Fluvoksamin

FLUVOKSAMIN

Genetički test za smanjenje rizika pri primjeni fluvoksamina

Lijek

Koje su indikacije za primjenu i mehanizmi djelovanja fluvoksamina?

Fluvoksamin pripada skupini lijekova poznatih kao selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (eng. selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI). Ovi lijekovi povećavaju izvanstaničnu razinu neurotransmitora serotonina tako što inhibiraju njegovu ponovnu pohranu u presinaptički neuron. Nadalje, fluvoksamin ima najveći afinitet za si receptor od svih lijekova ove skupine. Djelovanje na ovaj receptor može doprinijeti njegovom antidepresivnom i anksiolitičkom učinku. Osim depresije, fluvoksamin se koristi za liječenje opsesivno-kompulzivnog poremećaja, socijalne anksioznosti te posttraumatskog stresnog poremećaja.

Geni

Koji geni utječu na učinkovitost fluvoksamina?

Fluvoksamin se ekstenzivno metabolizira putem CYP2D6 enzima do inaktivnih metabolita. Nekoliko genetičkih varijanti CYP2D6 poznato je u populaciji. Ovo doprinosi velikoj varijabilnosti u učinkovitosti enzima CYP2D6 te može značajno utjecati na učinkovitost fluvoksamina te trajanje djelovanja.

Analiza

Što se analizira?

Da bi se utvrdio tip CYP2D6 metabolizatora, analizira se genotip bolesnika na najučestalije polimorfizme gena CYP2D6 (*1, *1XN, *2, *2XN, *3, *4, *5* *6, *9, *10, *41).

Indikacije

U kojim je slučajevima potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo napraviti prije početka terapije fluvoksaminom kako bi se mogao primijeniti zamjenski lijek, ukoliko je potrebno, da se izbjegnu značajne nuspojave.

Preporuke

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Preporuke su utemeljene na smjernicama Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC)1 te imaju najvišu kliničku razinu dokaza 1A.

Tablica 1: Preporuke za liječenje fluvoksaminom ovisno o genotipu CYP2D6

CYP2D6 fenotip (učestalost fenotipa)

Preporučena terapija

Ultrabrzi metabolizatori (1-2 %)

Nema preporuke s obzirom na nedostatak dokaza

Ekstenzivni metabolizatori (77-92 %)

Početi s preporučenom početnom dozom

Intermedijarni metabolizatori (2-11 %)

Početi s preporučenom početnom dozom

Spori metabolizatori (5-10 %)

Savjetuje se smanjivanje preporučene početne doze za 25-50 % i prilagođavanje do zadovoljavajućeg odgovora. Može se koristiti i terapija zamjenskim lijekom koji se ne metabolizira preko enzima CYP2D6

Troškovi

Troškovi za određivanje CYP2D6 genotipa bit će priznati i refundirani za pacijente koji imaju obvezno i privatno osiguranje. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

1 Hicks JK, Bishop JR, Sangkuhl K, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for CYP2D6 and CYP2C19 Genotypes and Dosing of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Clin Pharmacol Ther. 2015;98(2):127-134. doi:10.1002/cpt.147

 

Farmakogenetika