Okskarbazepin

OKSKARBAZEPIN

Genetički test za smanjenje rizika pri primjeni lijeka okskarbazepina

Lijek

Koje su indikacije za primjenu i mehanizmi djelovanja okskarbazepina?

Okskarbazepin je često ordinirani antikonvulzivni lijek. Primjenjuje se u liječenju različitih oblika epilepsije, zatim kod neuropatske boli, bipolarnih poremećaja te kod sindroma ustezanja od alkohola. Okskarbazepin suprimira podražljivost živčanih stanica putem blokade natrijskih kanala unutar stanične membrane, te inhibira oslobađanje neurotransmitora glutamata.

Geni

Koji geni utječu na djelovanje okskarbazepina?

Tijekom liječenja okskarbazepinom, 5-10 % pacijenata žali se na različite nuspojave, kao što su smetnje središnjeg živčanog sustava, problemi s probavnim sustavom ili hematopoetske promjene. Nadalje, ovaj lijek može kod pacijenata koji su nositelji alela HLA-A*31:01 (gen HLA-A) ili alela HLA-B*15:02(gen HLA-B) izazvati teške imunološke reakcije preosjetljivosti koje se manifestiraju kao reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima (eng. drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms, DRESS), makulopapularni osip (eng. maculopapular exanthema, MPE), Steven-Johnsonov sindrom (eng. Stevens-Johnson syndrome, SJS) i toksična epidermalna nekroliza (eng. toxic epidermal necrolysis, TEN).

Analiza

Što se analizira?

Analizira se genotip pacijenata, odnosno alel HLA-B*15:02(gen HLA-B).

Indikacije

U kojim je slučajevima potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo napraviti prije početka liječenja okskarbazepinom, kako bi se pravovremeno ordinirala zamjenska terapija i izbjegle teške nuspojave.

Preporuke

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Preporuke su temeljene na smjernicama Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC)1 za HLAgenotip. Preporuke imaju najvišu kliničku razinu dokaza 1A.

Tablica 1: Preporuke za terapiju okskarbazepinom ovisno o HLA-B genotipu

HLA genotip

Preporučena terapija

HLA-B*15:02negativan

Korištenje sukladno uputama o lijeku

HLA-B*15:02pozitivan

Korištenje okskarbazepina u pacijenata koji ga nisu prije uzimali se ne preporučuje već se preporučuje primjena zamjenskog lijeka

Troškovi

Troškovi za određivanje HLA-B genotipa bit će priznati i refundirani za pacijente koji imaju obvezno i privatno osiguranje ukoliko je testiranje zatraženo od strane liječnika. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

1 Phillips EJ, Sukasem C, Whirl-Carrillo M, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for HLA Genotype and Use of Carbamazepine and Oxcarbazepine: 2017 Update. Clin Pharmacol Ther. 2018;103(4):574-581. doi:10.1002/cpt.1004

Farmakogenetika