75. Rak nepoznatog primarnog sijela

Urednik sekcije: Željko Ivančević, dr. med.
Prijevod: Željko Ivančević, dr. med.

Rak nepoznatog primarnog sijela (RNPS) se definira na slijedeći način: malignitet potvrđen biopsijom; primarno sijelo koje nije otkriveno nakon anamneze, fizikalnog pregleda, RTG prsnog koša, CT-a trbuha i zdjelice, KKS, biokemijskih testova, mamografije (žene), mjerenja razine β-humanog korionskog gonadotropina (hCG) (muškarci), α-fetoproteina (AFP) (muškarci) i specifičnog prostatičnog antigena (PSA) (muškarci); te kad histološki nalaz nije u skladu s nalazom biopsije primarnog tumora. Incidencija RNPS pada, vjerojatno zbog boljih patoloških dijagnostičkih kriterija; na RNPS danas otpada oko 3% svih karcinoma, dok je prije 15 god. to iznosilo 10–15%. Većina je bolesnika starija od 60 god. Tumori su često aneuploidni. Stanične linije tih tumora često imaju abnormalnosti na kromosomu 1.

Klinička slika

Bolesnici se mogu tužiti na umor, mršavljenje, bolove, krvarenje, oticanje trbuha, potkožne tvorbe i limfadenopatiju. Čim se metastatski malignitet potvrdi, dijagnostiku treba usmjeriti na otkrivanje eventualno izlječivih tumora poput limfoma, Hodgkinove bolesti, tumora zametnog epitela, karcinoma jajnika, raka glave i vrata i primitivnog neuroektodermalnog tumora, ili tumora kod kojih palijativne mjere imaju značajnu vrijednost, npr. rak dojke ili prostate. Općenito, napori da se utvrdi prisustvo tih vrsta tumora ovisi više o patologu nego o skupim kliničkim dijagnostičkim pretragama. Simptomi koji ukazuju na lokalizaciju, anamneza o izloženosti karcinogenu ili anamnestički podaci o ozljedi kožne lezije mogu usmjeriti kliničko ispitivanje. Međutim, pažljiv pregled odgovarajuće količine tumorskog tkiva svjetlosnim mikroskopom, određivanje ultrastrukture, te imunološke, kariotipske i molekularne analize su najvažniji dio dijagnostičke obrade u slučajevima kada se anamnestički i fizikalnim pregledom ne može naći ništa sumnjivo (Tbl. 75-1).

 

TABLICA 75-1 MOGUĆA PATOLOŠKA PROCJENA BIOPTATA UZETIH OD BOLESNIKA S METASTATSKIM KARCINOMOM NEPOZNATOG PRIMARNOG SIJELA

Procjena/nalazi

Pretpostavljeno primarno sijelo ili neoplazma

Histologija (bojanje hematoksilinom i eozinom)

Psamomska tjelešca, papilarna konfiguracija

Jajnici, štitnjača

Pečatne prstenaste stanice

Želudac

Imunohistologija

Obični leukocitni antigen (LCA, CD45)

Limfoidna neoplazija

Leu-M1

Hodgkinova bolest

Antigen membrane epitela

Karcinom

Citokeratin

Karcinom

CEA

Karcinom

HMB45

Melanom

Dezmin

Sarkom

Tireoglobulin

Karcinom štitnjače

Kalcitonin

Medularni karcinom štitnjače

Mioglobin

Rabdomiosarkom

PSA/prostatična kisela fosfataza

Prostata

Alkalna fosfataza posteljice

Jetra, želudac, zametne stanice

Placental alkaline phosphatase

Zametne stanice

β-humani korionski gonadotropin

Zametne stanice

B, T-stanični biljezi

Limfoidna neoplazma

S-100 protein

Neuroendokrini tumor, melanom

Makroprotein cistične tekućine

Dojka, znojna žlijezda

Estrogenski i progesteronski receptori

Dojka

Faktor VIII

Kaposijev sarkom, angiosarkom

Tireoidni transkripcijski faktor 1 (TTF-1)

Adenokarcinom pluća, štitnjače

Kalretinin, mezotelin

Mezoteliom

URO-III, trombomodulin

Mokraćni mjehur

Protočna citometrija

B, T-stanični biljezi

Limfoidna neoplazma

Ultrastruktura

Aktinsko-miozinski filamenti

Rabdomiosarkom

Sekretorne granule

Neuroendokrini tumori

Dezmosomi

Karcinom

Premelanosomi

Melanom

Citogenetika

Izokromosom 12p; 12q(–)

Zametna stanica

t(11;22)

Ewingov sarkom, tumor primitivnog neuroektoderma

t(8;14)a

Limfoidna neoplazma

3p(–)

Mikrocelularni rak pluća, karcinom bubrežnih stanica, mezoteliom

t(X;18)

Sinovijalni sarkom

t(12;16)

Miksoidni liposarkom

t(12;22)

Karcinom svijetlih stanica (melanom mekih dijelova)

t(2;13)

Alveolarni rabdomiosarkom

1p(–)

Neuroblastom

Analiza receptora

Estrogenski/progesteronski receptor

Dojka

Molekularno-biološka ispitivanja

Imunoglobulin, bcl-2, preuređenje T-staničnog receptorskog genaa

Limfoidna neoplazma

aIli bilo koje drugo preuređenje u kojem sudjeluje antigen-receptorski gen.

