Desipramin

DESIPRAMIN

Genetički test za smanjenje rizika pri primjeni desipramina

Lijek

Koje su indikacije i mehanizmi djelovanja desipramina?

Triciklički antidepresiv desipramin je selektivniji inhibitor ponovne pohrane noradrenalina, ali također inhibirá i ponovnu pohranu serotonina, muskarinske receptore za acetilkolin i histaminske H1 receptore. Koristi se za liječenje depresije, opsesivno-kompulzivnog poremećaja, neuropatske boli te za profilaksu migrene.

Geni

Koji geni utječu na djelovanje desipramina?

Desipramin se kao sekundarni amin metabolizira preko CYP2D6 enzima u manje aktivne metabolite. Ovaj enzim determinira učinkovitost i duljinu djelovanja desipramina. Nekoliko genskih polimorfizama dovode do velike varijabilnosti u enzimatskoj funkciji CYP2D6.

Analiza

Što se analizira?

Kako bi se odredio fenotip enzima CYP2D6, analizira se genotip bolesnika na najučestalije polimorfizme gena CYP2D6 (*1XN, *2, *2XN, *3, *4, *5, *6, 9*, *10, *41).

Indikacije

U kojim slučajevima je potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo napraviti prije planirane terapije desipraminom, kako bi se po potrebi prilagodilo doziranje lijeka ili ordinirala zamjenska terapija.

Preporuke

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Preporuke su temeljene na smjernicama Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC te imaju najvišu kliničku razinu dokaza 1A za CYP2D6.

Tablica 1: Preporuke za liječenje desipraminom ovisno o fenotipu CYP2D6

CYP2D6 fenotip (učestalost fenotipa)

Preporučena terapija

Ultrabrzi metabolizator (1-20 %)

Ne preporučuje se liječenje desipraminom. Potrebno je ordinirati zamjensku terapiju lijekovima koji se ne metaboliziraju CYP2D6 enzimom. Ukoliko postoji opravdanost liječenja desipraminom, potrebno je istitrirati početnu dozu lijeka na veću u odnosu na normalne metabolizatore te se preporučuje terapijsko praćenje lijeka radi modifikacije doze

Normalni metabolizator (77-88 %)

Koristiti lijek prema sažetku opisa svojstava lijeka

Intermedijarni metabolizator (1-13 %)

Smanjenje početne doze desipramina za 25 %

Spori metabolizator (1-10 %)

Ne preporučuje se liječenje desipraminom. Potrebno je ordinirati zamjensku terapiju lijekovima koji se ne metaboliziraju CYP2D6 enzimom. Ukoliko postoji opravdanost liječenja desipraminom, potrebno je smanjiti početnu dozu lijeka za 50 % te se preporučuje terapijsko praćenje lijeka radi modifikacije doze

Nota bene: Ukoliko se liječi neuropatska bol, a pacijent je intermedijarni ili sporiji CYP2D6 metabolizator, ne preporučuje se prilagodba doze zbog već inicijalno propisane niže doze. Pacijente treba nadzirati zbog potencijalnih nuspojava.

Troškovi

Priznavanje povrata troškova za navedenu analizu varira od države do države. Ukoliko je testiranje ordinirano od strane liječnika, troškovi za određivanje genotipa CYP2D6 bit će priznati i refundirani za bolesnike koji imaju obvezno i privatno osiguranje. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

1    Hicks JK, Swen JJ, Thorn CF, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guideline for CYP2D6 and CYP2C19 genotypes and dosing of tricyclic antidepressants. Clin Pharmacol Ther. 2013;93(5):402-408. doi:10.1038/clpt.2013.2

2    Hicks JK, Sangkuhl K, Swen JJ, et al. Clinical pharmacogenetics implementation consortium guideline (CPIC) for CYP2D6 and CYP2C19 genotypes and dosing of tricyclic antidepressants: 2016 update. Clin Pharmacol Ther. 2017;102(1):37-44. doi:10.1002/cpt.597

Farmakogenetika