Siponimod

SIPONIMOD

Genetički test za smanjenje rizika pri primjeni sipommoda

Lijek

Koje su indikacije i mehanizmi djelovanja siponimoda?

Siponimod je selektivni modulator receptora za sfingozin-1 fosfat koji se primjenjuje u liječenju sekundarne progresivne multiple skleroze (SPMS). U pacijenata s aktivnim SPMS, siponimod smanjuje rizik relapsa i onesposobljenja.

Geni

Koji geni utječu na djelovanje siponimoda?

Metabolizam siponimoda odvija se preko enzima CYP2C9, što određuje njegovu učinkovitost i trajanje djelovanja. Poznato je nekoliko varijanti gena koji kodiraju za CYP2C9 s bitnim utjecajem na njegovu enzimsku aktivnost.

Analiza

Što se analizira?

Kako bi se odredio tip metabolizatora, analizira se genotip pacijenta za najčešće varijante CYP2C9gena (*1,*2,*3)koji utječu na aktivnost enzima.

Indikacije

U kojim je slučajevima potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo napraviti prije započinjanja terapije siponimodom kako bi se smanjio rizik od nuspojava kao što su glavobolja, hipertenzija, oštećenje jetre te, po potrebi, prilagodila doza ili primijenio zamjenski lijek.

Preporuke

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Preporuke su temeljene na smjernicama Dutch Pharmacogenetics Working Group Guideline for siponimod12.

Tablica 1: Preporuke za terapiju siponimodom ovisno o genotipu CYP2C9

CYP2C9 genotip

Preporučena terapija

*1/*2 *2/*2

Terapija sukladno uputama o lijeku

 

Smanjiti preporučenu dozu održavanja za 50 %

*1/*3 *2/*3

Ukoliko se istovremeno primjenjuje srednji ili jaki CYP3A4 induktor, potrebno je procijeniti rizik primjene siponimoda

*3/*3

Siponimod se ne preporučuje, potrebno je primijeniti zamjenski lijek

Troškovi

Troškovi za određivanje CYP2C9genotipa bit će priznati i refundirani za pacijente koji imaju obvezno i privatno osiguranje ukoliko je testiranje zatraženo od strane liječnika. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

1    https://www.knmp.nl/downloads/pharmacogenetic-recommendations-may-2020.pdf

2    https://www.pharmgkb.org/labelAnnotation/PA166182738

Farmakogenetika