Kratice: AFP = α-fetoprotein; CEA = karcinoembrionalni antigen; PSA = prostatični specifični antigen.

Histologija

Oko 60% RNPS su adenokarcinomi, 5% su planocelularni karcinomi, a 30% su slabo diferencirane neoplazme koje se dalje ne klasificiraju svjetlosnim mikroskopom. Ekspresija podtipova citokeratina može suziti raspon mogućih dijagnoza (Sl. 75-1).

SLIKA 75-1 Pristup citokeratinskim (CK7 i CK20) biljezima koji se koriste kod karcinoma nepoznatog sijela.

Prognoza

Srednje preživljenjebolesnika s planocelularnim karcinomom iznosi 9 mjeseci, a onih s adenokarcinomom ili neklasificiranim tumorima 4–6 mjeseci. Bolesnici u kojih se otkrije primarno sijelo tumora obično imaju bolju prognozu. Povoljni prognostički faktori su ograničen primarni tumor i neuroendokrina histologija. Bolesnike bez primarne dijagnoze treba liječiti palijativno radioterapijom na simptomatske lezije. Kemoterapijskim protokolima za nepoznati primarni tumor rjeđe se postiže terapijski odgovor, ali je zato toksičnost uvijek prisutna. Određene kliničke značajke omogućavaju individualiziranu terapiju.

SINDROM NEPREPOZNATOG EKSTRAGONADALNOG KARCINOMA ZAMETNIH STANICA

U bolesnika <50 god. s tumorom koji zahvaća središnje strukture, plućni parenhim ili limfne čvorove te pokazateljima brzog rasta tumora, moguća dijagnoza je tumor zametnih stanica. Serumski tumorski markeri mogu i ne moraju biti povišeni. Cisplatina, etopozid i bleomicin (Pogl. 72) mogu dovesti do potpunog terapijskog odgovora u ≥25% slučajeva, a ~15% se može izliječiti. Takvu bi terapiju trebalo primijeniti i u bolesnika čiji tumori imaju abnormalnosti na kromosomu 12.

KARCINOMATOZA POTRBUŠNICE U ŽENA

Žene sa simptomima izazvanim tvorbom ili bolovima u zdjelici u kojih je pronađen adenokarcinom koji difuzno zahvaća trbušnu šupljinu, ali bez jasnog primarnog sijela, imaju primarni papilarni serozni karcinom potrbušnice. Prisutnost psamomskih tjelešaca u tumoru ili povišena razina CA-125 može ukazivati da tumor potiče iz jajnika. Takve bolesnice treba podvrći kirurškoj redukciji tumora nakon koje slijedi polikemoterapija paklitakselom i cisplatinom ili karboplatinom (Pogl. 73). Oko 20% bolesnica će reagirati na terapiju, a 10% će živjeti najmanje 2 godine.

KARCINOM AKSILARNOG LIMFNOG ČVORA U ŽENA

Ove žene trebaju primiti adjuvantnu terapiju za karcinom dojke prema menopauzalnom statusu čak i ako nemaju tvorbu u dojci pri fizikalnom pregledu ili mamografiji, a estrogenski i progesteronski receptori na tumoru nisu određeni ili su negativni (Pogl. 70). Ako se dojka na toj strani ne zrači, kasnije će se u do 50% tih bolesnica pojaviti tvorba u dojci. Premda je ovakva klinička situacija rijetka, moguće je postići dugotrajno preživljenje slično onom u žena sa stadijem II karcinoma dojke.

OSTEOBLASTIČNE KOŠTANE METASTAZE U MUŠAKARACA

Vjerojatnost raka prostate je visoka. Pokušaj s empirijskom hormonskom terapijom (leuprolid i flutamid) je opravdan (Pogl. 74).

METASTAZE U LIMFNIM ČVOROVIMA VRATA

Čak ako se i panendoskopijom ne otkrije primarni tumor glave i vrata, terapijski se odgovor u tih bolesnika može postići kemoterapijom (cisplatina i 5-fluorouracil). Katkad je terapijski odgovor dugotrajan (Pogl. 68).

Opširnije vidi u Varadhachary GR, Abbruzzese JL: Carcinoma of Unknown Primary, pogl. 120e, u HPIM-19.