22. Status epilepticus

Urednik sekcije: Željko Ivančević, dr. med.
Prijevod: Željko Ivančević, dr. med.

Definiran kao kontinuirani epileptični napadaj (konvulzije) ili ponavljani, diskretni epi napadaji s poremećenom svijesti u razdoblju između pojedinih konvulzija. Da bi definicija bila zadovoljena trajanje epi napadaja u pravilu mora iznositi 15–30 min. Praktičnija definicija je ona koja epi napadajem smatra svaka situacija koja zahtijeva akutnu primjenu antikonvulziva (antiepileptika); kod generaliziranog konvulzivnog statusa epileptikusa (GKSE), to je situacija kada konvulzije traju >5 min.

KLINIČKA SLIKA

Postoje brojni podtipovi: GKSE (npr. perzistentni, generalizirane elektrografske konvulzije, koma i tonično-klonični grčevi), i status epilepticus bez konvulzija (npr. trajni napadaji odsutnost, tzv. apsansa, ili fokalne konvulzije uz smetenost ili djelomično poremećenu svijest, te neznatne motorne abnormalnosti). GKSE je očigledan kada su vidljive grube konvulzije, ali nakon 30–45 min znaci mogu postati jedva primjetni (blagi klonički pokreti prstiju; ili fini i brzi pokreti očiju; ili paroksizmalne epizode tahikardije, proširene zjenice i hipertenzija). EEG može biti jedina dijagnostička metoda kada su prisutni ovi jedva primjetni znakovi; zato, ako pacijent ostane komatozan poslije epi napadaja, trebalo bi uraditi EEG da se isključi status epilepticus. GKSE može ugroziti i sam život kada je udružen s kardiorespiratornom disfunkcijom, hipertermijom (hiperpireksijom), te metaboličkim poremećajima kao što su acidoza (zbog dugotrajne mišićne aktivnosti). Ireverzibilna lezija neurona može nastati zbog upornih (dugotrajnih) epileptičkih grčeva, čak i kada je bolesnik paraliziran zbog neuromuskularne blokade.

ETIOLOGIJA

Glavni uzroci GKSE su prekid uzimanja antiepileptika ili nesuradljivost, metabolički poremećaji, toksičnost lijekova, infekcije i tumori CNS-a, refraktorna epilepsija i trauma glave.

LIJEČENJE STATUS EPILEPTICUS

GKSE predstavlja hitno medicinsko stanje pa se mora liječiti odmah.

  • Prvo se pobrinite za akutne kardiorespiratorne probleme i hipertermiju.
  • Izvršite kratki internistički i neurološki pregled; postavite venski put; pošaljite uzorke za laboratorijske pretrage u cilju otkrivanja metaboličkih otklona uključujući koncentraciju antikonvulziva ako bolesnik ima pozitivnu anamnezu na epilepsiju.
  • Antikonvulzivnu terapiju treba započeti bez odgađanja (Sl. 22-1)
  • Istodobno, bitno je utvrditi uzrok konvulzija da se sprječe ponovni epi napadaji i liječiti sve druge poremećaje/bolesti u podlozi.

Liječenje epileptičkog statusa bez konvulzija je nešto manje hitno jer te napadaje ne prate ozbiljni metabolički poremećaji kao kod GKSE; međutim, dokazano je da dolazi do lokalne ozljede stanica u području epileptičkog žarišta, pa stanje treba liječiti čim prije primjenjujući opći terapijski pristup za GKSE.

SLIKA 22-1 Farmakoterapija generaliziranog tonično-kloničnog epileptičkog statusa za odrasle. KLZ, klonazepam; EKT, elektrokonvulzivna terapija; LKM, lakozamid; LEV, levetiracetam; LZP, lorazepam; MDZ, midazolam; PGB, pregabalin; FT, fenitoin ili fos-fenitoin; PRO, propofol; PTB, pentobarbital; rTMS, ponavljajuća transkranijalna magnetska stimulacija; TP, tiopental; TPM, topiramat; VNS, vagusna stimulacija živaca; VPK, valproična kiselina. (Iz AO Rossetti, DH Lowenstein: Lancet Neurol 10: 922, 2011.)

PROGNOZA

Stopa smrtnosti iznosi 20% kod GKSE, a incidencija trajnih neuroloških posljedica iznosi daljnjih 10-50%.

Opširnije vidi u Lowenstein DH: Seizures and Epilepsy, pogl. 445, str. 2542, HPIM-19.