Sukcinilkolin

SUKCINILKOLIN

Genetički test za smanjenje rizika pri primjeni sukcinilkolina

Lijek

Koje su indikacije i mehanizmi djelovanja sukcinilkolina?

Sukcinilkolin (također zvan i suksametonij) je depolarizirajući miorelaksans koji se koristi za kratkotrajnu paralizu pri općoj anesteziji. Djeluje vezujući se na postsinaptički nikotinski acetilkolinski receptor na neuromišićnoj spojnici uzrokujući početno otvaranje natrijskih voltažnih kanala, koje vodi do početne depolarizacije (depolarizirajući blok) i kasnije desenzitizacije (desenzitizacijski blok) mišićne membrane, što u konačnici rezultira flakcidnom paralizom skeletnih mišića.

Geni

Koji geni utječu na djelovanje sukcinilkolina?

Za razliku od mnogih drugih lijekova kojima genski polimorfizmi utječu na metabolizam ili ekskreciju, polimorfizmi RYR1i CACNA1S gena su predisponirajući za tešku i smrtonosnu hipermetaboličku reakciju, čiji simptomi uključuju: rigidnost mišića, visoku tjelesnu temperaturu, tahikardiju. Komplikacije uključuju rabdomiolizu i hiperkalemiju.

Analiza

Što se analizira?

Genotip rajanodinskog receptora izoforme 1 (RYR1)testira se na jedan od 48 nukleotidnih polimorfizama ili jednu deleciju koje su označene kao dijagnostičke mutacije za malignu hipertermiju1 2. alS podjedinica dihidropiridinskog receptora (CACNA1S)se testira za jednu od 2 poznate mutacije koje su dijagnostičke za malignu hipertermiju. Budući da se navedeni geni nasljeđuju autosomno dominantno, heterozigotni genotip navedenih gena smatra se kao dijagnoza sklonosti ka malignoj hipertermiji.

Indikacije

U kojim slučajevima je potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo napraviti prije početka primjene sukcinilkolina kako bi se odredila sklonost ka nastanku maligne hipertermije.

Preporuke

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Preporuke su temeljene na smjernicama Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortiums (CPIC)2 te imaju najvišu kliničku razinu dokaza 1A.

Tablica 1: Preporuke za primjenu sukcinilkolina ovisno o fenotipu RYR1 i CACNA1S

RYR1 ili CACNA1S fenotip

Preporučena terapija

Osjetljivost za malignu hipertermiju

Ne preporučuje se primjena sukcinilkolina. Potrebno je korištenje alternativnog neuromuskularnog blokatora (nedepolarizirajućeg)

Neinformativan

Odluka o primjeni sukcinilkolina trebala bi se voditi kliničkom slikom, obiteljskom anamnezom, daljnjim genskim testiranjem i ostalim laboratorijskim podatcima

Nota bene: negativan ili neinformativan rezultat testa se ne smije uzeti kao indikacija za normalan fenotip te se treba razmotriti u kontekstu kliničkih

nalaza, obiteljske anamneze i ostalih laboratorijskih nalaza.

Troškovi

Priznavanje povrata troškova za navedenu analizu varira od države do države. Ukoliko je testiranje ordinirano od strane liječnika, troškovi za određivanje genotipa bit će priznati i refundirani za bolesnike koji imaju obvezno i privatno osiguranje. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

1  https://www.emhg.org/diagnostic-mutations

2 Gonsalves SG, Dirksen RT, Sangkuhl K, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for the Use of Potent Volatile Anesthetic Agents and Succinylcholine in the Context of RYR1 or CACNA1S Genotypes [published correction appears in Clin Pharmacol Ther. 2019 Dec;106(6):1408]. Clin Pharmacol Ther. 2019;105(6):1338-1344. doi:10.1002/cpt.1319.

Farmakogenetika