Atomoksetin

ATOMOKSETIN

Genetički test za smanjenje rizika pri primjeni atomoksetina

Lijek

Koje su indikacije i mehanizmi djelovanja atomoksetina?

Atomoksetin je selektivni inhibitor ponovne pohrane noradrenalina koji se koristi u liječenju poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD). Atomoksetin nema stimulirajuće djelovanje, a klinički učinak je odgođen, te je uglavnom potrebno 2 do 4 tjedna kako bi se primijetio potpun učinak na simptome.

Geni

Koji geni utječu na metabolizam atomoksetina?

Atomoksetin ima poznate nuspojave koje uključuju porast srčane frekvencije i dijastoličkog srčanog tlaka. CYP2D6 je glavni enzim uključen u metabolizam atomoksetina. CYP2C9gen ima manje značajnu ulogu u metabolizmu atomoksetina.

Analiza

Što se analizira?

Kako bi se odredio tip metabolizma visoko polimorfnog CYP2D6gena (preko 100 poznatih varijanti alela), genom pacijenta testira se na najčešće genske varijante koje određuju njegovu aktivnost koje se potom klasificiraju u funkcionalne skupine: normalna funkcija (npr. *1, *2, *35), smanjena funkcija (npr.*9, *10, *17, *29, *41) i bez funkcije (npr. *3, *4, *5*6).

Indikacija

U kojim slučajevima je potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo napraviti prije početka liječenja atomoksetinom kako bi se pravovremeno prilagodila doza ili ordinirala zamjenska terapija ukoliko postoji potreba za istom.

Preporuka

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Preporuke su utemeljene na smjernicama Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC)1 te imaju najvišu kliničku razinu dokaza 1A.

Tablica 1: Preporuke za terapiju atomoksetinom ovisno o fenotipu CYP2D6

CYP2D6 fenotip

Preporučena terapija (za djecu i odrasle)

Ultrabrzi metabolizator

Terapija sukladno uputama o lijeku. Ukoliko je nakon 2 tjedna terapijski odgovor nezadovoljavajući, a plazmatska koncentracija <200 ng/ml, razmotriti povećanje doze do koncentracije od 400 ng/ml

Normalni metabolizator

Terapija sukladno uputama o lijeku. Ukoliko je nakon 2 tjedna terapijski odgovor nezadovoljavajući, a plazmatska koncentracija <200 ng/ml, razmotriti povećanje doze do koncentracije od 400 ng/ml

Normalni metabolizator ili intermedijarni metabolizator (nema *10 alela)

Terapija sukladno uputama o lijeku. Ukoliko je nakon 2 tjedna terapijski odgovor nezadovoljavajući, a plazmatska koncentracija <200 ng/ml, razmotriti povećanje doze do koncentracije od 400 ng/ml

Normalni ili intermedijarni metabolizator (*10 alel prisutan)

Terapija sukladno uputama o lijeku. Ukoliko su nakon 2 tjedna terapijski odgovor ili plazmatska koncentracija nezadovoljavajuća (<200 ng/ml), razmotriti povećanje doze do koncentracije 400 ng/ml. Ukoliko dođe do razvoja neprihvatljivih nuspojava, razmotriti sniženje doze

Intermedijarni metabolizator

Terapija sukladno uputama o lijeku. Ukoliko je nakon 2 tjedna terapijski odgovor ili plazmatska koncentracija nezadovoljavajuća (<200 ng/ml), razmotriti povećanje doze do ciljane koncentracije (400 ng/ml). Ukoliko dođe do razvoja neprihvatljivih nuspojava, razmotriti sniženje doze

Spori metabolizator

Terapija sukladno uputama o lijeku. Ukoliko je nakon 2 tjedna terapijski odgovor ili plazmatska koncentracija nezadovoljavajuća (<200 ng/ml), razmotriti povećanje doze do ciljane koncentracije (400 ng/ml). Ukoliko dođe do razvoja neprihvatljivih nuspojava, razmotriti sniženje doze

Troškovi

Priznavanje i povrat troškova za navedenu analizu varira od države do države. Ukoliko je testiranje ordinirano od strane liječnika, troškovi za određivanje CYP2D6 genotipa bit će priznati i refundirani za pacijente koji imaju obvezno i privatno osiguranje. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

1 Brown JT, Bishop JR, Sangkuhl K, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for Cytochrome P450 (CYP)2D6 Genotype and Atomoxetine Therapy. Clin Pharmacol Ther. 2019;106(1):94-102. doi:10.1002/cpt.1409

Farmakogenetika