Flurbiprofen

FLURBIPROFEN

Genetički test za smanjenje rizika pri primjeni flurbiprofena

Lijek

Koje su indikacije za primjenu i mehanizmi djelovanja flurbiprofena

Flurbiprofen je nesteroidni lijek s analgetskim, protuupainlm i antipiretskim djelovanjem. Njegov mehanizam djelovanja temelji se na inhibiciji biosinteze prostaglandina iz arahidonske kiseline djelovanjem enzima ciklooksigenaze (COX), izoformi 1 i 2. Flurbiprofen je neselektivni reverzibilni inhibitor obje COX izoforme.

Geni

Koji geni utječu na djelovanje flurbiprofena

Flurbiprofen se metabolizira putem enzima CYP2C9. Smanjenje funkcije CYP2C9 usporava eliminaciju flurbiprofena iz organizma i produljuje poluvrijeme eliminacije. Poznato je nekoliko varijanti CYP2C9 gena s velikom varijabilnošću u enzimskoj aktivnosti CYP2C9 u populaciji.

Analiza

Što se analizira

Kako bi se odredio metabolizam s obzirom na CYP2C9, preporučuje se utvrđivanje prisutnosti varijanti CYP2C9 gena (*2,*3) koje su povezane sa značajno reduciranim kapacitetom enzimske aktivnosti.

Indikacije

U kojim slučajevima je potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo provesti prije započinjanja terapije flurbiprofenom kako bi se smanjio rizik neželjenih nuspojava kao što su gastrointestinalno krvarenje, hipertenzija, infarkt miokarda, srčano zatajenje i bubrežno oštećenje na način da se prilagodi početna doza ili propiše druga terapija.

Preporuke

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Preporuke su temeljene na smjernicama Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) te imaju najvišu kliničku razinu dokaza 1A.

Tablica 1: Preporuke za liječenje flurbiprofenom ovisno o CYP2C9 genotipu

CYP2C9 genotip / fenotip

Preporučena terapija

CYP2C9*1/*1 / Normalni metabolizator

Terapija sukladno uputama o lijeku

CYP2C9*1/*2 / Intermedijarni metabolizator

Terapija sukladno uputama o lijeku

CYP2C9*1/*3, *2/*2 / Intermedijarni metabolizator

Započnite terapiju s najnižom preporučenom dozom i titrirajte do željenog kliničkog učinka ili do najveće preporučene doze s oprezom, osobito u pojedinaca koji imaju rizične faktore koji utječu na eliminaciju lijeka kao što su jetreno oštećenje i starija životna dob

CYP2C9*2/*3, *3/*3 / Spori metabolizator

Započnite terapiju s 25-50 % najniže preporučene doze i titrirajte s oprezom do željenog kliničkog učinka ili do najviše 25-50 % od maksimalne preporučene doze. Alternativno, odaberite lijek koji se primarno ne metabolizira putem CYP2C9

Troškovi

Priznavanje i povrat troškova za određivanje genotipa CYP2C9 varira od države do države. Ukoliko je analiza ordinirana od strane liječnika, troškovi za određivanje genotipa CYP2C9 bit će priznati i refundirani za bolesnike koji imaju obvezno i privatno osiguranje. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

1 Theken KN, Lee CR, Gong L, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline (CPIC) for CYP2C9 and Nonsteroidal AntiInflammatory Drugs [published online ahead of print, 2020 Mar 19]. Clin Pharmacol Ther. 2020;10.1002/cpt.1830. doi:10.1002/cpt.1830

Farmakogenetika