–1.0 mg 3x/d

Pramipeksol ER

0.375, 0.75, 1.5. 3.0, 4.5 mg

1–3 mg/d

Ropinirol

0.25, 0.5, 1.0, 3.0 mg

6–24 mg/d

Ropinirol XL

2, 4, 6, 8 mg

6–24 mg/d

Rotigotin naljepak

2-, 4-, 6-, 8-mg naljepci

4–24 mg/d

Apomorfin SC

 

2–8 mg

COMT inhibitori

   

Entakapon

200 mg

200 mg sa svakom dozom levodope

Tolkapon

100, 200 mg

100–200 mg 3x/d

MAO-B inhibitori

   

Selegilin

5 mg

5 mg 2x/d

Razagilin

0.5, 1.0 mg

1.0 mg svako jutro

aLiječenje treba individualizirati. Općenito, lijekove bi trebalo na početku davati u malim dozama i titrirati do optimalne doze.

Napomena: Lijekovi se ne smiju ukidati naglo, već je potrebno postupno smanjivati dozu pa onda lijek ukinuti.

Kratice: COMT = katekol-O-metiltransferaza; MAO-B = monoamin oksidaza tip B.

LEVODOPA

 • Redovito se primjenjuje zajedno s inhibitorima dekarboksilaze kako bi se spriječio metabolizam dopamina na periferiji te razvoj mučnine i povraćanja. U SAD-u levodopa se primjenjuje zajedno s karbidopom (Sinemet).
 • Levodopa je također dostupna u formulacijama s kontroliranim otpuštanjem i s inhibitorima katekol-O-metil transferaze (COMT) (vidi dolje).
 • Levodopa ostaje najučinkovitiji simptomatska terapija za PB, a ukoliko imamo slab odgovor na lijek unatoč primjene u terapijskoj dozi potrebno je preispitati dijagnozu.
 • Nuspojave su mučnina, povraćanje i ortostatska hipotenzija koja se može izbjeći postupnom titracijom.
 • Motoričke komplikacije inducirane levodopom sastoje se od fluktuacija motoričkih reakcija i nevoljnih pokreta poznatih kao diskinezije.
 • U početku, tek nakon uvođenja terapije, učinak lijeka je dugotrajan, s nastavkom liječenja, učinak nakon pojedinačne doze postaje sve kraći (“učinak istrošenosti”).

AGONISTI DOPAMINA

 • Različita skupina lijekova s izravnim djelovanjem na receptore dopamina. Najčešće se rabe neergotaminski agonisti dopamina druge generacije (npr. pramipeksol, ropinirol, rotigotin).
 • U usporedbi s levodopom, dopaminski agonisti djeluju duže i time osiguravaju ravnomjerniju stimulaciju dopaminskih receptora; rjeđe uzrokuju inducirane diskinezije za razliku od levodope.
 • Učinkoviti su kao monoterapija i kao pomoćni lijekovi kod terapije karbidopom/levodopom.
 • Nuspojave su mučnina, povraćanje i posturalna hipotenzija. Halucinacije i kognitivni poremećaji su češći nego kod levodope, pa je kod bolesnika starijih od 70 godina potreban oprez.
 • Zabilježene su sedacija i iznenadne epiziode pospanosti (pada u san) tijekom vožnje.
 • Povezani su s poremećajima kontrole impulsa, uključujući patološko kockanje, hiperseksualnost i kompulzivno prejedanje i trošenje (kupovanje).

INHIBITORI MAO-B

 • Blokira metabolizam dopamine centralno i povećava koncentraciju neurotransmitera u sinapsama; općenito siguran i dobro se podnosi.
 • Osigurava umjereni antiparkinsonski učinke kada se koriste kao monoterapija u ranom stadiju bolesti.
 • Nedavni radovi su ispitivali mogu li ovi lijekovi imati učinak koji mijenja bolest; međutim, dugoročan učinak je nepouzdan.

INHIBITORI COMT

 • Kada se levodopa primjenjuje s inhibitorima dekarboksilaze, primarno ga metabolizira COMT; inhibitori COMT povećavaju poluvrijeme eliminacije levodope i povećavaju njenu dostupnost u mozgu.
 • Kombinacija levodope s inhibitorom COMT smanjuje vrijeme “istrošenosti”.

DRUGE FARMAKOTERAPIJSKE MOGUĆNOSTI

 • Antikolinergici (triheksifenidil, benztropin) imaju glavni klinički učinak na tremor. Primjena kod starijih osoba ograničena je zbog sklonosti izazivanju urinarne disfunkcije, glaukoma i osobito kognitivnih poremećaja.
 • Mehanizam djelovanja amantadina nepoznat je; antagonist je NMDA (N-metil-D-aspartata); najčešće se koristi kod diskinzija u bolesnika s uznapredovalom PB. Nuspojave uključuju livido reticularis, dobivanje na težini i kognitivne smetnje; postupno iz terapije isključite lijek jer bolesnici mogu imati simptome ustezanja.

KIRURŠKE METODE LIJEČENJA

 • U tvrdokornim slučajevima treba uzeti u obzir i kirurško liječenje PB-a.
 • Broj ablacija (npr. palidotomija ili talamotomija) uvelike je smanjen od uvođenja duboke mozgovne stimulacije (DBS) subtalamičke jezgre (STN) i globus palidus interne (GPi).
 • DBS je primarno indicirana za bolesnike koji pate od invalidnosti uslijed teškog tremora ili motornh komplikacija induciranih levodopom; postupak je iznimno koristan za mnoge bolesnike.
 • Kontraindikacije za kirurško liječenje su atipična PB, kognitivno oštećenje, veća psihijatrijska bolest, istodobno postojanje drugih težih bolesti, te starija dob (relativni faktor).
 • Istražuju se eksperimentalni kirurški postupci, uključujući stanične terapije, genske terapije i trofičke čimbenike.

Opširnije vidi u Olanow CW, Schapira AHV, Obeso JA: Parkinson’s Disease and Other Movement Disorders, Pogl. 449, str. 2609, u HPIM-19.