122. Bradiaritmije

Urednica sekcije: prof. dr. sc. Diana Delić-Brkljačić, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Vjekoslav Radeljić, dr. med.

Bradiaritmije nastaju zbog (1.) izostanka impulsa (disfunkcija sinoatrijskog čvora) ili (2.) oštećenja provodljivosti električnog impulsa (npr. AV blokovi provodljivosti).

DISFUNKCIJA SINOATRIJSKOG (SA) ČVORA

Etiologije su ili intrinzične [degenerativna, ishemička, upalna, infiltrativna (npr. starački amiloid), ili rijetke mutacije natrijskih kanala ili gena za stvaranje struje u vodiču] ili ekstrinzične [npr. lijekovi (beta-blokatori, blokatori Ca++ kanala, digoksin), autonomna disfunkcija, hipotireoza].

Simptomi su posljedica bradikardije (umor, slabost, omaglica, sinkopa) i/ili napada popratne tahikardije (npr. brze palpitacije, angina) u bolesnika sa sindromom bolesnog sinusnog čvora (engl. SSS).

Dijagnoza

U EKG-u tražite dokaze sinus bradikardije (sinus ritam pri <60 udara/min) ili srčana frekvencija u opterećenju ne raste, sinusne pauze ili izlazni blok. Kod bolesnika sa SSS-om pojavljuju se razdoblja tahikardije (tj. atrijska fibrilacija/undulacija). Dugotrajno praćenje EKG-a (24–48 h Holter, 30-dnevni snimač ili dugotrajno implantirani monitor) pomaže u otkrivanju tih abnormalnosti. Invazivno elektrofiziološko testiranje rijetko je potrebno za postavljanje dijagnoze.

LIJEČENJE DISFUNKCIJA SINOATRIJSKOG ČVORA

Otklonite ili liječite vanjske uzroke kao što su lijekovi ili hipotireoza. Inače, simptomi bradikardije odgovaraju na postavljanje trajnog elektrostimulatora. U slučaju SSS-a, liječite popratnu atrijsku fibrilaciju ili undulaciju kako je navedeno u Pogl. 123.

AV BLOK

Poremećeno provođenje iz atrija u klijetke može biti strukturno (anatomsko) i trajno, ili reverzibilno (npr. autonomno, metaboličko, medikamentno)—vidi Tbl. 122-1.

Prvog stupnja (Vidi Sl. 122-1A)

Produženi, stalni PR interval (>0.20 s). Može biti normalna pojava ili je posljedica povišenog tonusa vagusa ili primjene lijekova (npr. beta-blokator, diltiazem, verapamil, digoksin); liječenje obično nije potrebno.

Drugog stupnja (Vidi Sl. 122-1B)

Mobitz I (Wenckebach)

Uski QRS, progresivno produženje PR intervala dok ne dođe do ispuštanja ventrikulskog otkucaj, zatim se niz događaja ponavlja (SL. 122-1D). Viđa se kod intoksikacije lijekovima (digitalis, beta-blokatori), povišenog tonusa vagusa, inferiornog IM. Obično je prolazan, terapija nije potrebna; ako izaziva simptome treba primijeniti atropin (0,6 mg IV, ponovi 3–4 puta) ili ugraditi privremeni elektrostimulator srca.

Mobitz II

Fiksni PR interval s povremeno ispuštenim otkucajem, po tipu 2:1, 3:1 ili 4:1; QRS kompleks obično je širok. Viđa se kod IM ili degenerativnih bolesti provodnog sustava; opasniji nego Mobitz I—može iznenada napredovati do kompletnog AV bloka; indicirana je ugradnja trajnog elektrostimulatora srca.

Trećeg stupnja (kompletni AV blok) (Vidi Sl. 122-1C)

Atrijska aktivnost se uopće ne prenosi na ventrikule; depolarizacija (kontrakcija) atrija i ventrikula se odvijaju neovisno (samostalno). Viđa se kod IM, intoksikacije digitalisom ili degenerativnih bolesti provodnog sustava. Indicirana je ugradnja trajnog elektrostimulatora srca, osim kada je reverzibilan (npr. povezan s lijekovima ili se pojavljuje samo prolazno uz inferiorni IM bez pridruženog bloka grane).

 

TABLICA 122-1 ETIOLOGIJE ATRIOVENTRIKULSKOG BLOKA

Autonomni

Hipersenzitivni karotidni sinus

Vazovagalni

Metabolički/Endokrini

Hiperkalijemija

Hipotireoza

Hipermagnezijemija

Adrenalna insuficijencija

Povezana s lijekovima

Beta-blokatori

Adenozin

Blokatori kalcijevih kanala

Antiaritmici (skupine I i III)

Digitalis

Litij

Infektivni

Endokarditis

Tuberkuloza

Lymeska bolest

Difterija

Chagasova bolest

Toksoplazmoza

Sifilis

 

Nasljedni/Urođeni

Kongenitalna bolest srca

Kearns-Sayreov sindrom (OMIM #530000)

Majčinski SLE

Miotonična distrofija

Upalni

SLE

MBVT (MCTD)

Reumatoidni artritis

Sklerodermija

Infiltrativni

Amiloidoza

Hemokromatoza

Sarkoidoza

 

Neoplastični/Traumatski

Limfom

Zračenje

Mezoteliom

Kateterska ablacija

Melanom

 

Degenerativni

 

Levijeva bolest

Lenègreova bolest

Bolest koronarnih arterija

 

Akutni IM

 

Kratice: MCTD = miješana bolest vezivnog tkiva (engl. mixed connective tissue disease); IM = infarkt miokarda; OMIM = Online Mendelian Inheritance in Man (baza podataka); SLE = sistemski lupus eritematodes.

Opširnije vidi u Spragg DD, Tomaselli GF: The Bradyarrhythmias: Disorders of the Sinoatrial Node, Pogl. 274, str. 1466; i Pogl. 275, i Spragg DD, Tomaselli GF: The Bradyarrhythmias: Disorders of the Atrioventricular Node, str. 1470, HPIM-19.

SLIKA 122-1 Bradiaritmije. (Prerađeno i preneseno iz BE Sobel, E Braunwald: HPIM-9, str. 1052.)