Efavirenz

EFAVIRENZ

Genetički test za smanjenje rizika pri primjeni efavirenza

Lijek

Koje su indikacije i mehanizmi djelovanja efavirenza?

Efavirenz je antivirusni lijek koji se koristi u liječenju infekcije virusom humane imunodeficijencije tip 1 (HIV-1). Efavirenz je nenukleozidni inhibitor reverzne transkriptaze virusa koji suprimira replikaciju HIV-1 u pacijenata koji su HIV-pozitivni, a nisu primali antiretrovirusnu terapiju. Efavirenz se kombinira s drugim lijekovima u visokoaktivnim antiretrovirusnim terapijskim režimima.

Geni

Koji geni utječu na metabolizam efavirenza?

Efavirenz ima dobro poznate nuspojave koje najvećim djelom zahvaćaju središnji živčani sustav. U usporedbi s drugim antiretrovirusnim lijekovima, efavirenz ulazi u znatno više interakcija s ostalim lijekovima. Enzim CYP2B6, koji je kodiran genom CYP2B6 glavni je za biotransformaciju efavirenza u inaktivne metabolite, dok CYP2A6, CYP3A4 i CYP1A2 imaju manju ulogu. CYP2B6 je najvažniji uzrok interakcija i nuspojava efavirenza.

Analiza

Što se analizira?

Kako bi se odredio tip metabolizma visoko polimorfnog CYP2B6 gena (38 poznatih varijanti alela), genom pacijenta testira se na najčešće genske varijante koje su povezane s aktivnošću te se sukladno tome klasificiraju u funkcionalne skupine: normalna funkcija (npr. *1), smanjena funkcija (npr. *6, *9), nema funkcije (npr. *18) i povećana funkcija (npr. *4)

Indikacija

U kojim slučajevima je potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo napraviti prije početka liječenja efavirenzom radi određivanja doze lijeka ili mogućeg uvođenja alternativnog lijeka, ukoliko je to potrebno.

Preporuka

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Preporuke su utemeljene na smjernicama Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) te imaju najvišu kliničku razinu dokaza 1A.

Tablica 1: Preporuke za liječenje efavirenzom ovisno o CYP2B6 fenotipu

CYP2B6 fenotip

Preporučena terapija

Ultrabrzi metabolizator

Uvesti efavirenz u standardnoj dozi (600 mg/dan)

Brzi metabolizator

Uvesti efavirenz u standardnoj dozi (600 mg/dan)

Normalni metabolizator

Uvesti efavirenz u standardnoj dozi (600 mg/dan)

Intermedijarni metabolizator

Razmotriti uvođenje efavirenza u sniženoj dozi (400 mg/dan)

Spori metabolizator

Razmotriti uvođenje efavirenza u sniženoj dozi (400 ili 200 mg/dan)

Troškovi

Priznavanje i povrat troškova za navedenu analizu varira od države do države. Ukoliko je testiranje ordinirano od strane liječnika, troškovi za određivanje CYP2B6 genotipa bit će priznati i refundirani za pacijente koji imaju obvezno i privatno osiguranje. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

1 Desta Z, Gammal RS, Gong L, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for CYP2B6 and Efavirenz-Containing Antiretroviral Therapy. Clin Pharmacol Ther. 2019;106(4):726-733. doi:10.1002/cpt.1477

Farmakogenetika