Alopurinol

ALOPURINOL

Genetički test za smanjenje rizika pri primjeni alopurinola

Lijek

Koje su indikacije za primjenu i mehanizmi djelovanja alopurinola?

Alopurinol inhibira razgradnju purina i primjenjuje se u liječenju kroničnog gihta koji su posljedica trajno povišene razine mokraćne kiseline u krvi. Daljnja indikacijska područja su liječenje i prevencija bolesti nastalih zbog povišene vrijednosti mokraćne kiseline poput bubrežnih kamenaca, te sindroma lize tumora. Urikostatička obilježja alopurinola temelje se na inhibiciji enzima ksantin oksidaze. Blokadom enzima zaustavlja se kako razgradnja purinskih nukleotida u mokraćnu kiselinu tako i nova sinteza mokraćne kiseline pri čemu dolazi do pada njene koncentracije u krvi i u urinu. Na temelju njegovog parazitostatičkog djelovanja alopurinol se u kombinaciji s drugim lijekovima uspješno primjenjuje i kod liječenja lišmanijaze.

Geni

Koji geni utječu na učinkovitost alopurinola?

Kod pacijenata koji su nositelji alela HLA-B*58:01(gen HLA-B) alopurinol može izazivati tešku imunološku reakciju preosjetljivosti. Učestalost alela HLA-B*58:01 u Europskoj populaciji iznosi 1-5 %. Ukoliko pacijent ima alel HLA-B*58:01, alopurinol se primjenjuje samo u slučajevima kada ne postoji niti jedan alternativni oblik liječenja te kad korist od terapije premašuje same rizike.

Analiza

Što se analizira?

Analizira se genotip bolesnika, posebice prisutnost alela HLA-B*58:01(gen HLA-B).

Indikacije

U kojim je slučajevima potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo napraviti prije početka planirane terapije alopurinolom, kako bi se po potrebi ordinirala zamjenska terapija u svrhu sprečavanja teških nuspojava.

Preporuke

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Preporuke su utemeljene na smjernicama Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPICi American College of Rheumatology guidelines1 2 3 te imaju najvišu kliničku razinu dokaza 1A.

Tablica 1: Preporuke za liječenje alopurinolom ovisno o HLA-B genotipu

Genotip

Preporučena terapija

HLA-B*57:01, negativan

Terapija sukladno uputama o lijeku

HLA-B*57:01, heterozigot ili homozigot

Alopurinol je kontraindiciran, preporučuje se primjena zamjenskog lijeka

Troškovi

Priznavanje i povrat troškova za navedenu analizu varira od države do države. Ukoliko je testiranje ordinirano od strane liječnika, troškovi za određivanje genotipa HLA-B bit će priznati i refundirani za bolesnike koji imaju obvezno i privatno osiguranje. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

1Hershfield MS, Callaghan JT, Tassaneeyakul W, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guidelines for human leukocyte antigen-B genotype and allopurinol dosing. Clin Pharmacol Ther. 2013;93(2):153-158. doi:10.1038/dpt.2012.209

2 Saito Y, Stamp LK, Caudle KE, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guidelines for human leukocyte antigen B (HLA-B) genotype and allopurinol dosing: 2015 update. Clin Pharmacol Ther. 2016;99(1):36-37. doi:10.1002/cpt.161

3 Khanna D, Fitzgerald JD, Khanna PP, et al. 2012 American College of Rheumatology guidelines for management of gout. Part 1: systematic nonpharmacologic and pharmacologic therapeutic approaches to hyperuricemia. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012;64(10):1431-1446. doi:10.1002/ acr.21772

Farmakogenetika