Trimipramin

TRIMIPRAMIN

Genetički test za smanjenje rizika pri primjeni tnmipramma

Lijek

Koje su indikacije i mehanizmi djelovanja trimipramina?

Triciklički antidepresiv trimipramin je inhibitor ponovne pohrane serotonina i noradrenalina u presinaptičkom neuronu. Također blokira histaminske H1, serotoninergičke 5-HT2A, a-adrenergičke, D2 dopaminergičke i muskarinske receptore. Koristi se za liječenje depresije, anksioznih poremećaja te nesanice.

Geni

Koji geni utječu na djelovanje trimipramina?

Trimipramin se, kao tercijarni amin, metabolizira preko enzima CYP2C19 u sekundarni amin. Oba se dalje metaboliziraju putem enzima CYP2D6 u manje aktivne metabolite. Oba enzima određuju učinkovitost i duljinu djelovanja trimipramina. Nekoliko genskih polimorfizama dovode do velike varijabilnosti u enzimatskoj funkciji CYP2C19 i CYP2D6.

Analiza

Što se analizira?

Kako bi se odredio fenotip enzima CYP2C19 i CYP2D6, analizira se genotip bolesnika na najučestalije polimorfizme CYP2C19 (*2,*3,*17) te CYP2D6 (*1XN, *2, *2XN, *3r *4, *5, *6, 9*, *10, *41).

Indikacije

U kojim slučajevima je potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo napraviti prije planirane terapije trimipraminom, kako bi se po potrebi prilagodilo doziranje lijeka ili ordinirala zamjenska terapija.

Preporuke

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Preporuke su temeljene na smjernicama Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC)1,2 te imaju najvišu kliničku razinu dokaza 1A za CYP2D6 te srednju kliničku razinu dokaza 2A za CYP2C19.

Tablica 1: Preporuke za liječenje trimipraminom ovisno o fenotipu CYP2D6

CYP2D6 fenotip (učestalost fenotipa)

Preporučena terapija

Ultrabrzi metabolizatori (1-20 %)

Ne preporučuje se liječenje trimipraminom. Potrebno je ordinirati zamjensku terapiju lijekovima koji se ne metaboliziraju CYP2D6 enzimom. Ukoliko postoji opravdanost liječenja trimipraminom, potrebno je istitrirati početnu dozu lijeka na veću u odnosu na normalne metabolizatore te se preporučuje terapijsko praćenje lijeka radi modifikacije doze

Normalni metabolizatori (77-88 %)

Koristiti lijek prema sažetku opisa svojstava lijeka

Intermedijarni metabolizatori (1-13 %)

Smanjenje početne doze trimipramina za 25 %

Spori metabolizatori (1-10 %)

Ne preporučuje se liječenje trimipraminom. Potrebno je ordinirati zamjensku terapiju lijekovima koji se ne metaboliziraju CYP2D6 enzimom. Ukoliko postoji opravdanost liječenja trimipraminom, potrebno je smanjiti početnu dozu lijeka za 50 % te se preporučuje terapijsko praćenje lijeka radi modifikacije doze

 

Pharmacogenetics / Pharmakogenetik / Farmakogenetika

Tablica 2: Preporuke za liječenje trimipraminom ovisno o fenotipu CYP2C19

CYP2C19 fenotip (učestalost fenotipa)

Preporučena terapija

Ultrabrzi metabolizatori (2-5 %)

Ne preporučuje se liječenje trimipraminom. Potrebno je ordinirati zamjensku terapiju lijekovima koji se ne metaboliziraju CYP2C19 enzimom. Ukoliko postoji opravdanost liječenja trimipraminom preporučuje se terapijsko praćenje lijeka radi modifikacije doze

Brzi metabolizatori (2-30 %)

Ne preporučuje se liječenje trimipraminom. Potrebno je ordinirati zamjensku terapiju lijekovima koji se ne metaboliziraju CYP2C19 enzimom. Ukoliko postoji opravdanost liječenja trimipraminom preporučuje se terapijsko praćenje lijeka radi modifikacije doze

Normalni metabolizatori (35-50 %)

Započeti terapiju preporučenom početnom dozom

Intermedijarni metabolizatori (18-45 %)

Započeti terapiju preporučenom početnom dozom

Spori metabolizatori (2-15 %)

Ne preporučuje se liječenje trimipraminom. Potrebno je ordinirati zamjensku terapiju lijekovima koji se ne metaboliziraju CYP2C19 enzimom. Ukoliko postoji opravdanost liječenja trimipraminom, potrebno je smanjiti početnu dozu lijeka za 50 % te se preporučuje terapijsko praćenje lijeka radi modifikacije doze

Nota bene: Ukoliko se liječi nesanica, a pacijent je intermedijarni ili spori CYP2D6 / CYP2C19 metabolizator, ne preporučuje se prilagodba doze zbog već inicijalno propisane niže doze. Pacijente treba nadzirati zbog potencijalnih nuspojava.

Troškovi

Priznavanje povrata troškova za navedenu analizu varira od države do države. Ukoliko je testiranje ordinirano od strane liječnika, troškovi za određivanje genotipa CYP2C19i CYP2D6 bit će priznati i refundirani za bolesnike koji imaju obvezno i privatno osiguranje. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

1    Hicks JK, Swen JJ, Thorn CF, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guideline for CYP2D6 and CYP2C19 genotypes and dosing of tricyclic antidepressants. Clin Pharmacol Ther. 2013;93(5):402-408. doi:10.1038/clpt.2013.2

2    Hicks JK, Sangkuhl K, Swen JJ, et al. Clinical pharmacogenetics implementation consortium guideline (CPIC) for CYP2D6 and CYP2C19 genotypes and dosing of tricyclic antidepressants: 2016 update. Clin Pharmacol Ther. 2017;102(1):37-44. doi:10.1002/cpt.597

Farmakogenetika